PROPOZÍCIE - pohárová súťaž 2018 Liptov Cup

PROPOZÍCIE - pohárová súťaž 2018 Liptov Cup


2018 LIPTOV CUP
Medzinárodná pohárová súťaž v kulturistike, klasickej kulturistike, bodyfitnes, bikiny fitnes žien, welness fitnes, men's physique a muscular men's physique

Liptovský Mikuláš 8. 4. 2018

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - ŠK Kalokagatia Liptovský Hrádok
Miesto konania: Liptov Aréna - Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
Dátum konania: 8.4.2018
Prihlášky: Posielať najneskôr do 31.3.2018 , e-mailom: liptov.cup@gmail.com
Tel. kontakt: Filip Godzsák ... 0904-516 571
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel SAKFST a zmien v pravidlách platných od 26.2.2017
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka na rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška
 • d) lekárske potvrdenie od všeobecného/športového lekára pre rok 2018
 • Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže.
Dopingová kontrola: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • Kulturistika ... do 85kg, do 95kg, nad 95kg
 • Men's physique ... do 176cm, do 182cm, nad 182cm
 • Klasická kulturistika ... open
 • Bikiny fitnes ženy ... do 164cm, do 169cm, nad 169 cm
 • Bodyfitnes ženy ... open
 • Welness Fitnes ... open
 • Muscular men's physique ... open

C/ Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ing. Filip Godzsák
Sekretár súťaže: Daniela Čajková
Hospodár: Veronika Godzsáková
Vedúci pretekárov: František Feja
Zdravotná služba: Daniel Pagáč
Hudobná réžia: Zaudio s.r.o.
Moderátor: Dalibor Biro

Rozhodcovia

 • Hlavný rozhodca: Andrej Hlinka st.
 • Pódiový rozhodca: Jitka Lenerová
 • Sekretár hl. rozhodcu: Richard Zandt
 • Asistent sekretára: Elisa Novodomská
 • Rozhodca č.1: Marián Prekop
 • Rozhodca č.2: Marianna Holbová
 • Rozhodca č.3: Miloš Dolanský
 • Rozhodca č.4: Pavel Mikuš
 • Rozhodca č.5: Anton Tabernaus
 • Rozhodca č.6: Alexander Hlobík
 • Rozhodca č.7: Stanislav Gabčo
 • Náhradný rozhodca: Dobroslava Lehotská
 • Delegát SAKFST: Slavomír Lipták
 • každý rozhodca je povinný najneskôr do 31.03.2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže, aj predsedkyni Komisie rozhodcov SAFKST Mgr. Gabriele Mlsnovej PhD. na e-mail : mlsnovag@gmail.com

Časový rozpis:

 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia
 • 12:15 - 12:45 ... porada rozhodcov
 • od 13:00 ... semifinále, finále, vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií + absolútni víťazi v kulturistike, physique mužov, bikiny fitnes
Vstupné pre divákov: Vstupenky bude možné zakúpiť priamo na mieste -  cena 10€. Možnosť rezervovať VIP stôl s občerstvením na liptov.cup@gmail.com

Nástrek súťažnou farbou: zabezpečuje ProTan Slovakia. Prihlásiť sa môžete na webovej adrese: https://www.protansk.sk/rezervace_SAFKST/ mailová adresa: info@protansk.sk
Ceny: Všetci finalisti – poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov, pretekári na prvých troch miestach medaily
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes a kulturistika a klasická kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov dvaja tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 50€

Diskusia k článku:

AMIX diskusia