V marci nás čaká konferencia SAFKST - bude aj hlasovanie o trojboji?

V marci nás čaká konferencia SAFKST - bude aj hlasovanie o trojboji?

Podľa informácií zverejnených na stránkach asociácie, 24. marca 2018 nás čaká konferencia SAFKST, ktorá dá definitívnu bodku za (na pomery asociácie) mimoriadne turbulentným rokom 2017 - ten vyvrcholil po sérií útokov na prezidenta Borisa MLSNU v médiách (a tradične aj na sociálnych sieťach) 9. decembra 2017 konferenciou, na ktorej sa mal dokonať "antimlsnovský prevrat". Ale - prevrat sa nekonal.

Takzvaná "opozícia" (z ktorej sa najviac ozývalí tí, tváre ktorých som nikdy nevidel na súťažnom pódiu, za rozhodcovským stolíkom, alebo pri organizovaní akejkoľvek súťaže) ukázala svoje diletantstvo a neschopnosť a (opäť to zdôrazním) prezident Mlsna predovšetkým vďaka podpore dvojice Dolanský - Landsman (tzn. nie členov Výkonného výboru, alebo komisií pre KaF - ST) svoje kroky obhájil a bez problémov útoky eliminoval už na začiatku. Reportáž z decembrovej konferencie nájdete v samostatnom článku, kde vašu pozornosť chcem upriamiť aj na túto časť:

Áno, je to fakt - člen Výkonného výboru p. Muller vystúpil na decembrovej konferencii s požiadavkou o hlasovaní o tom, aby siloví trojbojári sa odčlenili zo SAFKST a založili si vlastnú federáciu - asociáciu. Chápal som tento krok - pre silákov bolo v danom momente zrejme dehonestujúce byť v "jednom vreci" s kulturistami, s tými, na ktorých bývalý repre-tréner žien (podporovaný ľuďmi s kulturistickou a nie trojbojárskou minulosťou) hádzal špinu prostredníctvom večerných správ na TV JOJ. Navyše, sám už roky hovorím - kulturisti nech si rozhodujú o svojich záležitostiach a trojbojári o svojich. Chcú odísť, nech idú - ale nech si o svojom odchode rozhodnú sami!

Takže v kontexte horeuvedeného čakám, čo sa bude diať 24. marca 2018 na spomínanej konferencii. Bude sa hlasovať aj o odchode trojbojárov z asociácie? Myslím, že áno, lebo je tu časť trojbojárov (hovorme jej skupinka Gabrhel a spol.), ktorá robí kroky k tomu, aby sa tento bod začal riešiť. Aké sú možnosti?

O odchode sa hlasovať nebude!

Za Čaplu kto čo i len spomenul slovo "odchod", bol "odídený svinským krokom" ako rebel (spomeniem veľkú a uznávanú trojbojársku skupinu v Bardejove). Je možné, že rovnaká situácia nastane aj v roku 2018 - kto bude hovoriť o odčlenení trojbojárov z asociácie, bude disciplinárne riešený, pozastaví sa mu činnosť, napokon príde vyhodenie z asociácie. Bez toho, aby sa trojbojárom dala možnosť vyjadriť sa formou hlasovania. A aj keby sa to týkalo p. Gabrhela (veď všetci viete, o kom je reč, že áno?), aj keby o tom mal rozhodovať p. Muller (zopakujem - on prišiel s myšlienkou, aby trojbojári dali zbohom asociácii), aj keby všetci čo za "odchod lobujú" boli opäť iba nastrčené bábky niekoho, kto si chce iba (tak ako vždy) "urvať kus žrádla pre seba" - aj tak by som to nepovažoval za férové riešenie.
Môj názor? Keď je niekto nespokojný, mal by mať právo svoju nespokojnosť prejaviť, podniknúť kroky, ktoré by vec mali/mohli posunúť očakávaným (tzn. jeho) smerom a ak to nezvládne - niesť sa zvoje kroky zodpovednosť. Jednoducho - pykať! Ako? Vyvodiť osobnú zodpovednosť, prijať trest, odísť so vztýčenou hlavou bez toho, aby poškodzoval reputáciu asociácie (myslím, že viete o kom hovorím).

O odchode sa hlasovať bude!

Férové riešenie! Je tu na stole návrh, aby trojbojári sa odčlenili od asociácie (zopakujem, prišel s ním člen aktuálneho Výkonného výboru SAFKST za silový trojboj - nemyslím, že by to v jeho prípade bola "partizánčina", som naklonený myšlienke, že to mal "predkonzultované"; ak sa mýlim, logickou reakciou by predsa boli kroky k tomu, aby stratil svoju pozíciu vo VV SAFKST). Ak opäť príde podnet rovnakého charakteru na asociáciu, poďme sa ním zaoberať - dajme hlasovať.

Za akých podmienok? Nech si o odchode - zotrvaní rozhodnú členské subjekty, ktoré majú k trojboju najbližšie. Riešenie? Pri prezentácii pred konferenciou sa "kulturisti" zapíšu do jedného, "trojbojári" do druhého stĺpca a keď sa bude hlasovať o danej téme, "kulturisti" sa jednoducho zdržia hlasovania. Férové? Férové!
Chcú zostať - ostanú. Chcú odísť - odídu. Bez toho, aby do toho ktokoľvek zasahoval. Samozrejme, pred samotným hlasovaním by som si rád vypočul nielen argumenty "prečo odísť", ale aj "prečo ostať" (pretože ako nezasvätený za tým opäť vidím iba spomínanú snahu "urvať si pre seba čo sa dá")

  • Bude sa hlasovať, trojbojári podporia úsilie separatistov ...podáme si ruky a rozídeme sa. Navždy. Ale je tu jedno ale. Ale ... ak sa tak stane, pre kulturistov to znamená, že nás čakajú nové voľby. Voliť si budeme nielen prezidenta SAFK (nepochybujem, že Mlsna bude opätovne zvolený), ale aj členov Výkonného výboru. Mám otázku (bez postranných úmyslov) - kto z aktuálnych členov by opäť kandidoval a kto z nich by bol opätovne zvolený?
  • Bude sa hlasovať, trojbojári odmietnu úsilie separatistov ... až teraz by mala prísť represia! Chceli ste rozbiť asociáciu? Tu máte odpoveď trojbojárov! Bola to vaša individuálna snaha, chceli ste si "vyrobiť" pre seba (a tých, čo stoja za vami v pozadí) korytá, pozerali ste len a len (ako väčšinou) na vlastné vrecko. Ďakujeme - zveste chvosty a odíďte! A ak nie - tak ich vylúčiť. Načo takých ľudí držať v asociácii? Bez ohľadu na ich predchádzajúci prínos, bez ohľadu na ich čestné, alebo reálne funkcie, v ďalších týždňoch a mesiacoch budú asociácii iba škodiť, škodiť, škodiť - aby si obhájili svoju pravdu.

Sám som zvedavý, akým smerom sa situácia bude hýbať, aj preto, že som obdržal stanovisko spomínaného p. Gabrhela k rozhodnutiu členov VV SAFKST (stanovisko p. Gabrhela naozaj nechcem komentovať, aj keď pri viacerých nim spomínaných bodoch môžeme úspešne polemizovať - snáď iba pripomeniem, že nebol odvolaný, ale VV SAFKST schválil nových repre trénerov na rok 2018 pre vetvu KaF aj ST; zrejme lepších). Mám také tušenie, že boj v asociácii (bohužiaľ) decembrovou konferenciou neskončil ...

Čo nám napísal p. Gabrhel?

Vážení športoví priatelia!
Dovoľte mi, aby som ako odvolaný štátny tréner silového trojboja a tlaku na lavičke, vyjadril svoj názor na stanovisko komisie silového trojboja zo zasadnutia, ktoré sa konalo 20.1. 2018 v Bratislave a k mojej iniciatíve na oddelenie silového trojboja od SAFKST.

Od svojho nástupu do funkcie som vždy vykonával svoju prácu riadne a zodpovedne sa pripravoval, stretával a komunikoval s reprezentantmi. Počas výjazdov som pomáhal pretekárom/pretekárkam najviac ako som mohol a robil som všetko pre úspech ako jednotlivca tak i úspech asociácie. Taktiež som svojou mierou prispel k dôkladným reprezentačným zrazom, ktoré boli zamerané nielen na oddych a regeneráciu ale hlavne na predsúťažnú či mimosúťažnú prípravu, získanie nových vedomostí alebo kvalitné lekárske prehliadky či prednášky. Za mnou sú nespochybniteľné a nevyvrátiteľné výsledky. Osobne som sa zúčastnil na tréningoch našich špičkových reprezentantov v miestach ich obvyklého tréningu, pričom som si nikdy neuplatňoval náhradu cestovného.

Nesúhlasil som so zmenou miesta reprezentačných zrazov, hoci na mňa boli vyvíjané tlaky, aby sa uskutočňovali v Rajeckých Tepliciach. Je predsa nemysliteľné, aby o tomto rozhodoval prezident a viceprezident asociácie. Keďže to nebolo v Rajeckých Tepliciach, tak sústredenia zrušili. Údajne na to neboli peniaze. Zaujímavé, že ak by boli v Rajeckých Tepliciach, tak financie by sa našli. Úsudok, prečo tak chceli, si ľahko vytvoríte sami. Takisto nominácie pretekárov na MS a ME boli urobené bez konzultácie so mnou, čo svedčí o tom, že moja práca bola zo strany vedenia asociácie ignorovaná.

Na webových portáloch sa objavili chýry o mojom „deštrukčnom“ pôsobení pri možnosti oddeliť ST /silový trojboj/ od asociácie SAFKST. Viackrát som komunikoval s predsedom ŠTK pre silový trojboj Ing. Olexom a žiadal som ho, aby bolo vyvolané stretnutie oddielov silového trojboja. Na tomto stretnutí som chcel, aby sa zainteresovaní vyjadrili k vytvoreniu národného športového zväzu silového trojboja. Ja osobne si myslím, že je to dobrá myšlienka, a treba o nej diskutovať. Doteraz sa takéto stretnutie neuskutočnilo.

Čo je na tom deštruktívne? Prvý krok predsa už urobilo ministerstvo, keď posiela zmluvy o štátnom príspevku /dotácii/ zvlášť pre ST a zvlášť pre Fitness a kulturistiku. Silový trojboj na rozdiel od kulturistiky a fitness, je pravidelným účastníkom svetových hier, čo je olympiáda neolympijských športov. Chcel som a i naďalej pre tento šport chcem, aby sa ST stal národným športovým zväzom a aby bol do IPF a EPF zaradený ako samostatný subjekt zastupujúci SR. Vôbec mi nejde o deštrukciu, ale o využitie možnosti, ktorú dostávame pri vytvorení tzv. novej strechy športu na Slovensku, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.

Preto som nevidel žiadny dôvod na moje odvolanie, nič zlé som pre silový trojboj a ani pre asociáciu nespravil, práve naopak. Ale ako si mnohí z Vás všimli a niesú zaslepení, tí, ktorí aktuálnemu vedeniu nevyhovujú, sú bezdôvodne vylúčení, odvolaní a i napriek ich dlhoročnej práci pre SAFKST sú z nich vyhnanci.

Taktiež ma veľmi mrzí, že aktuálny asistent štátneho trénera v silovom trojboji a tlaku na lavičke ďaleko prevyšuje nového štátneho trénera ako vedomosťami, tak i v správaní k reprezentantom. Práve on, asistent, by mal byť hlavným trénerom, nakoľko hlavný tréner už teraz vyhlasuje, že bude robiť iba „papierovú“ robotu.

Akceptujem svoje ukončenie práce pre ST, odovzdal som množstvo vedomostí reprezentantom a svojou svedomitou prácou som im šiel príkladom. Nerozumiem, prečo aktuálne vedenie ST vedie tento ťažký a náročný šport tak ako ho vedie, a preto som rád, že pod takým vedením ako štátny tréner pôsobiť nebudem. Proces zlepšovania u niektorých reprezentantov a pretekárov ešte nieje dokončený. Naďalej budem pre nich, pokiaľ o to budú stáť, pracovať a pomáhať cennými radami a budem rád, ak aj inými vecami pomôžem k zlepšeniu ich aktuálnej ale i dlhodobej výkonnosti.

Ďakujem všetkým reprezentantom, oddielom ST na Slovensku, všetkým pretekárom.

S úctou k športu, diplomovaný tréner Milan Gabrhel

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
súhlasím
autor: admin | dátum: 02.02.2018 17:56:07
ani ja by som sa o trojboj nebál mimo štruktúr SAFKST
Silový trojboj
autor: Oplan | dátum: 02.02.2018 12:09:12
Mňa osobne zarmucujú školenia SAFKST na trénerov všetkých stupňov. Silový trojboj sa takmer neprednáša. Vzhľadom na otvorené federácie trojboja (mimo IPF) pôsobiace na Slovensku, by som sa o osud trojboja mimo SAFKST vôbec nebál.