SAFKST - pravidlá platné pre kategóriu ZAČIATOČNÍK

SAFKST - pravidlá platné pre kategóriu ZAČIATOČNÍK

P R A V I D L Á

pre pretekárov v kategórii „Začiatočník“ vo fitnes a kulturistike
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 10. 10. 2019a platia až do odvolania.

Článok 1

Pravidlá sú určené pre pretekárov/ky, ktorých výkonnosť nie je vysoká, alebo ešte nesúťažili na žiadnej súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST. Športovci, ktorí súťažili na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAFKST a NIKDY sa neumiestnili do 6. (šiesteho) miesta, môžu štartovať v kategórii Začiatočník.

Článok 2

Rozdelenie pretekárov/iek

Podľa veku

 • 1. dorastenci/ky ... od 14rokov do 18 rokov (vrátane – do 31.12. v roku, v ktorom dovŕšili vek 18 rokov)
 • 2. juniori/ky ... od 15 rokov do 23 rokov (vrátane – do 31.12. v roku, v ktorom dovŕšili vek 23 rokov)
 • 3. muži, ženy ... bez obmedzenia

Možnosť súťažiť v iných vekových kategóriách majú

 • 1. dorastenci/ky môžu súťažiť aj v kategórii juniori/ky
 • 2. juniori/ky môžu súťažiť aj v kategórii muži/ženy

Článok 3

Strata štatútu začiatočník

 • 1. Po uplynutí doby 12 mesiacov od prvej súťaže v kategórii začiatočník, na ktorej sa aktívne zúčastní.
 • 2. Ak na súťaži v kategórii začiatočník získa 1. miesto.
 • 3. Ak na súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST v inej kategórii ako kategória začiatočník dosiahne finálové umiestnenie.
 • 4. Športovci/kyne, ktoré súťažili v súťažnej disciplíne fitnes detí, môžu súťažiť v kategórii začiatočník len v inej súťažnej disciplíne ako fitnes.

Článok 4

Pravidlá súťaženia

 • 1. Súťaží sa podľa platných pravidiel súťažných disciplín vetvy fitnes a kulturistika, ak bude na súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST otvorená aj kategória začiatočník, v akejkoľvek súťažnej disciplíne vetvy fitnes a kulturistika.
 • 2. Súťažiaci do 23 rokov v kategórii začiatočník môžu súťažiť v jeden deň aj v kategórii junior a senior, ale len v rovnakej súťažnej disciplíne.
 • 3. Súťažiaci v kategórii začiatočník nemajú nárok na účasť na medzinárodných súťažiach.

Vypracoval: ŠTK
Schválil: VV SAFKST dňa 10. 10. 2019

Diskusia k článku:

AMIX diskusia