Nitra privíta 2019 SAFKST Majstrovstvá Slovenska seniorov

Nitra privíta 2019 SAFKST Majstrovstvá Slovenska seniorov

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.
BikiniFitness Camp

14. apríla 2019 v Nitre, pod organizačnou taktovkou skúsenej Ivety CHRŤANOVEJ, sa uskutoční 2019 SAFKST Slovenský šampionát vo vekovej kategórii seniorov. Organizátori otvárajú pre súťažiacich rekordný počet 23 výškových/hmotnostných kategórií - 10 pre seniorky a 13 pre seniorov.

"Podľa propozícií, v Nitre budú mať možnosť tí istí súťažiaci súťažiť vo viacerých kategóriách.", povedal pre náš portál Igor KOPČEK. "Prečo to zdôrazňujem? Konferencia SAFKST, ktorá sa uskutočnila pred týždňom v Bratislave, totiž potvrdila, že v tomto roku medzi oddiely SAFKST sa prerozdelí 15% z príspevku od štátu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - 1/3 príspevku získajú oddiely priamo, o použití zvyšných 2/3 rozhodne smernica, ktorú VV SAFKST vypracuje do konca apríla. Na seniorských šampionátoch môžu (pochopiteľne) súťažiť aj súťažiaci v dorasteneckom a juniorskom veku tzn. tí, ktorí oddielom môžu prinášať financie.  Na splnenie štatútu "aktívni športovec" musia mať nielen vek do 23 rokov, ale (podľa uznesenia, prijatého na Konferencii) v sledovanom období od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 na Slovensku zvládnuť minimálne 3 štarty na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAFKST. Ústretovosť vedenia SAFKST a organizátorv v Nitre tak dáva možnosť tým, ktorí nastúpia v niektorej z kategórii nominácie kulturistika a zároveň klasická kulturistika, pripísať si na svoje konto 2 štarty."  

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Slovenska žien a mužov vo fitnes, body fitnes, bikiny fitnes, womens physique, wellness fitnes, mens physique, kulturistika a klasická kulturistika

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Ivetfit, Nitra
Miesto konania: Nitra, mestská hala Klokočina, Dolnočermánska 105 Dátum konania: 14. Apríl 2019
Prihlášky: Posielať najneskôr do 7. apríla 2019 e-mailom: msr.ivetfit@gmail.com Tel. kontakt: 0911500151 Iveta Chrťanová
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady

Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel SAFKST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka za rok 2019
 • c) včas zaslaná prihláška - neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20 €
 • d) lekárske potvrdenie (nie staršie ako 1 rok)

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu. Upozornenie: pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole.

Kategórie - ženy:

 • Fitnes ... do 163cm, nad 163cm
 • Bikini fitnes ... do 160cm, do 164cm, do 169cm, nad 169cm
 • Body fitnes ... do 163cm, nad 163cm
 • Women s physique ... open
 • Wellnes fitnes ... open

Kategórie - muži:

 • Fitnes ... open
 • Men s physique ... do 173cm, do 179cm, nad 179cm
 • Muscular men´s physique ... open
 • Kulturistika ... do 70kg, do 80kg, do 90kg, nad 90kg
 • Klasická kulturistika ... do 175cm, do 180cm, nad 180cm
 • Classic Physique ... open

POZOR: Je možné súťažiť v dvoch kategóriách!!! V prihláške pretekára musí byť uvedené, v ktorých dvoch kategóriách bude súťažiť. Pokiaľ to tak nespraví, nebude môcť súťažiť v druhej kategórii.

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Iveta Chrťanová
Sekretár súťaže: Patrícia Mikušová
Hospodár: Patrícia Mikušová
Vedúci pretekárov: Elena Masaryková
Zdravotná služba: Červený kríž, Nitra
Hudobná réžia: Peter Slamečka
Moderátor: Dalibor Bíro

Rozhodcovia

 • Hlavný rozhodca: Gabriela Mlsnová
 • Pódiový rozhodca: Ján Cabánik/Jitka Lenerová
 • Sekretár hl. rozhodcu: Slavomír Lipták
 • Asistent sekretára: Milada Huláková
 • Rozhodca č. 1: Milan Čížek
 • Rozhodca č. 2: Karin Antovská
 • Rozhodca č. 3: Peter Uríček
 • Rozhodca č. 4: ľuboš Matejíčka
 • Rozhodca č. 5: Ľubomír Hečko
 • Rozhodca č. 6: Lívia Maťušová/Alexander Hlobik
 • Rozhodca č. 7: Andrej Hlinka
 • Náhradný rozhodca: Ján Cabánik/Jitka Lenerová
 • Delegát SAKFST: Jozef Andreja

Každý rozhodca je povinný najneskôr do 1. apríla 2019 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže Ivete Chrťanovej na e-mail: msr.ivetfit@gmail.com a Komisii rozhodcov SAFKST na e-mail: boris.mlsna@gmail.com

E/ Časový rozpis

 • 09.00 – 11.00 ... prezentácia
 • 11.00 – 12.00 ... porada rozhodcov
 • od 12.00 ... priebeh súťaže podľa časového rozpisu

F/ Rôzne

Tituly: víťaz v každej kategórii získa titul Majstra Slovenska
Finalisti: získajú medaily, poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár (kulturistika, klasická kultuistika, fitness, women´s physique) odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi ... jeden tréner; 3 a viacpretekárov ... 2 tréneri voľný vstup
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže na e-mail vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20 eur.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia