PROPOZÍCIE - 2019 SAFKST Slovenský šampionát juniorov

PROPOZÍCIE - 2019 SAFKST Slovenský šampionát juniorov

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

PROPOZÍCIE - Majstrovstvá Slovenska
v kulturistike, klasickej kulturistike, men ́s physique a fitnes juniorov
fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, wellness fitness
(nominácia na ME juniorov, junioriek)
pod záštitou primátora mesta Hnúšťa PhDr. Romana Lebedu

Mesto: Hnúšťa
Dátum: 20. 04. 2019

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST – Fitnes klub Iskra Hnúšťa v spolupráci s mestom Hnúšťa
Miesto konania: Mestská športová hala v Hnúšti, ul. Športová 930( GPS: 48° 34 ́25.8192598“N, 19°57 ́20.7883644“E)
Dátum konania: 20. apríl 2019
Prihlášky: Zaslať najneskôr do 15.04.2019, e-mailom: totalsport@slovanet.skTel. kontakt: Dušan Ďubek-0905 659271
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: Vprípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.
Kontakt na ubytovanie: Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce tel.č. 0903 346733,http:// www.salaspodmaginhradom.sk/e-mail.: info@salaspodmaginhradom.sk. Vzdialenosť od Hnúšte smerRimavská Sobota cca 16 km.Hotel Zlatý býk, Rimavská Sobota, tel.č. +421/47 5632032,+421/47 5632 034, e-mail.: recepcia@hotelzlatybyk.sk. Pri objednaní uveďte Majstrovstvá SR Hnúšťa.
Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V športovej hale budú kdispozícii stánky s jedlom a nápojmi.
Reštaurácie v meste Hnúšťa: Kocka bar a reštaurácia, Koliba reštaurácia, Pizzéria Café Zlatá Hus, Pizzeria Kaštieľ.
Úhrady: Cestovné náklady + ošatné rozhodcov adelegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel aporiadkov SAFKST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka za rok 2019
 • c) včas zaslaná prihláška - neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 Eur
 • d) lekárske potvrdenie od športového lekára (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: Podávajú sa vkladom 10 Eur, o ich oprávnenosti rozhodne komisia vzložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST, riaditeľ súťaže.
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole.

Kategórie - juniori:

 • Kulturistika do 75 kg, nad 75 kg
 • Klasická kulturistika do 175 cm, nad 175 cm
 • Menś physique do 174 cm, do 178 cm, nad 178 cm
 • Fitnes juniori open

Kategórie - juniorky:

 • Body fitnes open
 • Bikiny fitnes do 160 cm, do 166 cm, nad 166 cm
 • Fitnes do 163 cm, nad 163 cm
 • Wellness fitness open

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ivan Demian
Sekretár súťaže: Dušan Ďubek
Hospodár: Mgr. Jakub Prokop
Vedúci pretekárov: Matej Huťan
Zdravotná služba: MUDr.Ladislav Lebeda
Hudobná réžia: Ľubomír Varga
Moderátor: Dalibor Biro

Zbor rozhodcov:
HR Peter Uríček
PR Dominika Multáňová
Sekr. HR Milada Huláková
As. SHR Soňa Benčová
1 - Dušan Matušík
2 - Adela Ondrejovičová
3 - Ľubomír Hečko
4 - Ľuboš Matejíčka
5 - Martina Tarková
6 - Slavomír Lipták
7 - Ervín Špajdel
NR - Zuzana Niščáková
Delegát - Gabriela Mlsnová

D/ Časový rozpis

 • 10:30 –11:30 ... prezentácia pretekárov
 • 11:30 –12:30 ... porada rozhodcov
 • 12:30 ... priebeh súťaže podľa časového rozpisu

F/ Rôzne

Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska; 1. – 3. miesto diplom a medailu; 4. – 6. miesto diplom
Ceny: 1. – 3. miesto získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení.
Hudobný doprovod: Každý/á pretekár/ka (v tých kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný doprovod) odovzdá pri prezentácii CD nosič alebo USB kľúč shudobným podkladom kvoľnej zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba. Doporučujeme mať hudbu na CD nosiči ale aj na USB kľúči.
Vstup do priestorov súťaže: S1 – 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov dvaja tréneri majú voľný vstup do rozcvičovne.
Farbenie tela (nástrek): Profesionálnou farbou ProTan priamo vpriestoroch konania súťaže. Možnosťrezervácie vopred, kontakt proTan Slovakia. Prihlášky zasielať: www.protansk.sk, e-mail: info@protan.sk
Mediálny partneri: Rimava.sk, STV, TV JOJ, Eastlabs, Novohradské noviny
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené všatniach. Za znečistenie priestorov môže byť uložená sankcia 20 Eur.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia