Propozície - 2018 Veľká cena Dubnice, nominačná súťaž juniorov

Propozície - 2018 Veľká cena Dubnice, nominačná súťaž juniorov

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Propozície ... VEĽKÁ CENA DUBNICE
súťaž juniorov v kulturistike, klasickej kulturistike, men ́s physique a fitnes; súťaž junioriek – fitnes, bodyfitnes a bikiny fitnes
súťaž masters muži – kulturistika ; súťaž masters ženy - body fitnes, bikiny fitnes

Dubnica nad Váhom 17. 11. 2018

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Olympic FC Dubnica nad Váhom
Dátum: 17. 11. 201 8
Miesto: Mestská športová hala (v areáli futbalového štadióna)
Prihlášky: posielať do 12. 11. 2017 na adresu: Dr. Dušan Matušík, ul. Palárikova 177/10, 018 41 Dubnica nad Váhom mobil: 0905 760 952 e - mail: matusik.dusan@azet.sk a safkst@gmail.com
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.
Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel a ich zmien a doplnkov.
Podmienky štartu:

 • a) juniori, juniorky a masters - priamy postup, platná licenčná karta s členskou známkou 2018, včas zaslaná prihláška (po termíne s poplatkom 10, - €)
 • b) súťažiť môžu tí športovci (juniori/rky) , ktorí v roku 2018 dosiahli vek 23 rokov a mladší; masters – muži 40 a viac rokov, ženy 35 a viac rokov
 • c) neprihlásení pretekári môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10, - €

Námietky: Podávajú sa odvolacej komisii v zložení: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, delegát SAFKST s vkladom 10, - €.
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • fitnes juniori - open
 • klasická kulturistika juniori - open
 • kulturistika juniori - open
 • men ́s physique juniori - kat . do 178cm; kat. nad 178cm
 • fitnes juniorky - open
 • bodyfitnes juniorky - open
 • bikiny fitnes juniorky - kat. do 166cm; nad 166cm
 • masters muži - kulturistika - open
 • masters ženy - bodyfitnes - open
 • masters ženy - bikiny fitnes - open

C/ Zbor činovníkov
Riaditeľ súťaže: Dr. Dušan Matušík
Hospodár súťaže: Dušan Matušík ml.
Lekár: MUDr. Marián Sitár
Moderátor: Dalibor Biro
Vedúci pretekárov: Ján Jágrik

D/ Zbor rozhodcov
Hlavný rozhodca: Peter Uríček
Pódiový rozhodca: J itka Lennerová
Sekretár HR: Slavomír Lipták
asistent SHR: Lívia Maťušová
rozhodca č. 1: Marián Prekop
rozhodca č. 2: Ervín Špajdel
rozhodca č. 3: Pavel Mikuš
rozhodca č. 4: Roland Brosman
rozhodca č. 5: Ján Cabaník
rozhodca č. 6: Iveta Chrťanová
rozhodca č. 7: Marcel Duda
náhradný rozhodca: Monika Korbová
delegát SAFKST: Gabriela Mlsnová

Upozornenie: Každý rozhodca je povinný najneskôr do 05. 11. 2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže na e - mail: matusik.dusan@azet.sk a Komisii rozhodcov SAFKST na e - mail: boris.mlsna@gmail.com .

E/ Časový rozpis
12.00 - 12.15 ... porada rozhodcov
12.20 - 13.30 ... prezentácia
od 14.00 ...  semifinále, finále

Diskusia k článku:

AMIX diskusia