Aká bola SAFKST Výročná konferencia za rok 2018?

Aká bola SAFKST Výročná konferencia za rok 2018?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.
SAFKST

Oddiel EastLabs Fitness Vranov pôsobí na scéne SAFKST od roku 2016 - primárnym dôvodom, pre ktorý sme oddiel založili, bola snaha organizovať súťaže pod hlavičkou SAFKST. V tomto roku som sa ako štatutár po prvý krát zúčastnil Výročnej konferencie, tá mala zhodniť rok 2018. Rok, ktorý priniesol viacero turbulentných momentov, tie však vedenie pod vedením prezidenta Mlsnu dokázalo uspokojivo zvládnuť - potvrdil to aj priebeh spomínanej konferencie, na ktorej zúčastnení bez problémov odsúhlasili všetky relevantné návrhy a podnety.

Výročná konferencia z pohľadu čísel

Pozvánka na Konferenciu, ktorá sa uskutočnila 23. marca 2019 v Bratislave, jasne zadefinovala, že právo zúčastniť sa jej a hlasovať majú iba štatutári/členovia subjektov, ktorých k danému dňu sme mali 129. Je pravdou, že v priebehu resp. v záveru roka niektoré z členských subjektov oficiálne ukončili členstvo v SAFKST, mnohé si však nesplnili svoju povinnosť a v stanovených termínoch (do 31. januára resp. 28. februára 2019) nezaplatili poplatok a tak im bolo členstvo zrušené. Konferencie sa napokon zúčastnilo 81 delegátov:

 • 53 delegátov malo 1 hlas
 • 13 delegátov 2 hlasy
 • 9 delegátov 3 hlasy
 • 6 delegátov 4 hlasy

Vývoj počtu subjektov SAFKST s právom hlasovať

 • za rok 2016 ... 117
 • za rok 2017 ... 150
 • za rok 2018 ... 129

Príjmy z členských príspevkov od týchto subjektov

 • za rok 2016 ... 11.530€
 • za rok 2017 ... 15.841€
 • za rok 2018 ... 12.672€

Podstatné momenty Konferencie

 • voľba viceprezidenta ... prezident SAFKST Boris MLSNA do momentu konania Konferencie poveril Ľuboša MATEJÍČKU, aby zastával post viceprezidenta pre vetvu kulturistika/fitness a Konferencia jeho postavenie jednoznačne potvrdila
 • 15% z príspevku od štátu ... Zákon o športe a Zmluva medzi SAFKST a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu hovorí o tom, že 15% z príspevku od štátu musí byť pomerným spôsobom prerozdelených medzi oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov; Konferencia odsúhlasila, že 1/3 z tohto príspevku získajú oddiely - o použití 2/3 rozhodne smernica, ktorú do konca apríla 2019 spracuje Výkonný výbor; sledovaným obdobím pre tento rok je 1. október 2018 až 30. september 2019
 • voľba disciplinárnej komisie - členov ... návrhy prezidenta SAFKST Borisa MLSNU boli jednoznačne schválené
 • POZNÁMKA: priebeh Konferencie vám priblíži Zápis z Konferencie, ktorý je dostupný na stránke SAFKST

Diskusia k článku:

AMIX diskusia