Už tento weekend nás čaká 2019 SAFKST Veľká cena Levoče

Už tento weekend nás čaká 2019 SAFKST Veľká cena Levoče

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

6. apríla 2019 v Levoči sa uskutoční premiérová súťaž jarnej súťažnej sezóny pod hlavičkou SAFKST - IFBB Slovakia. Levoča sa tak po súťaži určenej pre deti stane miestom pohárovej súťaže, na ktorej príležitosť k súťaženiu získali juniorky/juniori, aj ženy/muži:

 • juniorky/juniori ... 5 súťažných kategórií
 • ženy/muži ... 12 súťažných kategórií

"Je dobré, že chuť organizovať súťaže pod hlavičkou SAFKST majú aj noví organizátori", povedal pre náš portál Igor KOPČEK. "Viem, že súťaž Veľká cena Levoče sa môže uskutočniť aj vďaka podpore mesta Levoča - zdôrazním, že priamo v organizačnom teame pôsobia okrem Štefana IŠTOKA a Andeja HLINKU st. aj Elena RIŠOVÁ a Ivana KELLNEROVÁ. Každá SAFKST súťaž je jasným prínosom pre IFBB Slovakia, aj preto každý organizátor si zaslúži maximálnu podporu. Súťaží by malo byť čo najviac. Navyše, ich termíny by mali byť známe v dostatočnom predstihu. Prečo to zdôrazňujem? 
Konferencia SAFKST, ktorá sa uskutočnila pred týždňom v Bratislave, totiž potvrdila, že v tomto roku medzi oddiely SAFKST sa prerozdelí 15% z príspevku od štátu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - 1/3 príspevku získajú oddiely priamo, o použití zvyšných 2/3 rozhodne smernica, ktorú VV SAFKST vypracuje do konca apríla. Na seniorských šampionátoch môžu (pochopiteľne) súťažiť aj súťažiaci v dorasteneckom a juniorskom veku, na juniorských aj dorastenci tzn. tí, ktorí oddielom môžu prinášať financie. 
Na splnenie štatútu "aktívni športovec" musia mať nielen vek do 23 rokov, ale (podľa uznesenia, prijatého na Konferencii) v sledovanom období od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 na Slovensku zvládnuť minimálne 3 štarty na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAFKST. Čím viac súťaží budeme mať na Slovensku, tým viac príležitostí budú mať deti, dorastenci a aj juniori na zisk štatútu aktívny športovec.
Opakovane tvrdím - súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa oplatí a aj my podnikáme už teraz kroky, aby sa v októbri uskutočnila súťaž aj vo Vranove nad Topľou. Nie jedna, ale dokonca dve (jedna pre dorast a juniorov, druhá pre mužov/ženy) v rámci pripravovaného AMIX Patriot Fitness Weekend-u."

PROPOZÍCIE - VEĽKÁ CENA LEVOČE V KULTURISTIKE A FITNES

Mesto: LEVOČA

Dátum: 06. 04. 2019

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - KŠK mesta Stará Ľubovňa
Miesto konania: Športová hala, ul. Francisciho č.12, Levoča
Dátum konania: 6. 4. 2019
Prihlášky: Posielať najneskôr do 1.4.2019, e-mailom: spomat@orangemail.sk; Tel. kontakt: Ing. Andrej Hlinka, tel: 0905593329
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady + ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel SAFKST. Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka SAFKST za rok 2019
 • c) včas zaslaná prihláška - neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20€
 • d) lekárske potvrdenie od všeobecného lekára (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: podávajú sa svkladom 10.-€, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia vzložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie - juniori:

 • kulturistika do 75 kg
 • kulturistika nad 75 kg
 • klasická kulturistika - open

Kategórie - juniorky:

 • bodyfitnes - open
 • bikiny fitnes - open

Kategórie - muži:

 • kulturistika do 80 kg
 • kulturistika nad 80 kg
 • klasická kulturistika – open
 • men´s physique do 176cm
 • men´s physique nad 176cm

Kategórie - ženy:

 • fitnes open
 • wellness fitnes open
 • bodyfitnes do 163 cm
 • bodyfitnes nad 163 cm
 • bikiny fitnes do 160 cm
 • bikiny fitnes do 166 cm
 • bikiny fitnes nad 166 cm

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Hlinka
Sekretár súťaže: Margita Hlinková
Hospodár: Mariana Hlinková
Vedúci pretekárov: Ing. Michal Hlinka
Zdravotná služba: MUDr. Anton Križalkovič
Hudobná réžia: Milan Leško, Ladislav Korsch
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov
HR – Ľubomír Hečko
PR – Ján Cabánik
Sekr. HR – Slavomír Lipták
As. SHR – Dominika Multáňová
1– Marián Prekop
2 – Iveta Chrťanová
3 – Roland Brosman
4 – Pavel Mikuš
5 – Marcel Duda
6 – Milada Huláková
7 – Michal Lukáč
NR – Ella Hlinková
Delegát - Jozef Andreja

D/ Časový rozpis

 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia
 • 12:00 - 13:00 ... porada rozhodcov
 • 13:00 ... priebeh súťaže podľa časového rozpisu

E/ Rôzne

Ceny: Finalisti – poháre, medaily, diplomy avecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes, kulturistika a klasická kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené všatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20 €

Diskusia k článku:

AMIX diskusia