PROPOZÍCIE - 2018 Extrifitslovakia Cup, Michalovce

PROPOZÍCIE - 2018 Extrifitslovakia Cup, Michalovce

PROPOZÍCIE EXTRIFISLOVAKIA CUP

Medzinárodná súťaž v kulturistike, men ́s physique mužov, fitnes, bo dyfitnes, bikiny fitnes , wellness fitnes žien

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - EXTRIFITSLOVAKIA CLUB Michalovce
Miesto konania: Mestská športová hala Michalovce , Športová 31, 07101 Michalovce
Dátum konania: 28. 4. 2017
Prihlášky: Posielať najneskôr do 13. 4. 2018 , e-mailom: prihlasky@ extrifitslovakia.sk Tel. kontakt: Ing. Gabriel Dobranský 0905 427 540
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Nástrek farby: Nástrek súťažnou farbou zabezpečuje Pro Tan Slovakia. Rezervovať čas si môžete na webovej adrese http://protansk.sk/rezervace_SAFKST/ , email : info@protansk.sk
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel SAKFST, platných od 1. 3. 2017.
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka za rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška.
 • neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 €
 • d) lekárske potvrdenie od všeobecného lekára (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.-€, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení ... hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole.

Kategórie:

 • Kulturistika ... do 80kg, do 95kg, nad 95kg
 • Klasická kulturistika ... open
 • Men ́s Physique ... do 173cm, do 182cm, nad 182 cm
 • Bikiny fitnes žien ... do 160cm, do 164cm, do 169cm, nad 169cm
 • Bodyfitnes žien ... do 163cm, nad 163cm
 • Fitnes žien ... open
 • Wellness fitnes ... open

C/ Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ing. Gabriel Dobranský
Sekretár súťaže: JUDr. Zuzana Dobranská
Hospodár: Rastislav Furčák
Vedúci pretekárov: Ing. Ján Paľo
Zdravotná služba: Michal Hostovičák
Hudobná réžia: Topevent s.r.o.
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov:

 • Hlavný rozhodca: Ľubomír Hečko
 • Pódiový rozhodca: Miloš Dolanský
 • Sekretár hl. rozhodcu: Slavomír Lipták
 • Asistent sekretára: Dobroslava Lehotská
 • Rozhodca č.1: Andrej Hlinka st.
 • Rozhodca č.2: Natália Lenártová
 • Rozhodca č.3: Peter Antal
 • Rozhodca č.4: Barbara Machalová
 • Rozhodca č.5: Monika Korbová
 • Rozhodca č.6: Alexander Hlobik
 • Rozhodca č.7: Zuzana Niščáková
 • Náhradný rozhodca: Marcel Duda
 • Delegát SAFKST: Gabriela Mlsnová

Každý rozhodca je povinný najneskôr do 14. 4 .2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže Ing Gabrielovi Dobranskému na e-mail: prihlasky@ extrifitslovakia.sk a predsedkyni Komisie rozhodcov SAFKST Mgr. Gabriele Mlsnovej PhD. na e-mail: mlsnovag@gmail.com

D/ Časový rozpis

 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia
 • 12:15 - 12:45 ... porada rozhodcov
 • 13:00 ... semifinále, finále, vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií + absolútny víťazi v kulturistike, men ́s physique, bikiny fitness a bodyfitnes žien

E/ Rôzne
Ceny: Finalisti – poháre, medaily, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár/ka odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes a kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi 1 tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po akreditácii u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Vstup pre divákov: Vstupné 10 Eur, vstupenky je možné zakúpiť priamo na mieste alebo si ich môžete objednať emailom: extrifitslovakia@extrifitslovakia.sk Možné je aj rezervovať si VIP stôl. Viac informácii na vyššie uvedenom emaily
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 40€ .

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Majstrovstvá
autor: Oplan | dátum: 24.04.2018 17:37:15
Tento víkend sú Otvorené Majstrovstvá Slovenska v Benči v Liptovskom Mikuláši. Neviem ale pošuškáva sa že tam budú súťažiť aj kulturisti aj nekulturisti z rôznych štátov.