Hnúšťa sa pripravuje na juniorský 2020 SAFKST Slovenský šampionát

Hnúšťa sa pripravuje na juniorský 2020 SAFKST Slovenský šampionát

12. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp sa uskutoční od 6. do 8. marca 2020, vo Vranove nad Topľou, v priestoroch Hotela Patriot. Informácie o tomto projekte získate priamo od organizátorky projektu, ktorou je IFBB Majsterka Európy a IFBB Majsterka sveta,
profesionálna bikinifitnesska Saskia CAKOCI.

Píšte na: saskia.cakoci@gmail.com

DG Nutrition BikiniFitness Camp

Na prelome januára/februára 2020 sa aj na stránkach SAFKST objavil kalendár súťaží v kulturistike a fitness, ktorý po prvý krát obsahuje súťaže plánované v dvoch súťažných sezónach. Súťažiaci z vekových kategórií dorastu, juniorov, seniorov a masters príležitosť na súťaženie získajú (vďaka úsiliu organizátorov) v Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou, Hnúšti, Trnave, Senici, Poprade, Piešťanoch a Dolnom Kubíne. V detskom fitness sú naplánované súťaže v Levoči, Zvolene (tam skúsená organizátorka Zuzana NIŠČÁKOVÁ zrealizuje Slovenský šampionát vo fitness detí) a pre ďalšie 3 súťaže sa hľadá organizátor.

Slovensko súťaže SAFKST

"SAFKST je takmer 100% finacovaná z dotácie od štátu, ktorá je ralizovaná z ročného balíka financií rozdeleného na dve časti.", povedal pre náš portál Igor KOPČEK. "20% z balíka sa delí pomerne medzi aktívnych športovcov všetkých zväzov, 80% z balíka sa delí medzi národné športové zväzy pomocou kalkulačného vzorca o viac ako 10. premenných, medzi ktorými sú rozhodujúce:

 • znalosť športu (na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne)
 • výsledky jednotlivých národných výberov

Platí - čím viac súťaží na Slovensku máme, tým väčšia je znalosť kulturistiky a fitness, čím viac financií prerozdelíme férovým spôsobom oddielom, tým väčšia je motivácia trénerov/tréneriek venovať sa talentom. Pre rok 2020 sme od štátu získali 591.000€, z ktorých cca 89.000€ je určených pre oddiely/kluby s aktívnymi športovcami do 23 rokov tzn. je tu ďalší reálny stimul podporiť prácu s mládežou nielen v detskom fitness. Asociácia má mimochodom k dispozícii fantastický balík cca 266.000€, z ktorého môžeme počas roku 2020 čerpať (okrem iného) aj na oprávnené náklady "organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej republiky" (účel rozvoja telentovaných športovcov, kde máme cca 118.000€) resp. na "organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít spojené s organizovaním súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít v oblasti športu v Slovenskej republike" (účel tzv. ostatná športová činnosť, kde máme cca 148.000€). Organizátorov je možné z čoho podporiť - prečo aj nie do výšky 100% nákladov?"

Pozornosť súťažiacich chceme upriamiť predovšetkým na SAFKST Slovenské šampionáty, ktoré sa v tomto roku uskutočnia vďaka organizačnej snahe skupiny p. Hlinku v Starej Ľubovni (dorast/masters), organizačnej snahe p. Ďubeka v Hnúšti (juniori/juniorky), organizačnej snahe p. Gajňáka v Trnave (muži/ženy)  a v už spomínanom Zvolene. Samozrejme, príležitosti na súťaženie budú aj na pohárových súťažiach - v jarnej súťažnej sezóne to bude AMIX Patriot Cup vo Vranove nad Topľou, Veľká cena Starej Ľubovne a Jankovič Cup v Senici, príležitosť na súťaženie budú mať aj deti.

"EastLabs pravidelne informuje o súťažiach konaných na Slovensku a aj v tomto roku sme sa dohodli na spolupráci", povedal pre náš portál Dušan ĎUBEK, ktorého team opäť zorganizuje v Hnúšti SAFKST Slovenský šampionát juniorov/junioriek. "Súhlasím, že mladí musia mať príležitosť na súťaženie v rôznych kútoch Slovenska. Ale iba tí, ktorí súťaže reálne zrealizovali vedia, koľko úsilia musí organizátor vynaložiť na to, aby na ne získal potrebný balík financií - ten sa reálne pohybuje na pohárových súťažiach v rozmedzí medzi 4.000 - 5.000€ v závislosti na prenájme priestoru, montáže/demontáže pódia, osvetlenia, ozvučenia, financií, ktoré organizátor môže reálne dať do trofejí, cien, cenných kovov, úpravy zákulisia, pohostenia pre dobrovoľníkov, počtu rozhodcov atď.
Po roku 2019 aj v roku 2020 sme opäť našli partnerov, ktorí boli ochotní podporiť naše úsilie a som rád, že 11. apríla najlepší juniori a junorky nastúpia na súťažné pódium SAFKST Slovenského šampionátu v Hnúšti. Už teraz som oslovil legendárnych kulturistov zo Slovenska a Čiech, aby podporili našu súťaž svojou účasťou - ak sa naše plány naplnia, v Hnúšti trofeje majstrom a majsterkám Slovenska odovzdávať budú majstri Európy a sveta Libor MINAŘÍK, Pavok JABLONICKÝ, Jaro HORVÁTH, Ján KUS, Miroslav JASTRZEBSKÝ a spol. Opäť sa mi podarilo prilákať na našu súťaž Slovenskú televíziu takže som rád, že vďaka 2020 SAFKST Slovenskému šampionátu juniorov/junioriek v Hnúšti bude mať kulturistika/fitness postarané o ďalšiu možnosť zviditeľnenia sa."

V akých kategóriách sa bude v Hnúšti súťažiť?

 • začiatočníci .... kategórie začiatočníkov, ktoré navrhovala Ďubekova skupina, neboli schválené
 • fitness junioriek ... Open
 • fitness juniorov ... Open
 • bikinifitness junioriek ... do 160cm, do 166cm, nad 166cm
 • wellness junioriek ... Open
 • bodyfitness junioriek ... Open
 • men´s physique juniorov ... do 174cm, do 180cm, nad 180cm
 • classic physique juniorov ... Open
 • klasická kulturistika juniorov ... Open
 • kulturistika juniorov ... do 75kg, nad 75kg

Diskusia k článku:

AMIX diskusia