Asociácia získa aj v roku 2019 dotáciu viac ako 600k Eur

Asociácia získa aj v roku 2019 dotáciu viac ako 600k Eur

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Je zvykom, že štátom uznané športy získavajú v predsitihu informáciu o tom, akú finančnú čiastku získajú zo štátneho rozpočtu na podporu svojej činnosti. Podľa pravidiel, ktoré boli zaužívané v predchádzajúcich rokoch, táto čiastka musí byť (resp. mala by byť) danou športovou organizáciou účelne použitá - maximálne 15% z danej sumy sa môže vynaložiť na platy funkcionárov, prenájom kancelárskych priestorov a vlastný chod organizácie (tzn. správu a prevádzku), minimálne 15% organizácia by mala prerozdeliť oddielom, ktoré sa venujú mládeži a aj zvyšok je "rozpočtovo viazaný" (tzn. zvyšok by mal byť použitý na financovanie súťaží na Slovensku, reprezentáciu a projekty s tým súvisiace).

Ako majú byť využité financie - pohľad na rok 2018BikiniFitness Camp

Aktuálna informácia hovorí, že asociácia aj v roku 2019 bude financovaná zo štátneho rozpočtu samostatne:

 • r. 2019 - vetva kulturistiky a fitness ... môže počítať so sumou cca 490.000€
 • r. 2019 - vetva silového trojboja ... môže počítať so sumou cca 45.000€

Pohľad do minulosti ukáže, že táto suma sa po zmene prepočtu podľa nových kalkulačných vzorcov, so zohľadnením nových faktorov (tie vstúpili do platnosti v roku 2016 tzn. pri výpočte dotácie v roku 2017 atď. už boli tieto pravidlá použité), plynule navyšuje.

Prehľad príspevkov pre SAKFST od štátu od roku 2011 do 2019

 • 2019 ... cca 490.000€ vetva kulturistika a fitness + cca 45.000€ vetva silového trojboja + 81.000 (príspevok na TOP team) ... spolu cca 616.000€ (bez príspevku na Svetový šampionát vo fitness žien)
 • 2018 ... cca 463.000€ vetva kulturistiky a fitness + cca 42.000€ vetva silového trojboja + cca 121.000 (príspevok na TOP Team + 40.000€ na Svetový šampionát detí vo fitness) ... spolu cca 616.000€
 • 2017 ... cca 419.000€ vetva kulturistika a fitness a 48.000€ pre TOP team tejto vetvy  + cca 54.000€ vetva silového trojboja ... spolu cca 521.000€
 • 2016 ... 360.120,00€
 • 2015 ... 260.000,00€
 • 2014 ... 263.320,00€
 • 2013 ... 268.560,00€
 • 2012 ... 170.069,00€
 • 2011 ... 145.308.00€

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
nie nie nie
autor: admin | dátum: 19.12.2018 17:41:32
neobhajujem, iba reagujem na príspevok, kde bolo spomenuté, že rok stačí k danému výsledku - áno, niektoré športy to majú komplikovanejšie, áno, niekedy (nie vždy, ale spravidla to tak je) to trvá dlhšie, ako pár rokov. Či je to spravodlivé, nespravodlivé neriešim. Každý si môže zvoliť, čomu sa chce venovať. Futbalu, hokeju, volejbalu, olympijským/neolympijským športom, kickboxu, karate, bikinifitness .... atď. Ak teda nie sú seniorské bikinifitness Majsterky sveta/Európy za roky 2017/2018 v asociácii, asi tých 530.000€ bude z iného dôvodu - tak mi hovorí logika
Spravodlivosť pre všetkých
autor: Oplan | dátum: 19.12.2018 14:40:47
Takáto obhajoba nie je na mieste. Človek musí byť spravodlivý aj keď sa mu to nepáči. Byť majsterkou sveta v bikkini nie je to isté ako byť majsterkou sveta v silovom trojboji či šprinte na 100 metrov. V iných športoch to nie je. V silovom trojboji nesúťažia slabé, pokročilé a silné liftérky oddelene. Podobne v šprinte nesúťažia pomalé a rýchle atlétky zvlášť.
spravodlive ako spravodlive
autor: admin | dátum: 19.12.2018 13:05:33
poprosím meno jednej jedinej bikinifitnessky, ktorá sa v roku 2017 a 2018 stala seniorskou Majsterkou sveta ... alebo - dvoch, ktoré sa od roku 2014 stali Majsterkami sveta v tejto nominácii :-) (poznámka - Cakoci súťažila po prvý krát v roku 2009)
Šport
autor: Oplan | dátum: 19.12.2018 12:34:07
Je tento výpočet spravodlivý voči iným športom ? Bikkinárky sa stávajú majsterkami sveta v seniorskej kategórií po roku, dvoch cvičenia. V iných športoch to býva po desiatich a viac rokoch. V iných športoch nemajú majstrovstvá svet rozdelené na výkonnostné stupne ako je top vo fitness. Je to spravodlivé ?