PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska dorastu a masters

PROPOZÍCIE - 2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska dorastu a masters

PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KULTURISTIKE, KLASICKEJ KULTURISTIKE, FITNES DORASTENCOV, FITNES, BODY&BIKINY FITNES DORASTENIEK, MASTERS V KULTURISTIKE, BODY&BIKINY FITNES

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - KŠK mesta Stará Ľubovňa
Miesto konania: Mestská športová hala Sabinov, ul. Komenského
Dátum konania: 7.4.2018
Prihlášky: Posielať najneskôr do 2.4.2018, e-mailom: spomat@orangemail.sk Tel. kontakt: Ing. Andrej Hlinka, mob. telefón: 0905593329
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí SAFKST podľa platných smerníc SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel SAKFST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka za rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška
 • neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 €
 • d) lekárske potvrdenie od športového lekára (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: Hlavný rozhodca, Delegát SAFKST a Riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole.

Kategórie - dorastenci a dorastenky:

 • kulturistika do 70 kg
 • kulturistika do 80 kg
 • kulturistika nad 80 kg
 • klasická kulturistika - open
 • fitnes chlapci - open
 • body fitnes - open
 • bikiny fitnes - open
 • fitnes dievčatá - open

Kategórie - masters:

 • muži do 50 rokov
 • muži nad 50 rokov
 • body fitnes - open
 • bikiny fitnes - open

C/ Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Hlinka
Sekretár súťaže: Margita Hlinková
Hospodár: Mariana Hlinková
Vedúci pretekárov: Daniel Gľaba
Zdravotná služba: MUDr. Anton Križalkovič
Hudobná réžia: Ladislav Korsch
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov:

 • Hlavný rozhodca: Milan Čížek
 • Pódiový rozhodca: Martina Tarková
 • Sekretár hl. rozhodcu: Milada Huláková
 • Asistent sekretára: Monika Korbová
 • Rozhodca č.1: Iveta Chrťanová
 • Rozhodca č.2: Slavomír Lipták
 • Rozhodca č.3: Zuzana Šašalová
 • Rozhodca č.4: Ján Cabánik
 • Rozhodca č.5: Roland Brosman
 • Rozhodca č.6: Milan Rolinec
 • Rozhodca č.7: Jozef Mihalčín
 • Náhradný rozhodca: Stanislava Prítrská
 • Delegát SAFKST: Jozef Andreja

Každý rozhodca je povinný najneskôr do 24.03.2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže Ing. Andrejovi Hlinkovi st. na e-mail : spomat@orangemail.sk a predsedkyni Komisie rozhodcov SAFKST Mgr. Gabriele Mlsnovej PhD. na e-mail : mlsnovag@gmail.com

D/ Časový rozpis

 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia
 • 12:15 - 12:45 ... porada rozhodcov
 • 13:00 - 16:00 ... semifinále – finále – vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií

E/ Rôzne
Tituly: Víťazi kategórií získajú titul Majstra Slovenska
Ceny: Finalisti – poháre, medaily, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes a kulturistika a klasická kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20 €.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia