Aký bude 2019 SAFKST Slovenský šampionát seniorov v Nitre?

Aký bude 2019 SAFKST Slovenský šampionát seniorov v Nitre?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.
SAFKST

Opakujem to, čo hovorím stále - súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa oplatí a som rád, že podľa posledných informácií, nie som sám, kto si to myslím. Máme za sebou 2019 Veľkú cenu Levoče, v nedeľu nás čaká v Nitre 2019 Slovenský šampionát seniorov, ktorý (podľa môjho názoru) bude (resp. mohol by byť) deliacou čiarou medzi starým a novým.
Tvrdím, že ak chceme mať akú/takú budúcnosť kulturistiky/fitness na Slovensku, pozornosť musíme venovať mládeži a podporovať oddiely za ich úsilie, predovšetkým im dávať financie (opravím sa - motivačné financie) za to, že na ich úrovni sa osobní tréneri venujú súťažiacim. 

Máme za sebou Výročnú konferenciu za rok 2018, na ktorej bol zúčastnenými prijatý návrh prezidenta Mlsnu a následne odsúhlasené uznesenie, podľa ktorého sa bude postupovať pri prerozdeľovaní cca 74.000€ (tzn. cca 15% z príspevku od štátu). Podľa tohto uznesenia, tretina z tejto sumy pôjde priamo na oddiely/subjekty podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, o účelovom použití zvyšku (v súlade so zákonom a zmluvou medzi SAFKST a  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu) bude rozhodovať smernica vypracovaná Výkonným výborom - znenie smernice by malo byť jasné do konca apríla 2019.
Ak sa tak stane, oddiely/subjekty po 30. septembri 2019 (tzn. po termíne, kedy v tomto roku uplynie tzv. sledované obdobie, počas ktorého deti, dorastenci a juniori môžu získať štatút "aktívny športovec" - ten získajú, ak nastúpia na Slovensku na 3 súťaže organizované pod hlavičkou SAFKST od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019) si medzi seba podelia určite motivačné sumy - a tie môžu využiť na podporu svojej činnosti. Pripomeňme si, aký je účel použitia týchto financií tak, ako to vo svojom návrhu spomenul aj prezident Mlsna:

 • prenájom športovej infraštruktúry
 • nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru (tzn. laicky povedané s obstarávacou cenou nižšou ako 1700€)
 • osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu (tzn. aj odmena pre osobných trénerov)
 • tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
 • funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie (tzn. aj poplatky za lekárske prehliadky)
 • diagnostika, regenerácia a rehabilitácia
 • preprava športového materiálu a náčinia
 • výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi (tým je SAFKST)
 • výdavky na dopingovú kontrolu

Som presvedčený, že kroky odsúhlasené Výročnou konferenciou za rok 2018 (konferencia sa uskutočnila 23. marca 2019) by mohli byť dôvodom, prečo už v najbližšej budúcnosti sa môže zvýšiť počet súťažiacich na SAFKST súťažiach. Iveta Chrťanová, organizátorka 2019 SAFKST Slovenského šampionátu v kulturistike/fitness seniorov mi aktuálne oznámila predbežné počty súťažiacich - tie sú približne zhodné s tými, ako na rovnakej súťaži z roku 2018.

 • 2018 ... vo výsledkových listinách je 103 žien/športovkýň a 64 mužov/športovcov (niektorí súťažili v dvoch nomináciách/kategóriách tzn. reálny počet súťažiacich bol nižší ako 167)
 • 2019 ... prihlášku poslalo101 žien a 60 mužov (otázkou je, koľkí nastúpia v dvoch nomináciách/kategóriách)

Predbežný počet súťažiacich na šampionáte v Nitre

 • Bikinifitness ... 64
 • Bodyfitness ... 17
 • Fitness ... 13
 • Wellness ... 8
 • Men´s Physique ... 25
 • Klasická kulturistika/classic physique ... 17
 • Kulturistika ... 17

Kategórie na šampionáte v Nitre

Kategórie - ženy:

 • Fitnes ... do 163cm, nad 163cm
 • Bikini fitnes ... do 160cm, do 164cm, do 169cm, nad 169cm
 • Body fitnes ... do 163cm, nad 163cm
 • Women s physique ... open
 • Wellnes fitnes ... open

Kategórie - muži:

 • Fitnes ... open
 • Men s physique ... do 173cm, do 179cm, nad 179cm
 • Muscular men´s physique ... open
 • Kulturistika ... do 70kg, do 80kg, do 90kg, nad 90kg
 • Klasická kulturistika ... do 175cm, do 180cm, nad 180cm
 • Classic Physique ... open

Dôležitá poznámka

 • súťažiaci sa na súťaži musia pri prezentácii preukázať potvrdením o absolvovaní lekárskej prehliadky - potvrdenie môže byť od praktického lekára, v prípade členov TOP teamu to musí byť športový lekár
 • súťažiaci MUSIA počítať s tým, že počas súťaže môžu byť podrobení dopingovej kontrole - pred rokom dopingová kontrola testovala 10 súťažiacich, z ktorých 8. porušili definované WADA antidopingové pravidlá

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Omyl
autor: Oplan | dátum: 28.04.2019 12:15:24
Samozrejme toto platilo v minulom roku a zdalo sa že SAFKST aspoň nebráni kulturistom v existencii. Pre tento rok však vydalo SAFKST úžasnú smernicu ktorá priamo likviduje slovenskú kulturistiku v IFBB Int.
Áno
autor: Oplan | dátum: 13.04.2019 19:36:15
Je to tak, avšak už sa netreba zúčastniť Majstrovstiev Slovenska na to aby pretekár na nich mohol súťažiť. SAFKST momentálne objednáva kontroly len na súťaže pod svojou hlavičkou.
nehádam sa
autor: admin | dátum: 12.04.2019 19:46:09
cesta na Diamond Cup-y však vedie cez SAFKST
Súhlas
autor: Oplan | dátum: 12.04.2019 10:49:36
Súhlasím, súťažiť sa súťažiach po hlavičkou SAFKST sa oplatí. Tí však ktorí sa neskôr chcú stať skutočnými kulturistami na súťažiach SAFKST tvrdo narazia a preto si musia nájsť pohárové súťaže tipu Diamond.