Štát bude aj v roku 2020 k športovým zväzom štedrý

Štát bude aj v roku 2020 k športovým zväzom štedrý

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Financovanie športu a a športových zväzov je plne v rukách politikov, ktorí prijímajú kritériá na "prerozdelenie" finančného koláča - ten sa plní z rôznych zdrojov. Zvýhodňované sú tzv. národné športové zväzy, ktoré sú uznané podľa Zákona 440/2015 Z. z., v roku 2020 aj športové zväzy bez štatútu "národný športový" si prerozdelia balík financií o objeme 1 mil. € - ak zareagujú na výzvu a predložia svoju žiadosť o finančný príspevok Ministerstvu školstva, vedy, vyýskumu a športu do 20. januára 2020 (napr. v roku 2019 naturálna asociácia na základe tejto výzvy získala dotáciu 89.000€).  Kritériá, ktoré rozhodnú o veľkosti príspevku?
Športové výsledky športovcov na medzinárodnej scéne (mládež a dospelí) v rozpätí rokov 2016 až 2019 a počet tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov. Do tohto termínu žiadosti predkladajú aj športové organizácie, ktorých cieľom je získať finančný príspevok od štátu na významné, ale aj tradičné športové podujatia, podporu pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a 250tis. € je vyčlenených aj na ocenenie úspešných športovcov, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodnej scéne.

Poznámka: všetky kritériá a podmienky sú zverejnené na web stránka ministerstva, v bloku Výzva na predkladanie žiadostí.

Na výpočet finančných balíkov určených na financovanie národných športových zväzov sa používa podstatne viac hodnotiacich kritérií ako je len úspešnosť športovcov na medzinárodnej scéne a počet aktívnych športovcov, aj preto prípadný výrazný úspech (resp. neúspech športovcov v danom súťažnom roku), prípadne pohyby v členskej základni sa prejaví v nasledujúcom roku iba v podobe miernych korekcií - rozhoduje vždy priemer za sledované obdobie. Napriek spomínanému je však dnes jasné, že športové zväzy, ktoré zastrešujú kulturistiku a fitness na Slovensku získajú v roku 2020 viac, ako v rokoch predchádzajúcich.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu totiž v tretej dekáde decembra 2020 zverejnilo rozhodujúce informácie o tom, s akými základnými financiami môžu jednotlivé športové zväzy počítať - tie (samozrejme) môžu byť ďalej upravené dodatkami k základným zmluvám, ktoré presne zadefinujú, na aký účel majú byť tieto financie použité.
Poznámka: informácie o tom nájdete na spomínanej web stránke ministerstva, v bloku Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2020 (schválené p. ministerkou)

Financovanie SAFKST v roku 2020

  • kulturistika a fitness ... cca 591.000€
  • silový trojboj - silové športy ... cca 45.000€

Zmluvy medzi ministerstvom a národnými športovými zväzmi sa podpisujú v priebehu januára, v krátkom čase bývajú zverejnené v tzv. Centrálnom registri zmlúv. Pohľad na tieto čísla je mimoriadne optimistický. Viac financií totiž získame nielen na podporu mládežníckeho športu, ale aj na organizáciu súťaží, podporu talentov atď.

Vedenie prezidenta Borisa MLSNU po úspešom 2019 IFBB Svetovom šampionáte vo fitness (ten sa uskutočnil v Bratislave) plánuje aj v roku 2020 organizačne podporiť najväčšiu svetovú federáciu kulturistiky a fitness IFBB International - 20. až 23. novembra 2020 sa na Slovensku zrealizujú IFBB Majstrovstvá Európy v detskom fitness. Významné medzinárodné podujatie by sa mohlo stať trvalou súčasťou nášho kalendára súťaží. 

Ďalšou potešujúcou informáciou, ktorú som zachytil na stránke Ministerstva, je navýšenie finančných odmien pre členov tzv. TOP Teamu - sú to športovci SAFKST, ktorí dosiahli mimoriadne cenné výsledky na Svetových šampionátoch a dodržiavajú podmienky stanovené zmluvou s Ministerstvom. Pôvodne schválený balík 71.000€ bol v závere roka navýšený o ďalších cca 9.000€.

Súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa určite oplatí!

Chcete príklad? Vítazka kategórie ZAČIATOČNÍK na súťaži 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-e a následne Majsterka sveta v bikinifitness Katarína KLIMASOVÁ môže v priebehu roka 2020 počítať s podporou vo výške cca 10.000€ (v tomto roku po navýšení príspevku majster/majsterka sveta mali k dispozícii viac ako 11.000€, v predchádzajúcom roku dokonca 14.000€). S rovnakou sumou môžu počítať aj šampióni Pavleová, Juricová, Ondrušková, Barbier, financie na svoju športovú prípravu získajú aj držitelia cenných kovov zo Svetových šampionátov (ktorí spĺňajú dané kritériá).

Diskusia k článku:

AMIX diskusia