PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska mužov a žien

PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska mužov a žien


PROPOZÍCIE

Majstrovstvá Slovenska žien a mužov vo fitnes, body fitnes, bikini fitnes, women´s physique, wellness fitnes žien, kulturistika, klasická kulturistika, men´s physique

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Ivetfit Nitra
Miesto konania: Mestská športová hala, Dolnočermánska ul., 949 01 Nitra
Dátum konania: 14. - 15. apríl 2018
Prihlášky: Posielať najneskôr do 06.04.2018, e - mailom msr.ivetfit@gmail.com Tel. kontakt : Iveta Chrťanová - 0902 150 155
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files /other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: na vlastné náklady
Stravovanie: na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAF K ST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel a poriadkov SAFKST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka za rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška
 • neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 €
 • d) lekárske potvrdenie od športového lekára pre rok 2018

Námietky: podávajú sa s vkladom 10. - €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: Hlavný rozhodca, Delegát SAFKST, Riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie - ženy:

 • Fitnes ... do 163cm, nad 163cm
 • Bikinifitnes ... do 158cm, do 160cm, do 162cm, do 164cm, do 166cm, do 169cm, do172cm, nad 172cm
 • Bodyfitnes ... do 158cm, do 163cm, do 168cm, nad 168cm
 • Women ́s physique ... open
 • Wellness fitnes ... open

Kategórie - muži:

 • Kulturistika ... do 70kg, do 80kg, do 90kg, do 100 kg , nad 100kg
 • Klasická kulturistika ... do 175cm, do 180cm, nad 180cm
 • Men ́s physique ... do 173cm, do 176cm, do 179cm, do 182cm, nad 182cm
 • Fitnes ... open

C/ Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Iveta Chrťanová
Sekretár súťaže: Katarína Molnárová
Hospodár: Katarína Molnárová
Vedúci pretekárov: Elena Masarykova
Zdravotná služba: Soňa Kováčová
Hudobná réžia: Starhouse Media a.s. Bratislava
Moderátor: Dalibor Bíro

Zbor rozhodcov ... Majstrovstvá Slovenská žien
Hlavný rozhodca: Gabriela Mlsnová
Pódiový rozhodca: Martina Tarková
Sekretár hl. rozhodcu: Slavomír Lipták
Asistent sekretára: Dobroslava Lehocká
Rozhodca č.1: Peter Uríček
Rozhodca č.2: Karin Antovská
Rozhodca č.3: Ľuboš Matejička
Rozhodca č.4: Monika Korbová
Rozhodca č.5: Peter Antal
Rozhodca č.6: Lívia Maťušová
Rozhodca č.7: Roland Brosman
Náhradný rozhodca: Darina Bodáková
Delegát SAF K ST: Jozef Andreja

Zbor rozhodcov ... Majstrovstvá Slovenská mužov
Hlavný rozhodca: Peter Uríček
Pódiový ro zhodca: Ján Cabánik
Sekr. hl. rozhodcu: Richard Zan d t
Asistent sekretára: Milada Huláková
Rozhodca č.1: Milan Čížek
Rozhodca č.2: Peter Antal
Rozhodca č.3: Dušan Matušík
Rozhodca č.4: Ľubomír Hečko
Rozhodca č.5: Ľuboš Matejíčka
Rozhodca č.6: Slavomír Lipták
Rozhodca č.7: Ervín Špajdel
Náhradný rozhodca: Marián P rekop
Delegát SAFKST: Jozef Andreja
Každý rozhodca je povinný najneskôr do 31.03.2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľke súťaže Ivete Chrťanovej na e - mail : msr.ivetfit@gmail.com a predsed kyni K omisie rozhodcov SAFKST Mgr. Gabriele Mlsnovej PhD. na e - mail : mlsnovag@gmail.com

D/ Časový rozpis
Sobota ... 14. 04. 2018

 • 10:00 - 12:30 ... prezentácia ženy
 • 12:30 - 13:30 ... porada rozhodcov
 • 14:00 - 18:00 ... semifinále, finále podľa programu súťaže

Nedeľa ... 15. 04. 2018

 • 08:00 - 09:30 - prezentácia muži
 • 09:30 - 10:00 - porada roz hodcov
 • 10:00 - 15:00 - semifinále, finale podľa program súťaže

E/ Rôzne
Tituly: Víťaz v každej kategórii získa titul Majstra Slovenska
Ceny: 1. - 3. miesto získa pohár, medailu, diplom, vecné ceny 4. - 6. miesto získa diplom
Hudobný sprievod: CD /USB kľúč s hudbou k voľným zostavám treba vopred priniesť hudobnej réžii – doporučujeme mať hudbu k voľným zostavám na CD nosiči ale aj na USB kľúči ( len jedna skladba )
Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií posielajú svoje žiadosti o akreditáciu na e - mail : msr.ivetfit@gmail.com
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20€ .

Diskusia k článku:

AMIX diskusia