Propozície - IFBB Cup Zvolen 2018, pohárová súťaž žien aj mužov

Propozície - IFBB Cup Zvolen 2018, pohárová súťaž žien aj mužov


Po tom, ako Antal, viceprezident asociácie a niekoľko mesiacov veľmi blízky spolupracovník prezidenta Mlsnu, rezignoval na svoju pozíciu, bolo oficiálne zverejnené, že odriekol aj organizáciu pohárovej súťaže, ktorá sa mala uskutočniť v Banskej Bystrici. Asociácia sa tak dostala pod časový tlak a pomocnú ruku podávali aj členovia EastLabs Team-u a oddielu EastLabs Fitness. Napokon však bolo prijaté ekonomicky výhodnejšie riešenie vzniknutej situácie. V rovnakom termíne, ako sa mala konať súťaž v Banskej Bystrici, sa uskutoční pohárová súťaž mužov a žien v neďalekom Zvolene.

Termín na podávanie prihlášok na súťaž IFBB Cup Zvolen 2018 uplynul 5. októbra 2018, samotná súťaž (vrátane prezentácie, registrácie, váženia a merania) sa uskutoční v sobotu, 13. októbra 2018. Súťažiaci zo Slovenska už v nedeľu môžu nastúpiť na medzinárodnú súťaž 2018 IFBB Fitness Mania Classic v Čechách, presnejšie v Kladne (zo Zvolena to je cca 5 hodín jazdy autom; súťaž má mimoriadne bohatý finančný fond, bude sa na nej bojovať nielen o Elite PRO karty, ale aj Ranking body) - podľa aktuálnych informácií organizátori súťažiacim zo Slovenska umožnia absolvovať registráciu aj v nedeľu, krátko pred súťažou. 

IFBB CUP ZVOLEN 2018
Pohárová súťaž žien a mužov, Zvolen - 13. 10. 2018

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAF K ST - VTJ Technika a FBC Liptovský Mikuláš v spolupráci 1. súkromné gymnázium BB
Miesto konania: Dom kultúry Podborová, Borovianska cesta 3372/73, 960 01 Zvolen
Dátum konania: 13. 10. 2018
Prihlášky: Posielať najneskôr do 5. 10. 2018 , e - mailom: d.multanova@gmail.com a safkst@gmail.com
Tel. kontakt: Ing. Ľubomír Hečko, 0905351320
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel

Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka za rok 2018
 • c) včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20,00€
 • d) lekárske potvrdenie od všeobecného lekára

Námietky: Podávajú sa s vkladom 10,00€, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže

Kategórie ženy:

 • Bodyfitnes - Open
 • Fitnes - Open
 • Bikiny Fitnes do 160 cm
 • Bikiny Fitnes do 164 cm
 • Bikiny Fitnes do 169 cm
 • Bikiny Fitnes nad 169 cm
 • Women´s Physique - Open
 • Wellness Fitnes - Open

Kategórie muži:

 • Fitnes - Open
 • Men ́s Physique do 173 cm
 • Men ́s Physique do 179 cm
 • Men ́s Physique nad 179 cm
 • Muscular Men’s Physique – Open
 • Výškovo - váhový limit pre fitnes mužov ... do 170 cm (výška - 100) + 1 kg do 175 cm (výška - 100) + 2 kg do 180 cm (výška - 100) + 3 kg do 190 cm (výška - 100) + 4 kg do 198 cm (výška - 100) + 4,5 kg nad 198 cm (výška - 100) + 5 kg

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ing. Roman Murgaš
Sekretár súťaže: Ing. Nadežda Multáňová
Hospodár: Ľubomír Hečko ml.
Vedúci pretekárov: Michaela Penziviaterová
Hudobná réžia: Marek Červienka
Moderátor: Dalibor Bíro

Zbor rozhodcov

 • Hlavný rozhodca: Gabriela Mlsnová
 • Pódiový rozhodca: Ján Cabánik
 • Sekretár hl. rozhodcu: Milada Huláková
 • Asistent sekretára: Slavomír Lipták
 • Rozhodca č.1 ... Karina Antovská
 • Rozhodca č. 2 ... Lívia Maťušová
 • Rozhodca č. 3 ... Peter Uríček
 • Rozhodca č. 4 ... Ľuboš Matejíčka
 • Rozhodca č. 5 ... Iveta Chrťanová
 • Rozhodca č. 6 ... Ľubomír Hečko
 • Rozhodca č. 7 ... Zuzana Niščáková
 • Náhradný rozhodca ... Dominika Multáňová
 • Delegát SAFKST ... Andrej Hlinka st.
 • Každý rozhodca je povinný najneskôr do 28. 9. 2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže na e - mail: d.multanova@gmail.com a Komisii rozhodcov SAFKST na e - mail: boris.mlsna @gmail.com

D/ Časový rozpis

 • 10:00 – 12:00 ... prezentácia
 • 12:00 – 12:30 ... porada rozhodcov
 • 13:00 ... eliminácia, semifinále a finále jednotlivých kategórií

E/ Rôzne

Ceny: Finalisti – poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Pretekári/ky v kategóriách fitnes, women ́s p hysique odovzdajú pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorom môže byť len jedna skladba.
Vstup na súťaž: 8,00€, rozhodcovia SAFKST voľný vstup po predložení preukazu rozhodcu
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 50,00€

Zvolen Cup

Diskusia k článku:

AMIX diskusia