Ivana HORNÁ - člen VV SAFKST p. Müller by mal odstúpiť!

Ivana HORNÁ - člen VV SAFKST p. Müller by mal odstúpiť!


Téma odčlenenia silového trojboja od SAFKST je v posledných dňoch témou mimoriadne "horúcou". Na sociálnych sieťach čítam konšpiračné teórie, dokonca som bol obvinený (nepriamo/priamo), že separatistov podporujem. Akosi mnohým unikol jeden fakt - v SAFKST určitá skupina ľudí hlásiacich sa práve k vetve silového trojboja roky ovplyvňovala dianie aj vo vetve kulturistika a fitness. Pripomeniem, že pred voľbami v roku 2016 práve "trojbojársky oddiel" (spriaznený s p. Čaplom) navrhol na post zástupcu športovcov pre kulturistiku a fitness Ľuba HEČKA. Netajím - nebol to šťastný nápad a o dôvodoch vie nielen Ľubo HEČKO, ale aj aktuálny prezident Boris MLSNA (obom som to osobne povedal). Trojbojári svojim neakceptovateľným a veci neznalým zasahovaním do záležitostí našej vetvy totiž asociácii SAFKST "zavarili" na problém - máme tu časovanú bombu, ktorá stále tiká a môže reputáciu asociácie (bohužiaľ, aj prezidenta Borisa MLSNU) výrazne poškodiť. Podstatne viac, ako mohli snahy "opozičníkov" zgrupujúcich sa okolo bývalého repre trénera žien.
Roky zastávam názor "nezasahovania" a "akceptovania". Platilo to pred voľbami 2016, platí to aj pred marcovou konferenciou 2018 - kulturisti by (podľa môjho názoru) nemali zasahovať do diania v spriaznenej vetve (a naopak) a akceptovať (povedzme, že demokratické) rozhodnutia. Nech sú akékoľvek. A ja časom názor určite nemením - nielen na danú situáciu, ale aj na ľudí, s ktorými mám osobnú skúsenosť. Pozitívnu - negatívnu.

Napriek tomu, že stále čakáme (vrátane mňa) na jasné stanovisko VV SAFKST resp. TOP funkcionárov k tejto téme, na stránkach asociácie bol zverejnený otvorený list Ivany HORNEJ, najlepšej športovkyne "trojbojárskej vetvy" za rok 2017. Ivana sa nebojí povedať "na plné ústa" svoj názor, za čo bola už aj za vedenia prezidenta Borisa MLSNU trestaná Komisiou silového trojboja - musela sa ospravedlniť práve p. Čaplovi, ktorý sa hlási predovšetkým k spomínanej vetve silovéhé trojboja, ktorý roky a roky pôsobil na poste prezidenta SAFKST (ťažil z podpory predovšetkým trojbojárov) a aj aktuálne je považovaný za šedú eminenciu vo vetve silového trojboja (bez súhlasu ktorého sa tam nepohne ani kotúčik na činke; počul som dokonca, že ak sa p. Čapla rozhodne, trojbojári si zbalia saky-paky a rady SAFKST bez problémov opustia).

Pravdou ale je, že názor športovcov (zväčša bez možnosti hlasovania na konferencii - právo hlasovať majú iba štatutári oddielov resp. nimi poverení zástupcovia) iba ťažko môže niečo ovplyvniť v procese rozhodovania, výsledkom ktorého by mohol byť aj odchod/zotrvanie trojbojárov vo zväzku s vetvou kulturistiky a fitness. Rozhodovať budú funkcionári - trojbojári a od ich postoja závisí, čo a ako bude. A tí sa musia konečne ozvať.
Jasne som to videl na minuloročnej decembrovej konferencii, kde Boris MLSNA čelil atakom opozície blízkej práve vetve kulturistika  a fitness - trojbojári sa dianiu mlčky (a zväčša nechápavo) prizerali. Prezidentovi Mlsnovi pomáhali výhradne ľudia z našej vetvy a pomocnú ruku podali aj členovia EastLabs Team-u. Napriek tomu, že práve do EastLabs Team-u si v prvom polroku 2017 kopol kde-kto z vtedajších/aktuálnych funkcionárov z vetvy kulturistika a fitness. Napriek tomu, že Komisiou pre kulturistiku a fitness nášmu oddielu EastLabs Fitness (POZOR, V MARCI JE V PLÁNE NÁBOR ČLENIEK DO PRIPRAVOVANÉHO TEAMU ŠPORTOVKÝŇ - trénersky viesť by ho mohla dvojica PRO súťažiacich Lucia KOŠECKÁ a Saskia CAKOCI) bola odopretá možnosť v druhej polovici roka 2017 zorganizovať pre našu vetvu 2 plánované súťaže na východe Slovenska. Dodám, že EastLabs Team (podporovaný partnermi) napriek tomu v roku 2018 ponúkol SAFKST spoluprácu v rámci osvedčených projektov, s ktorými máme opakovane mimoriadne dobré skúsenosti a preukázateľne prispievajú k rastu výkonnosti súťažiacich.

Nie som naivný a viem, že motívy k odčleneniu skupinky trojbojárov od SAFKST môžu byť kadejaké, no tým hlavným by mohol byť prístup k financiám mimo dozoru aktuálneho vedenia. Pripomeniem však, že vetva silového trojboja bude mať k dispozícii v roku 2018 o cca 40% menej financií, ako v roku 2017 (o čom som písal v samostatnom článku). Takže s nami/bez nás, balík peňazí bude výrazne nižší a s ním (snáď) aj nižšia motivácia pre "separatistov".

To, že sa na stránkach asociácie (a aj na FB asociácie) objavil list od Ivany HORNEJ zrejme bolo možné aj vďaka tomu, že minimálne prezident asociácie Boris MLSNA (a odhadujem, že s ním aj väčšina členov VV SAFKST) s jej názormi súhlasí, čo vnímam ako jasný odkaz "separatistom". Otázkou je, či tento list bude stačiť k tomu, aby úsilie o odčlenenie bolo eliminované. Zopakujem - rozhodovať budú funkcionári a nie športovci.

Otázkou je aj to, ako sa k tomuto listu postaví Komisia silového trojboja, v ktorej (na rozdiel od Komisie pre kulturistiku a fitness) nie je ani jeden, jediný zástupca z VV SAFKST. Neverím, že za priamočiarosť by Ivanu HORNÚ aj tentokrát mohol postihnúť trest, výrazne horší ako ten, ktorému čelila (s prizeraním sa aktuálnych členov VV SAFKST) v prvej polovici roku 2017. Čoho sa spomínaný list týka? Prečítajte si.

Vážení športovci a funkcionári SAFKST.

Doteraz som sa venovala tvrdej príprave, ktorá sa prejavila v úspešnej reprezentácii Slovenskej republiky v silovom trojboji, a tým aj našej asociácie SAFKST. Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla na konferencii v decembri 2017 a pokračujúce deštrukčné úsilie nižšie spomenutých členov asociácie, cítim potrebu vydať zásadné a jednoznačné stanovisko k týmto aktivitám.

Je verejne známe, že Ing. Müller a p. Gabrhel sú dlhoroční spolupracovníci a služobníci „otca – zakladateľa“, ktorý asociáciu v roku 1993 spoluzakladal ako spoločný zväzok kulturistiky a silového trojboja, a bojoval za jednotu a proti všetkým iným názorom. Je zaujímavé, že práve títo členovia navrhujú odčlenenie silového trojboja od asociácie. Je zaujímavé, že tento boj začal až po organizačných a personálnych zmenách, ktoré vykonal prezident asociácie Mgr. Boris Mlsna za účelom sprehľadnenia a šetrenia v čerpaní finančných prostriedkov. Z toho jednoznačne vyplýva, že tu nejde o šport, ale o peniaze. Doteraz mi nie je známe, že by požiadavku o odčlenenie vyjadrovali samotní pretekári – členovia oddielov. Pre koho potom toto odčlenenie p. Muller a p. Gabrhel chystajú?

Ide len a len o peniaze!

Mám niekoľko pripomienok k listu p. Gabrhela uvedenom na stránke EastLabs.SK (poznámka IK - p. Gabrhel tento list poslal nielen nám, ale aj na sekretariát SAFKST a ďalším funkcionárom):
Z akého titulu, on, ako bývalý reprezentačný tréner, má v právomoci zvolávať stretnutia oddielov, za účelom vytvorenia národného športového zväzu pre silový trojboj, keď nemá poriadne ani jedného aktívneho pretekára v silovom trojboji?!

  • ako boli vykonávané jeho výjazdy za reprezentantmi, keď výsledky na medzinárodných majstrovských súťažiach u mužov – seniorov neboli dostačujúce, resp. boli nedostačujúce (napr. nezvládnutie základného pokusu – vypadnutie na súťaži)? Ako diplomovaný tréner by mal mať evidenciu o výkonnosti a príprave pretekárov, evidenciu výjazdov na plnenie si povinností reprezentačného trénera (každý výjazd zdokladovaný), mal by mať trénerský denník. V príprave na moje minuloročné MS som bývalého reprezentačného trénera nevidela ani raz, a v príprave na ME možno 3x, a to trénujem v jeho fitnescentre a za každý tréning tam si poctivo platím.
  • pobyt v Rajeckých Tepliciach nebol reprezentačným zrazom, ale regeneračným pobytom pre reprezentantov celej asociácie za dosiahnuté výsledky. Pamätám si, ako ma prehováral, aby som tam nešla, lebo to nedoporučuje! Z tohto titulu som sa dovtípila, že ostatní reprezentanti zo silového trojboja sa tohto regeneračného pobytu nezúčastnili práve na jeho podnet. Musím podotknúť, že tento pobyt v Rajeckých Tepliciach sa mi veľmi páčil, cítila som sa tam veľmi dobre a prostredie sa absolútne nedalo porovnať s prostredím „wellness“ Hotela Ostrov, ktoré prevádzkuje p. Gabrhel.
  • ako to bývalo na sústredeniach poriadaných na Hoteli Ostrov? Na sústredení reprezentantov som sa prakticky nič nové nedozvedela, najmä to, na ktoré medzinárodné súťaže budem nominovaná na základe mojej výkonnosti, moja výkonnosť nebola ani otestovaná, nikto si ani „nesiahol“ na činku, väčšinu času sme presedeli a max. sa absolvovalo vyšetrenie u rehabilitačného doktora a prednáška prakticky v rovnakom znení u nemenovaného výrobcu doplnkov výživy. Organizačný chaos, zlá atmosféra a ako bonus bola zakaždým „návšteva“ p. Čaplu, ktorý bol na sústredenia vždy pozvaný, aj keď nebol funkcionár ani reprezentačný tréner, a ani jeho asistent. Ukážka z pozvánky na reprezentačný zraz vo februári 2017

Viem, ako majú vyzerať reprezentačné zrazy a sústredenia, nakoľko som reprezentantkou SR aj vo vzpieraní, a viem porovnať náplň a náročnosť sústredenia v silovom trojboji a sústredenia vo vzpieraní – po každom vzpieračskom sústredení viem, akú výkonnosť musím dosahovať, aby bola moja účasť na pretekoch potvrdená, aké sú výkonnostné limity, a aké výkony sú odo mňa očakávané a plánované reprezentačným trénerom, taktiež máme za sebou silovo – dynamické testy, kontrolu technického prevedenia cvikov, a taktiež ďalšie iné merania.

A teraz k p. Müllerovi

  • ako môže člen výkonného výboru – zástupca pretekárov silového trojboja a tlaku na lavičke, a osoba zodpovedná za prihlasovanie pretekárov ST na medzinárodné súťaže, mať nerovnaký prístup k pretekárov, čo je aj v rozpore so stanovami, keď ma naschvál prihlásil na Majstrovstvá sveta 2017 až posledný možný deň pred ukončením prihlasovania, a to až po urgencii od prezidenta asociácie, hoci moja nominácia bola jasne schválená výkonným výborom, pričom pretekár, ktorý ani nemal záujem tam štartovať, tam bol prihlásený už niekoľko dní vopred?
  • ako môže zástupca pretekárov kryť pretekára – reprezentanta, pre jeho údajné zranenie a nemožnosti si plnenia reprezentačných povinností, pričom „zranený“ reprezentant v úplne rovnakom termíne minuloročných MS v dresoch v blízkej Plzni, vedome uprednostnil súkromnú akciu p. Čaplu a p. Gabrhela, nazvanú Vianočnou cenou v ST a tlaku na lavičke v rámci Športfestivalu, ktorá ani nebola schválená vedením ani zverejnená v oficiálnom kalendári súťaží? A pritom „zranený“ reprezentant tu podal výkon svetovej úrovne! A mimochodom „zranený“ pretekár je registrovaný v oddieli p. Čaplu. Účasť vybraných a pozvaných reprezentantov SR zrejme p. Čaplovi vyhovovala. Tu asi neplatí to, čo mi bolo v minulosti neprávom p. Müllerom vytknuté, že reprezentant má nielen práva, ale aj povinnosti!
  • bolo by zaujímavé zistiť, prečo nebola ním a p. Gabrhelom riadne zostavená reprezentácia na Dunajský pohár v roku 2017, ktorý organizovala naša asociácia, nakoľko tam neštartovali žiadni naši najlepší mužskí seniorskí reprezentanti, pričom p. Müller bol uvedený ako riaditeľ súťaže!
  • ako zástupca pretekárov spolu s bývalým reprezentačným trénerom pôsobili na reprezentantov, nakoľko sa značná časť reprezentantov záhadne nezúčastnila jesenných medzinárodných súťaží v ST a tlaku na lavičke v roku 2017? Aj vďaka tomu máme o dosť nižší rozpočet z Ministerstva školstva na chod vetvy ST.

Súčasné vedenie asociácie je morálne aj odborne na vysokej úrovni (až na jednu výnimku), v žiadnom prípade neobmedzuje sekciu, ani činnosť silového trojboja. Silový trojboj má vďaka asociácii zabezpečené odborné, právne, aj ekonomické služby. V prípade odtrhnutia silového trojboja by sa trojbojárom, a hlavne samotným pretekárom, reálne v plnej miere nedostali financie na športovú činnosť, nakoľko by sa vedenia zrejme zhostili ľudia, ktorí roky škodili asociácii.

Nechcem zažiť obdobie, ako to bolo za bývalého vedenia, že ja ako reprezentantka som sa musela doprosovať, aby som mohla štartovať na medzinárodných súťažiach, čo by malo byť na základe mojej výkonnosti samozrejmosťou, a nabádaná bývalým reprezentačným trénerom, ďakovať „otcovi zakladateľovi“ za to, že som sa mohla súťaže zúčastniť.

V prípade nepriaznivých zmien som ako najlepší športovec asociácie za ST rozhodnutá ukončiť športovú činnosť v silovom trojboji.

Vyzývam všetkých členov asociácie, aby na marcovej konferencii NEHLASOVALI za odčlenenie silového trojboja z asociácie SAFKST, a aby sme ostali jednotní!!! Oddiely našej asociácie majú v zastúpení športovcov, ktorí súťažia v silovom trojboji, kulturistike aj vo fitnes, aj preto by sme mali držať spolu! Mám obavy, aby deštrukčné zmeny, ktoré by spôsobili odčlenenie silového trojboja od fitnes a kulturistiky, nepokračovali aj v kulturistike a fitnes.

Vyzývam zástupcu pretekárov silového trojboja a tlaku na lavičke p. Müllera, aby sa svojej funkcie vo výkonnom výbore vzdal.

Ivana Horná - reprezentantka SR v silovom trojboji majsterka sveta a Európy pre rok 2017

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Vychladnutá hlava
autor: Oplan | dátum: 05.02.2018 10:25:30
Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.