PROPOZÍCIE - 2020 AMIX Patriot Cup Vranov nad Topľou

PROPOZÍCIE - 2020 AMIX Patriot Cup Vranov nad Topľou

2020 AMIX Patriot Cup Vranov

PROPOZÍCIE

2020 AMIX Patriot Cup  Vranov
pohárová súťaž v bodybuildingu a fitness

40. výročie organizovanej kulturistiky vo Vranove nad Topľou

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST oddiel kulturistiky a fitness Fitness Akadémia Vranov
Miesto konania: Mestský kultúrny dom Vranov nad Topľou
Dátum konania: 5. apríl 2020
Prihlášky: Posielať najneskôr do 27.03.2020, zástupcovia klubov posielajú prihlášky prostredníctvom Informačného systému SAFKST cez účet klubu https://www.safkst-info.sk/ (pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa Benča, 0905 264 870)
Tel. kontakt na organizačného pracovníka - Ing. Igor Kopček, 0905 358 415

Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST podľa platných smerníc SAFKST na základe vyúčtovania organizátorovi, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel a poriadkov SAFKST
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST a zápis v registri športovcov
 • b) nalepená členská známka za rok 2020
 • c) včas zaslaná prihláška, neprihlásení pretekári nebudú mať možnosť štartovať
 • d) potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok, členovia Top Team-u musia predložiť potvrdenie od športového lekára nie staršie ako 1 rok

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: Hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je na vyzvanie povinný podrobiť sa dopingovej kontrole.

Kategórie:

 • bikinifitness dorastenky - Open
 • bikinifitness juniorky začiatočníčky - Open
 • bikinifitness ženy - do 164cm, nad 164cm
 • men´s physique juniori - Open
 • men´s physique muži - Open
 • classic physique juniori - Open
 • classic physique muži - Open
 • kulturistika juniori - Open
 • kulturistika muži - Open
 • UPOZORNENIE: na súťaži bude udelená cena absolútna víťazka v nominácii bikinifitness a trénerke/trénerovi absolútnej víťazky ocenenie Tréner šampióna

C. Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Mgr. Jaroslav Horváth
Čestný riaditeľ súťaže: Stanislav Švarbalík
Organizačný pracovník: Ing. Igor Kopček
Hospodár: Monika Mardžejová
Vedúci pretekárov: Igor Kopček
Zdravotná služba: MUDr. Igor Liberko
Hudobná réžia: Viliam Hurný + poverený pracovník MsDK Vranov
Moderátor: Dalibor Bíro
Zbor rozhodcov: podľa rozpisu rozhodcov ... každý rozhodca je povinný najneskôr do 21.03.2020 potvrdiť svoju účasť organizačnému pracovníkovi súťaže Ing. Igorovi Kopčekovi na e-mail: igor.kopcek@yahoo.com a Komisii rozhodcov SAFKST na e-mail: boris.mlsna@gmail.com.

D. Časový rozpis

9:15 ... Zraz všetkých súťažiacich v priestoroch MsDK, úvodné slovo organizačného pracovníka
9:45 ... Zraz rozhodcov, inštrukcie od hlavného rozhodcu
10:00 - 12:00 ... Prezentácia
12:15 - 12:45 ... Porada rozhodcov
13:00 - 18:00 ... Semifinále a finále súťaže

E. Rôzne

Ceny: TOP6 v kategórii medaily a diplomy
Hudobný sprievod: Každý pretekár na prezentácii odovzdá CD/USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, kde bude len jedna skladba (kulturistika, classic physique)
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden člen sprievodu, 3 a viac pretekárov dvaja členovia sprievodu. Každý člen sprievodu si musí zakúpiť minimálne vstupenku „miesto na státie“ v hodnote 3€
Akreditácia: Zástupcovia médií (ktoré budú súťaž propagovať minimálne 4 týždne pred jej začiatkom) po ohlásení u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia v minimálnej výške 50€.
Vstupenky: miesto sektor na státie 3€, miesto sektor v sále/balkón na sedenie 5€

Diskusia k článku:

AMIX diskusia