Nechápem, prečo Slovensko zabudlo na kategóriu nováčik

Nechápem, prečo Slovensko zabudlo na kategóriu nováčik

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

S príchodom nového vedenia akosi upadla do zabudnutia pomerne zaujímavá myšlienka - hovorím o organizácii súťaží pre nováčikov. Tento druh súťaží je mimoriadne obľúbený v Poľsku (2x do roka pre takýchto súťažiacich organizujú veľké šampionáty, ktorých sa zúčastňujú rádovo stovky súťažiacich), v Česku majú tzv. súťaže kondičných kulturistov, bikinifitnessiek, bodyfitnessiek atď. A na Slovensku aktuálne nemáme nič.
Ako však ukazuje prax, aj na medzinárodných IFBB International súťažiach je možné "otvoriť" kategóriu pre nováčikov. Príklad? Pozrite si propozície na súťaž 2018 Winter Classic International, kde som našiel nasledujúci súpis kategórií:

Prečo to spomínam? Aktuálne čakám, kedy Komisia kulturistiky a fitness vyzve potencionálnych organizátorov súťaží pre rok 2019, aby predkladali svoje "projekty". Je už pomaly koniec novembra, poznáme všetky rozhodujúce termíny súťaží medzinárodných, ani nebudem pripomínať, že Komisia opäť "zaspala" - výzva mala už dávno "svietiť" na stránke asociácie, aby sme aj my vedeli, kedy (a či vôbec) by sme mohli zorganizovať 2019 AMIX Patriot Cup vo Vranove. A ... či aj s kategóriami nováčik.

Kategórie nováčik - ako sú definované na medzinárodnej scéne?

Štatút "nováčik" je v každej krajine definovaný individuálne - niekde sa za nováčika považuje každý, kto ešte v danej federácii nesúťažil, inde iba ten, kto nikdy nesúťažil. Zaujímavú definíciu (ktorá sa mi páči najviac) som našiel pre súťažiacich v USA. Podľa nej, štatút nováčika majú:

 • všetci, ktorí na regionálnych súťažiach nezískali niektoré z TOP3 pozícií
 • všetci, ktorí na vrcholných súťažiach (národné šampionáty) nezískali niektorú z TOP6 pozícií
 • samozrejme aj tí, ktorí nikdy nesúťažili

Kategórie nováčik na Slovensku - čo by som presadil, ak by som mal tú moc?

Situáciu na Slovensku poznáme. Súťažiacich ubúda a nemyslím si, že otváranie nových výškových/hmotnostných kategórii by chuť súťažiť nejako výrazne podporila. Áno, viem, viem ... máme tu viac Majstrov Slovenska, máme tu viac medailistov zo Slovenských šampionátov, ale (úprimne) - aká je skutočná hodnota takýchto výsledkov?

Osobne si myslím, že najlepšou cestou ako podporiť chuť k súťaženiu je vytvoriť pre súťažiacich nielen férové prostredie (hovorím o rozhodovaní), ale dať im aj príležitosť na súťaženie s (viac či menej) seberovnými - a to je príležitosť na otvorenie kategórií pre nováčikov (tzn. tých, výkonnosť ktorých aktuálne iba ťažko porovnávať s TOP súťažiacimi - reprezentantmi).
Odbočím - páčil sa mi prístup Zuzky KARDOŠOVEJ, ktorá vedomá si svoje pozície, nenastúpila na súťaž v Dolnom Kubíne len preto, aby dala šancu uspieť svojim výkonnostne výrazne slabším súperkám  (myslíte, že niekto aktuálne má na to, aby Kardošovú na domácej scéne porazil?).
A tento prístup by som presadil aj v kategórii nováčik - odčlenil by som výkonnostne slabších (tzn. aj tých, o ktorých som písal v reporte z Dubnice, že so súťažením mohli ešte počkať) od tých, ktorých výkonnosť je mimoriadne vysoká. Moja definícia štatútu nováčik?

 • nováčik ... to je každý, kto nikdy nesúťažil v asociácii; takýto súťažiaci môže nastúpiť na súťažné pódium aj bez registrácie tzn. bez registračného preukazu (samozrejme, prihlášku na súťaž poslať musí) - stačí, ak zaplatí stanovené štartovné (povedzme 10/15/20€);  a bolo by mi to jedno, či má/nemá súťažné skúsenosti z iných federácií
 • nováčik ... to je aj každý, kto v tomto/predchádzajúcich rokoch na Slovenskom šamionáte (vo vekovej kategórii junior/senior/masters), alebo na pohárových súťažiach neskončil nikdy na TOP3 pozícii (ak bolo súťažiacich v kategórii do 6/7), alebo na TOP6 pozícii (ak ich bolo v kategórii viac).
 • nováčik ... stráca tento štatút pre nasledujúcu súťažnú sezónu (jarnú, jesennú) v momente, ak uspeje na niektorej zo súťaží v kategórii nováčik (povedzme, nech úspechom je TOP3 umiestnenie); nováčik môže v tejto kategórii súťažiť maximálne 2 súťažné sezóny po sebe (aby sa nestala postupom času "skladiskom" neúspešných a bez talentu)

Aké sú výhody kategórií nováčik?

Viem, viem, viem ... v stanovách máme napísané niečo o súťažení, registrácii atď. Ale .... stanovy boli písané v inom čase a s určitým zámerom. Teraz je diametrálne iná situácia, ako koncom roku 2016, alebo v roku 2017 a viacerí z tých, ktorí stanovy kreovali, sú už mimo asociácie. Dobrovoľne, alebo ... alebo "boli odídení". Prečo sa ako organizácia "neotvoriť" a neumožniť súťaženie na súťažiach asociácie aj "neregistrovaným"? Nech si prídu vyskúšať, aké to je súťažiť "podľa našich pravidiel" - a keď ich súťaženie "u nás" osloví, nech sa registrujú a súťažia ako plnohodnotní členovia asociácie.

A keď už spomínam zmeny (prístup k nováčikom je zmenou  určite radikálnou) - blíži sa koniec roka, v roku nasledujúcom si budeme voliť viceprezidenta asociácie (Ľuboš MATEJÍČKA bol iba poverený - mali by sme ho na tomto poste ešte potvrdiť). Čo tak aj hlasovanie urobiť férovejším spôsobom? Prečo nepresadiť zásadu, že hlasovať za daný oddiel môže iba štatutár resp. poverený člen oddielu (nie tak, ako doteraz - štatutár dal pečiatku a podpis a "niekto" si tam dopísal meno hlasujúceho). A základom nech je notárom overené poverenie. Myslím, že to nie je žiaden problém - a vy?

2019 AMIX Patriot Cup - aj s kategóriami nováčik?

Súťaže Amix Patriot Cup už od začiatku sme prezentovali ako súťaže pre "druhú vlnu". V roku 2016, keď sme súťaž zorganizovali po prvý krát, Slovensko malo mimoriadne silnú reprezentáciu v bikinifitness - osobne som mnohé zo súťažiacich poprosil, aby u nás nesúťažili. Aby dali šancu konkurentkám s nižšou výkonnosťou.

Rok 2017 priniesol zákaz súťaženia na Amix Patriot Cup pre reprezentantky/reprezentantov od vtedajšieho repre trénera Korpáša, čo nám iba hralo do kariet. Účasť? Rekordná!

V roku 2018 sme súťaž nezorganizovali -  nevideli sme v tom zmysel v atmosfére, aká vládla v asociácii. Veď na jeseň 2017 sme chceli zorganizovať na východe Slovenska dve zo štyroch súťaží série "Poľsko - Slovensko" (pre absolútnych víťazov sponzori na Poľskej strane mali pripravené autá BMW, my sme pracovali na výrobe unikátnych trofejí pre TOP6 súťažiacich z každej kategórie - nehovorím o pohároch, ale soškách, ktoré by sa spájali s našou sériou súťaží tak, ako soška Sandow s Olympia Weekendom) - v Komisii kulturistiky a fitness sme nenašli podporu. Projekt vyfučal do stratena, pre Poliakov sme sa stali nespoľahlivými partnermi.

Ale je tu koniec roku 2018, ktorý priniesol v asociácii rozhodujúce zmeny na niektorých TOP pozíciách (jednou z nich je aj "nástup" Ľuboša MATEJÍČKU na post viceprezidenta). A my opäť uvažujeme, že zorganizujeme AMIX Patriot Cup. Možno už na jar 2019. Naša predstava?

 • nováčik ... bikinifitness
 • bikinifitness junioriek ... 2 kategórie
 • bikinifitness žien ... 2 kategórie
 • súboj o titul absolútna víťazka bikinifitness ... víťazky z každej kategórie
 • wellness fitness ... kategória OPEN
 • nováčik ... men´s physique
 • men´s physique juniorov ... kategória OPEN
 • men´s physique mužov ... 2 kategórie
 • súboj o titul absolútny víťaz men´s physique ... víťazi z každej kategórie
 • classic physique juniorov ... kategória OPEN (kategóriu nováčik tu netreba otvárať - všetci sú vlastne nováčikovia)
 • classic physique mužov ... kategória OPEN (kategóriu nováčik tu netreba otvárať - všetci sú vlastne nováčikovia)
 • kulturistika juniorov (možno aj mužov) ... kategória OPEN

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
nesúhlasím
autor: admin | dátum: 20.11.2018 17:14:30
skulinka by sa našla, ako to zrealizovať - ak bude vôľa, všetko sa dá ... a písal som, že podľa "našich pravidiel" tzn. naturáli sa báť nemusia
Nováčik nie je nováčikom
autor: Oplan | dátum: 20.11.2018 09:31:15
Podľa zákona o športe je možné testovať len športovca registrovaného v národnom športovom zväze. Podľa tohoto prístupu sú všetci nováčikovia automaticky dopingoví hriešnici a to predsa asociácia nemôže dovoliť.