PROPOZÍCIE - 2019 SAFKST Veľká cena Levoče

PROPOZÍCIE - 2019 SAFKST Veľká cena Levoče

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

PROPOZÍCIE - VEĽKÁ CENA LEVOČE V KULTURISTIKE A FITNES

Mesto: LEVOČA

Dátum: 06. 04. 2019

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - KŠK mesta Stará Ľubovňa
Miesto konania: Športová hala, ul. Francisciho č.12, Levoča
Dátum konania: 6. 4. 2019
Prihlášky: Posielať najneskôr do 1.4.2019, e-mailom: spomat@orangemail.sk; Tel. kontakt: Ing. Andrej Hlinka, tel: 0905593329
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady + ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel SAFKST. Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka SAFKST za rok 2019
 • c) včas zaslaná prihláška - neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20€
 • d) lekárske potvrdenie od všeobecnéholekára (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: podávajú sa svkladom 10.-€, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia vzložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie - juniori:

 • kulturistika do 75 kg
 • kulturistika nad 75 kg
 • klasická kulturistika - open

Kategórie - juniorky:

 • bodyfitnes - open
 • bikiny fitnes - open

Kategórie - muži:

 • kulturistika do 80 kg
 • kulturistika nad 80 kg
 • klasická kulturistika – open
 • men´s physique do 176cm
 • men´s physique nad 176cm

Kategórie - ženy:

 • fitnes open
 • wellness fitnes open
 • bodyfitnes do 163 cm
 • bodyfitnes nad 163 cm
 • bikiny fitnes do 160 cm
 • bikiny fitnes do 166 cm
 • bikiny fitnes nad 166 cm

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Hlinka
Sekretár súťaže: Margita Hlinková
Hospodár: Mariana Hlinková
Vedúci pretekárov: Ing. Michal Hlinka
Zdravotná služba: MUDr. Anton Križalkovič
Hudobná réžia: Milan Leško, Ladislav Korsch
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov
HR – Ľubomír Hečko
PR – Ján Cabánik
Sekr. HR – Slavomír Lipták
As. SHR – Dominika Multáňová
1– Marián Prekop
2 – Iveta Chrťanová
3 – Roland Brosman
4 – Pavel Mikuš
5 – Marcel Duda
6 – Milada Huláková
7 – Michal Lukáč
NR – Ella Hlinková
Delegát - Jozef Andreja

D/ Časový rozpis

 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia
 • 12:00 - 13:00 ... porada rozhodcov
 • 13:00 ... priebeh súťaže podľa časového rozpisu

E/ Rôzne

Ceny: Finalisti – poháre, medaily, diplomy avecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes, kulturistika a klasická kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené všatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20 €

Diskusia k článku:

AMIX diskusia