PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek

PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek


PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, klasickej kulturistike, men ́s physique a fitnes juniorov, fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, women ́s physique junioriek
(nominácia na ME juniorov, junioriek)

pod záštitou primátora mesta Hnúšťa a poslanca NR SR Mgr. Michala Bagačku 

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST – Fitnes klub Iskra Hnúšťa v spolupráci s mestom Hnúšťa a mestom Tisovec .
Miesto konania: Mestská športová hala v Hnúšti (GPS:48° 34 ́25.8192598“ N, 19°57 ́20.7883644“ E)
Dátum konania: 21.apríl 2018
Prihlášky: Zaslať najneskôr do 12.4.2018, e - mailom: totalsport@slovanet.sk Tel.kontakt: Dušan Ďubek - 0905 659 271
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady. Kontakt na ubytovanie: Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce tel.č.: 0903 346 733, http://www.salaspodmag inhradom.sk/ , e - mail.: info@salaspodmaginhradom.sk . Vzdialenosť od Hnúšte smer Rimavská Sobota cca 16 km. Hotel Zlatý býk, Rimavská Sobota, tel.: +421/47 56 32 032, +421/47 56 32 034, e - mail.: recepcia@hotelzlatybyk.sk Pri objednávaní uveďte Majstrovstvá SR Hnúšťa.
Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V športovej hale budú k dispozícii stánky s jedlom a nápojmi. Reštaurácie v meste Hnúšťa: Kocka bar a reštaurácia, Koliba reštaurácia, Pizzeria Café Zlatá Hus, Pizzeria Kaštieľ.
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel a poriadkov SAF K ST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAF K ST
 • b) nalepená členská známka za rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška
 • neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 Eur
 • d) lekárske potvrdenie od športového lekára pre rok 2018

Námietky: Podávajú sa vkladom 10 Eur a o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení ... Hlavný rozhodca, Delegát SAFKST, Riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole.

Kategórie - juniori:

 • Kulturistika ... do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg
 • Klasická kulturistika ... do 175 cm, nad 175 cm
 • Men ́s physique ... do 174 cm, do 178 cm, nad 178 cm
 • Fitnes juniori ... open

Kategórie - juniorky:

 • Bodyfitnes ... do 163 cm, nad 163 cm
 • Bikinyfitnes ... do 160 cm, do 166 cm, nad 166 cm
 • Fitnes ... do 163 cm, nad 163 cm
 • Women ́s physique ... open

C/ Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ivan Demian
Sekretár súťaže: Dušan Ďubek
Hospodár: Mgr.Jakub Prokop
Vedúci pretekárov: Matej Huťan
Zdravotná služba: MUDr.Ladislav Lebeda
Hudobná réžia: Ľubomír Varga
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov:

 • Hlavný rozhodca: Peter Uríček
 • Pódiový rozhodca: Ján Cabánik
 • Sekretár hl. rozhodcu: Milada Huláková
 • Asistent sekretára: Elisa Novodomská
 • Rozhodca č.1: Andrej Hlinka st.
 • Rozhodca č.2: Natália Lenártová
 • Rozhodca č.3: Ľubomír Hečko
 • Rozhodca č.4: Iveta Chrťanová
 • Rozhodca č.5: Miloš Dolanský
 • Rozhodca č.6: Dobroslava Lehotská
 • Rozhodca č.7: Adela Ondrejovičová
 • Náhradný rozhodca: Zuzana Niščáková
 • Delegát SAFKST: Peter Antal

každý rozhodca je povinný najneskôr do 07 .0 4 .2018 potvrdiť svoju účasť sekretárovi súťaže Dušanovi Ďubekovi na e - mail : totalsport@slovanet.sk a predsedkyni Komisie rozhodcov SAFKST Mgr . Gabriele Mlsnovej PhD. na e - mail : mlsnovag@gmail.com

E/ Časový rozpis

 • 10:30 – 11:30 ... prezentácia pretekárov
 • 11:30 – 12:30 ... porada rozhodcov
 • 12:30 – 15:30 ... kategórie junioriek + vyhodnotenie
 • 15:30 – 15:00 ... oceňovanie bývalých pretekárov, hostí
 • 16:00 – 19:00 ... kategórie juniorov + vyhodnotenie

F/ Rôzne
Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska 1. – 3. miesto diplom a medailu, 4. – 6. miesto diplom
Ceny: 1. – 6. mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení
Hudobný doprovod: Každý/á pretekár/ka (v tých kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný doprovod) odovzdá pri prezentácii CD nosič alebo USB kľúč s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba. Doporučujeme mať hudbu na CD nosiči ale aj na USB kľúči.
Vstup do priestorov súťaže: S 1 – 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov dvaja tréneri majú voľný vstup do rozcvičovne.
Farbenie tela (nástrek): P rofesionálnou farbou ProTan priamo v priestoroch konania súť aže. Možnosť rezervácie vopred, kontakt ProTan Slovakia. Prihlášky zasielať: www.protansk.sk , e - m a il : info@protansk.sk
Banket: Po súťaži je banket pre pozvaných pretekárov, trénerov a rozhodcov v prístavbe Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa, Rumunskej armády 195.
Mediálni partneri: Rimava.sk, STV, TV JOJ, EastLabs.SK, Mozoláni.com, Muscle Fitness
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov môže byť uložená sankcia 20 Eur

Diskusia k článku:

AMIX diskusia