Za doping sú postihovaní iba športovci? Určite nie iba oni!

Za doping sú postihovaní iba športovci? Určite nie iba oni!

Včera večer, po krátkom telefonickom rozhovore, som navštívil stránku Slovenskej antidopingovej agentúry, na ktorej som si chcel overiť pár informácií. Dôvod? Na 2018 IFBB Slovenskom šampionáte mužov sa realizovalo 10 dopingových kontrol, výsledky ktorých by sa mali zverejniť už v najbližšom čase. Okrem tradičných informácií ma na stránkach SADA zaujalo nasledovné ...
SADA

Porušenie antidopingových pravidiel

Podľa Svetového antidopingového kódexu porušenie antidopingového pravidla zahŕňa:
 • prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca
 • užívanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
 • vyhýbanie sa, odmietnutie alebo neposkytnutie vzorky
 • neudanie miesta pobytu alebo nezastihnutie športovca komisárom v uvedenom čase
 • manipulácia s ľubovoľnou časťou dopingovej kontroly
 • držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
 • podávanie zakázaných látok alebo zakázaných metód
 • napomáhanie pri porušovaní antidopingových pravidiel
 • zakázané združovanie

Pokus o porušenie antidopingového pravidla sa taktiež považuje za porušenie antidopingového pravidla. Pravidlá týkajúce sa užívania dopingu, dopingových testov alebo informácií o kontaktoch a miestach pobytu sa nevzťahujú na trénerov alebo iných osôb realizačného tímu športovca. Vyšetrovanie vo veci porušenia antidopingového pravidla začína, ak vzniklo podozrenie, že došlo ku konaniu, ktoré je definované ako:

 • manipulácia s ľubovoľnou časťou dopingovej kontroly
 • držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
 • podávanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
 • podpora propagácia alebo navádzanie na doping

Ak tréner, alebo iná osoba realizačného tímu, užíva zakázanú látku (poznámka - dá sa to overiť jednoducho a to tak, že SADA komisár trénerovi/funkcionárovi odoberie vzorku a dá ju na rozbor; samozrejme, podnet na "otestovanie" funkcionárov môže prísť z vedenia samotnej organizácie, ale aj od kohokoľvek z členskej základne a SADA sa týmto podnetom bude zaoberať) alebo zakázanú metódu, nesmie spolupracovať so športovcom.

Sankcie

Možné sankcie za porušenie antidopingového pravidla sú:

 • anulovanie výsledkov súťaže
 • zákaz športovej činnosti
 • písomné upozornenie

Podľa pravidiel je sankcia za užívanie zakázanej látky alebo metódy až do štyroch rokov zákazu činnosti. Držanie zakázaných látok alebo zakázaných metód a podpora dopingu sa považujú za závažnejšie porušenie antidopingového pravidla ako ich užívanie, preto sa v týchto prípadoch udeľuje sankcia najmenej štyri roky.

Obdobie zákazu športovej činnosti predstavuje úplný zákaz všetkých činností spojených s organizovaným športom.

Obdobie zákazu športovej činnosti sa vzťahuje aj na činnosti všetkých organizácií, ktoré sú signatárom Svetového antidopingového kódexu, a je preto globálny.

Osoba, ktorej plynie trest zákazu športovej činnosti, nemôže:

 • organizačne zastupovať športovú organizáciu alebo inú organizáciu, ktorá sa zaviazala dodržiavať Svetový antidopingový kódex
 • zúčastniť sa súťaže alebo inej športovej udalosti organizovanej športovou organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá sa zaviazala Svetový antidopingový kódex
 • vykonávať administratívne úlohy, trénerskú činnosť, alebo inú činnosť v realizačnom tíme športovca v športovej alebo inej organizácii, ktorá je signatárom Svetového antidopingového kódexu
 • vykonávať činnosť osobného trénera, osobného lekára alebo inej podpornej osoby športovca, ktorý sa zaviazal dodržiavať Svetový antidopingový kódex

Plné znenie nájdete na stránkach Slovenskej antidopingovej agentúry.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Antidoping
autor: Oplan | dátum: 03.07.2018 08:41:13
Súčasný antidoping nemá žiadne pravidlá. Športovci sa postihujú alebo nepostihujú na základe ničoho. Prípady ako: meldonium, Matej Tóth, ruskí športovci, Chris Froome to len a len potvrdzujú.