SAFKST - tu sa reálne dá porušovať takmer všetko?

SAFKST - tu sa reálne dá porušovať takmer všetko?

Chce vedenie SAFKST využiť súčasnú zložitú situáciu a narýchlo zvolanou Výročnou konferenciou za rok 2019 "na diaľku" zamiesť ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY v asociácii pod koberec? Prečo porušuje platný Štatút konferencie (ten umožňuje konanie Konferencie kedykolvek počas roku 2020), porušuje Rokovací poriadok konferencie a chce zrealizovať Výročnú konferenciu za rok 2019 formou "per rollam" (tzn. s hlasovaním cez mail)? Je cieľom zabrániť štatutárom oddielov pýtať sa a k čomukoľvek sa VEREJNE vyjadriť na Konferencii? Aký je skutočný dôvod nedostupnosti informácií o SAFKST kluboch? Prečo sú členom asociácie utajované IČO oddielov, adresy, mená a základné kontakty na iných štatutárov oddielov? Je týmto dôvodom naozaj GDPR? Dokedy sa budú v SAFKST prehliadať porušenia Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15/6 a Paragraf 19/15 a Zmlúv s MŠVVaŠ?

Adresované Sekretariátu SAFKST, 26. marec 2020
Vzhľadom na nedodržanie minimálnych termínov požadovaných v platnom Štatúte konferencie SAFKST, vzhľadom na porušovanie platného Rokovacieho poriadku Konferencie SFKST tzn. Čl II a Čl VI, Vás žiadame
(v súlade so stanoviskami, ktoré sme Vám poslali v predchádzajúcich dňoch - na ktoré ste nereagovali) o preloženie Výročnej konferencie za rok 2019 na iný termín.
Opäť trváme na tom, aby Výročná konferencia za rok 2019 bola zrealizovaná klasickou formou v priebehu roku 2020 tak, aby bolo možné dodržať v plnom rozsahu PLATNÝ Štatút konferencie, PLATNÝ Rokovací poriadok konferencie SAFKST a aby Kontrolórka NŠZ SAFKST mala dostatok času na vyjadrenie a následne Disciplinárna komisia prejednanie podnetov
(tie prepošleme v menej hektickom období) súvisiacich s porušovaním Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15 skupinou Brosman a spol. a tými, ktorí takéto porušovanie umožnili. Vysvetlenie nájdete v prílohe, ktorá je súčasťou tohto mailu.

Zuzana NIŠČÁKOVÁ; Jana KLEČANEKOVÁ; Igor KOPČEK; Igor KÚTIK; Marián PREKOP; Milan ČÍŽEK

Poznámka: podklady/prílohy si môžete stiahnuť prostredníctvom linku nižšie (sú veľmi rozsiahle, pripravené boli pre Výročnú konferenciu za rok 2019); nájdete v nich podstané informácie a aj upozornenie vedeniu SAFKST na OPAKOVANÉ PORUŠENIA Zákona č. 440/2015 Z. z. a Zmlúv s Ministerstvom ŠVVaŠ.

https://we.tl/t-CtnKtuYwtL

Hm ... čítali ste? Aj vy máte z toho všetkého pocit, že to tu nejako SMRDÍ SUBVENČNÝM PODVODOM, KORUPCIOU a ZNEUŽÍVANÍM FINANCIÍ Z VEREJNÝCH ZDROJOV? Áno? Nech sa páči - môžete konať "ex offo" (to znamená bez podnetu, z tzv. úradnej moci). Ak je nutné niečo vysvetliť: Igor KOPČEK, 0905 - 358 415


Všetci vieme, že "koronavírus pandémia" zasiahla negatívne do života každého na Slovensku. Osobného, profesného, aj toho športového. Mimoriadne zložitú situáciu však realisticky nevníma aktuálne vedenie SAFKST, ktoré plánuje uskutočniť Výročnú konferenciu za rok 2019 bez toho, aby dala možnosť delegátom - zástupcom členských subjektov možnosť stretnúť sa. Diskutovať o situácii v SAFKST, dávať svoje a komentovať návrhy, s ktorými prichádza Výkonný výbor SAFKST (v súlade so Štatútom konferencie a Rokovacím poriadkom konferencie). Prečo musí byť Výročná konferencia teraz a na diaľku? A prečo nie o niekoľko mesiacov neskôr? Keď sa situácia upokojí. Za regulárnych podmienok.

Namiesto toho vedenie SAFKST rozhodlo - urobíme Konferenciu "per rollam formou" (s hlasovaním mailom). Štatút konferencie a Rokovací poriadok, rozhodujúce a rozsiahle dokumenty priamo súvisiace aj s Výročnou konferenciou, sú pre nich zdrapom papiera. Porušujú ich.

Ja (tzn. Igor Kopček) sa do hlasovania nezapojím - dôvody pozná Sekretariát SAFKST, vedenie SAFKST, Kontrolórka NŠZ SAFKST, Predseda Disciplinárnej Komisie SAFKST  a aj Hlavná kontrolórka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zhrniem ich?

 • mám JEDEN HLAS a "niekto", vďaka vedením SAFKST akceptovanému porušovaniu Zákona č. 440/2015 Z. z.  Paragraf 15/6 a Stanovám SAFKST, ktoré sú "vysvetľované" (resp. priamo sú) v rozpore s týmto Zákonom, DESIATKY HLASOV (prečo nepočkáme na stanovisko Kontrolórky NŠZ SAFKST k tomuto porušovaniu?)
 • som za "počkajme a urobme tradičnú verziu Výročnej konferencie" (kde sa bude navrhovať, diskutovať komentovať, vysvetľovať, obviňovať, obhajovať ... a reálne hlasovať) v čase, kedy budeme mať viac informácií ako dnes
 • Výročná konferencia za rok 219, tak ako bola navrhnutá vedením SAFKST, ZÁVAŽNÝM a ROZSIAHLYM spôsobom porušuje platný Štatút konferencie a platný Rokovací poriadok konferencie

Porušenie Zákona č. 440/2015 Z.z. - o čom hovorím?

O kom a o čom som hovoril, keď som odkazoval na Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15/6 a Paragraf 19/15? Aké desiatky hlasov som spomínal? Polopatisticky.

Kopček je štatutárom v jednom, jedinom oddieli. Tak, ako väčšina štatutárov v SAFKST. Spoločne s ďalšími roky pripravuje reprezentantov aj súťažiacich, spoločne s priateľmi z klubu organizuje pohárové súťaže, aktívne pôsobí na SAFKST scéne. Vzhľadom na počet členov v klube, však má jeho klub OZ Fitness Akadémia Vranov na Konferencii iba JEDEN hlas.

Ak by však Kopček porušil spomínaný Zákon o športe a založil by si 3, alebo aj 6 oddielov (tzn. bol by v nich štatutárom, alebo by ich "iba" ovládal; samozrejme, niekto z TOP funkcionárov by mu to umožnil a "zakryl" tento fakt utajením informácií, s odvolávaním sa na GDPR), mal by tých hlasov už viac - 3x1 je TRI, 6x1 je ŠESŤ.

Ak by ale bol Kopček "šikovný", mohol by mať hlasov na Konferencii ešte viac. Podstatne viac. Ak by to zvládol, ľahko by  manipuloval a ovplyvňoval výsledky akéhokoľvek hlasovania. Bez obáv o výsledok. Samotné hlasovanie (rozumej - počet hlasov) tzn. výsledok, by ho už vôbec netrápilo. Problémom pre neho by bol IBA POČET DELEGÁTOV - tých totiž musí byť na Konferencii viac ako polovica z celkového počtu oddielov SAFKST. Platí totiž pravidlo jeden oddiel - jeden delegát. Najlepšie - s jedným hlasom. Akým spôsobom by dosiahol ďalšie zvýšenie počtu hlasov vo svoj prospech?

V SAFKST stačí, ak si Kopček do každého z týchto oddielov zapíše 30, 40, alebo aj 50 detí zo Základnej školy (členov - nie športovcov; ak by bol Kopček telocvikár, bol by to pre neho problém?) a podľa aktuálne platných Stanov SAFKST by mal nie jeden, ale hneď DVA, dokonca aj TRI HLASY. V každom "jeho" oddieli. Samozrejme, považovať ČLENA za ŠPORTOVCA je v rozpore so Zákonom č. 440/2015 Z. z a ak niekto na takéto stanovy dal pečiatku "vyhovuje", zrejme netušil, že TOP funkcionári SAFKST REÁLNE každého člena označia za športovca. Dokonca, že každého športovca s vekom do 23 rokov dokážu nahlásiť ministerstvu v roku 2019 ako AKTÍVNEHO ŠPORTOVCA a vypýtať si za to od štátu extra peniaze navyše. Takže rátame ďalej - 3x3 DEVäŤ HLASOV (na 3 oddiely), 6x3 OSEMNÁSŤ HLASOV (na 6 oddielov).

A to stále nie je všetko! Okrem množstva hlasov a následného ovplyvňovania hlasovania na Konferencii si Kopček môže aj pekne zarobiť. Stačí, ak by Kopček prehlásil, že deti z jeho oddielov absolvovali TRI súťaže (aj oddielové, na "zorganizovanie" ktorých by si od SAFKST vypýtal aj peniaze; predsa musí zaplatiť členské poplatky za oddiel + deti ... prečo by to mal platiť z vlastného vrecka?). A presadil ich zapísanie do Registra aktívnych športovcov do 23 rokov. Ako bonus by práve Kopčekovi na účet "cinkla" okrúhla sumička. Verte mi - prilepšil by si o tisíce eur! Z  15% finančného podielu vyčleneného Zmluvou s MŠVVaŠ pre odiely s aktívnymi športovcami. Mimochodom ... v roku 2019 sa pomerným spôsobom, podľa počtu aktívnych športovcov medzi oddiely SAFKST prerozdeľovalo (vďaka Smernici 01/03/2019) iba cca 26.300€ tzn. len 1/3 z balíka 79.000€, ktoré nám vyčlenilo Ministerstvo ŠVVaŠ v zmluve.

A teraz si položte otázku - ak by to všetko ten Kopček urobil (nie ja, ale ten hypotetický Kopček, samozrejme), bolo by to od neho férové? Mohol by sa vám pozrieť na Konferencii do očí a hovoriť o práci v prospech asociácie, podpore pre detské fitness (kde oddiely ako aktívnych športovcov zapisujú Majsterky Európy a Majsterky sveta, víťazky pohárových súťaží a Majsterky Slovenska), pre odiely, pre športovcov? Nesnažil by sa robiť všetko pre to, aby sa "pohľadu do vašich očí" vyhol a zubami/nechatmi by bojoval za "per rollam" Výročnú konferenciu?

Hm ... som síce podľa názoru vybranej skupiny funkcionárov SAFKST (ktorým šliapnem z času na čas na ich ušpinené prsty) roky hajzel, idiot, kkt, chj, blázon z "východu" a dokážu ma obviniť z kadečoho. V roku 2018 pľuli už aj na moju rodinu. No a v roku 2019 ma dokonca jeden z nich udával opäť a opäť  a opäť. Kvôli GDPR. Na políciu, okresnú aj generálnu prokuratúru dokonca aj na Úrad pre ochranu osobných údajov, riešila ma Disciplinárka SAFKST (všade padlo rozhodnutie - NEVINNÝ; niekde si iba prečítali obvinenie a poklopkali si prstom po čele). Som aký som, ale padnutý na hlavu nie.  A ak by som povedal, že veľa z toho, čo som spomenul, zvládla aj skupina Brosman a spol. (tak ju spomínam v mailoch, ktoré som poslal členom Výkonného výboru SAFKST a na Sekretariát), asi nebudem ďaleko od pravdy.

Roky hovorím o otvorenom jednaní, férovosti, rovnakých príležitostiach pre všetkých športovcov a štatutárov SAFKST, transparetnom financovaní asociácie, konaním "pod ostrým svetlom" a nie v tme (v pološere, alebo poza chrbát), neobmedzenom prístupe k informáciám (bez detských výhovoriek "lebo GDPR"). V našej asociácii. Za prezidenta ČAPLU, za prezidenta ČÍŽEKA, aj teraz, za prezidenta SAFKST MLSNU. Pre mňa to nie sú iba prázdne slová. Takže ... pozrite si podklady/prílohy na spomínanom linku a porozmýšľajte. Môžem mať pravdu, alebo sa iba mýlim a je to zhoda náhod?

https://we.tl/t-CtnKtuYwtL

Brosman ... 140 tzv. aktívnych športovcov z tzv. oddielových súťaží, r. 2019

 • 5.224€ ... suma, na ktorú majú nárok Brosmanom ovládné subjekty vďaka organizovaniu oddielových súťaží pri platnosti tzv. SAFKST smernice iba 1/3 oddielom 
 • 15.672€ ... suma, na ktorú by mali nárok Brosmanom ovládané subjekty, ak by platili zvyčajné pravidlá akceptované väčšinou národných športových zväzov
 • na organizovanie tzv. oddielových súťaží Olympic Cup Day (14. 6. 2020 a 30. 9. 2020) spoločnosti Roland Fitness s.r.o. bolo vyplatených spolu 700€
 • počet hlasov na Konferencii - 10

Brosman ... RS Fit, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 50746308; právna forma – združenie (spolok, spoločnosť, klub); od 17.02.2017
tzv. aktívni športovci 52 ... oddielová súťaž 14.06.2019

Brosman ... Roland Fitness s.r.o., počet hlasov na Konferencii - 4
IČO 45489866; právna forma – s.r.o.; od 30.4.2010
tzv. aktívni športovci 52 ... oddielová súťaž 14.06.2019

Brosman ... Power Gemer Academy, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 52152278; združenie (spolok, spoločnosť, klub); od 17.12.2018
tzv. aktívni športovci 36 ... oddielová súťaž 14.06.2016


Mlsnová/Mlsna ... 223 tzv. aktívnych športovcov z tzv. oddielových súťaží, r. 2019

 • 8.322€ ... suma, na ktorú majú oddiely ovládané dvojicou Mlsnová/Mlsna nárok vďaka organizovaniu oddielových súťaží pri platnosti tzv. SAFKST smernice iba 1/3 oddielom 
 • 24.967€ ... suma, na ktorú by mali dole uvedené oddiely nárok, ak by platili zvyčajné pravidlá akceptované väčšinou národných športových zväzov
 • na organizovanie tzv. oddielových súťaží bolo vyplatených spolu 1.026,40€ – SZKŠ 300€, GYM4U 300€, GM Star (vyplatené GYM Security s.r.o.) 122,40€, Pengym Day (ŠK Pengym Bratislava) 304€
 • počet hlasov na Konferencii - 16

Mlsnová/Mlsna ... Pengym Wolkrova, počet hlasov na Konferencii - 4
v Registri aktívnych športovcov do 30.9.2019 s IČO SAFKST
tzv. aktívni športovci 50 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... ŠK Pengym Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 1
IČO 42252946; právna forma – združenie (zväz, spolok); od 8.7.2008

Mlsnová/Mlsna ... GM Star Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 35784431, patrí GYM Security s.r.o. (konateľ Mlsnová); právna forma sro; od 17.3.2000
tzv. aktívni športovci 48 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... GYM4U Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 52328589; právna forma s.r.o. (konateľ Mlsnová); založené 14. 5. 2019
tzv. aktívni športovci 50 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... SZKŠ (skratka Slovenský zväz kondičných športov), počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 5010358; zakladatelia právnické osoby (oprávnený konať Mlsna) - GYM s.r.o., Športový klub Pengym Bratislava, Gym Security s.r.o.; od 5.1.2016
tzv. aktívni športovci 48 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... SKŠC (skratka Slovenská komora športových centier), počet hlasov na Konferencii - 2
IČO 45740101; zakladatelia právnické osoby (oprávnený konať Mlsnová a Mlsna) - GYM s.r.o, Športový klub Pengym Bratislava, Gym Security s.r.o.; od 29.1.2013
tzv. aktívni športovci 27 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Vysvetlivky:

 • 204€/1 AŠ ... podiel pripadajúci na 1 aktívneho športovca v roku 2018 (podľa férovej metodiky); nemám informácie či bol/nebol vyplatený
 • 712€/1 AŠ ... podiel pripadajúci na 1 aktívneho športovca v roku 2019 (podľa férovej metodiky); určite nebol vyplatený takýmto spôsoom
 • 37,32€/1 AŠ ... podiel, ktorý vypočítala SAFKST pre rok 2019 na jedného aktívneho športovca - oznámené mailom 29. decembra 2019, vyplatené MUSELO BYŤ do 31. decembra 2019; vedenie SAFKST NEZVEREJNILO informáciu o výške reálne vyplateného príspevku oddielom
 •  23€/1 AŠ ... podiel, ktorý som vypočítal ako 1/3 reálneho podielu na AŠ podľa Smernice a pravidielna ktoré sa odvoláva vedenie SAFKST ...  (79.000€ : 1158AŠ):3
 • 69€/1 AŠ ... podiel, ktorý som vypočítal ako PLNÚ SUMU reálneho podielu na AŠ podľa  pravidiel SAFKST ... (79.000€ : 1158AŠ)
 • čísla a sumy v tabuľke ... sumy vyrátané pre jednotlivé oddiely (podiel pripadajúci na 1 aktívneho športovca x počet AŠ) a počty aktívnych športovcov (AŠ)

Čo ťažko pochopiť v súčasnej situácii?

Prečo sa pri tejto Výročnej konferencii nedodržiavajú bežne akceptované pravidlá (po zrušení pôvodného termínu nasledujúci mal byť stanovený o 45 dní neskôr a 15 dní pred termínom konania sme mali mať v rukách materiály - my sme na všetko "dostali" 8 dní ... aj s hlasovaním). Vedenie SAFKST nám tvrdí, že kvôli jednému, jedinému bodu (odkazuje sa na Stanovy) NEMUSÍ dodržať desiatky ďalších, bežne akceptovaných bodov.

Čo také zásadné zmeškáme, ak Výročnú konferenciu za rok 2019 zrealizujeme až v júli či v septembri 2020 tzn. v čase, kedy im budeme môcť (možno s rúškami na tvári) všetkým do jedného hľadieť do očí pri argumentácii? A keď bude treba (verte mi, aj o to som ich žiadal), aj v prítomnosti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. A právnikov. Tí by im vysvetlili, čo robili dobre a čo nie. V čase, kedy by bolo 100% jasné FINANCOVANIE pre tento rok, pretože po "koronapandémii" čo platilo, už neplatí, čo bolo prisľúbené, sa zrejme nedodrží. Budú schopní oni hľadieť do očí nám?

Výročná konferencia za rok 2019 - s hlasovaním cez mail?

 • 19. marec 2020 ... sekretariát SAFSKT mailom oznamuje subjektom, že pôvodný termín konania Výročnej konferencie (tzn. 21. marec) je neaktuálny; upozorňuje, že v najbližšom čase bude rozosielať mail, kde budú ďalšie informácie; upozorňuje, že Výročná konferencia sa bude konať už formou "per rollam" (tzn. hlasovať sa bude mailom, už po druhýkrát za sebou, bez toho, aby sa na jednom mieste stretli zástupcovia členských subjektov SAFKST - naposledy sme v auguste 2019 per rollam volili Kontorlórku NŠZ SAFKST; tam to však bolo ľahké - jedna otázka, 3 možnosti, žiadna diskusia)

 • 19. až 20. marec 2020 ... ako štatutár OZ Fitness Akadémia Vranov (a okrem mňa aj ďalšie členské subjekty SAFKST) píšem vedeniu SAFKST mail, kde ich žiadam o realizáciu Výročnej konferencie za rok 2019 tradičnou formou, kedykoľvek v priebehu roku 2020, v čase, kedy sa situácia súvisiaca s "pandémiou koronavírus" znormalizuje. V maili pripomínam porušenie Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15/6, podľa ktorého (stručne povedané) v rámci SAFKST "fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ani ich ovládať priamo resp. sprostredkovane". Následne (v ďalších dňoch) posielam Kontrolórke NŠZ SAFKST ňou vyžiadané podklady. Reakcia sekretariátu na môj mail? Žiadna.

23. marec ... sekretariát SAFKST preposiela mailom Výročnú správu za rok 2019, Smernicu 3/2020, program, oznamuje subjektom, že Kontrolórke NŠZ SAFKST navrhuje MESAČNÚ ODMENU 800€ tzn. 9.600€ za rok (mimochodom, predchádzajúcemu kontrolórovi bola schválená celoročná odmena 1.500€, 3.000€ za 2 roky práce mu NEBOLI STÁLE VYPLATENÉ).


1

nasledujúce dni ... píšem si so sekretariátom SAFKST, odkiaľ mi "anonymne" (tzn. bez podpisu) prichádzajú/neprichádzajú odpovede, na otázky, ktoré im adresujem. Vedia, že mám k dispozícíí pre členskú základňu ZÁVAŽNÉ INFORMÁCIE, ale ako o nich povedať štatutárom oddielov SAFKST? Netuším. A tak sa pýtam, pýtam, pýtam ... a napokon volím túto formu. Informácie zverejňujem.Stále bez odpovede ...


Záver - čo robiť?

Nemám v rukách vešteckú guľu, ale viem, že v týchto dňoch (ak ste štatutármi oddielov SAFKST) budú vám volať dobrovoľníci zo Sekretariátu SAFKST, alebo dokonca TOP funkcionári SAFKST. Budú vás nabádať - hlasuj, hlasuj, hlasuj (ak vám ešte nevolali, verte mi - budú). Dôvod? Nechcú vedieť váš názor, ale potrebujú naplniť tzv. nadpolovičnú kvótu hlasujúcich delegátov. Aby "ich konferencia" bola uznášaniaschopná. Ak ste dočítali až dokonca, už viete, že hlasy majú roky pod kontrolou. A my by sme mali byť iba štatistami. Rada? NEHLASUJTE! Alebo ... NEHLASUJTE a POŠLITE sekretariátu nasledovné stanovisko:

Adresované Sekretariátu SAFKST
Vzhľadom na nedodržanie minimálnych termínov požadovaných v platnom Štatúte konferencie SAFKST, vzhľadom na porušovanie platného Rokovacieho poriadku Konferencie SFKST tzn. Čl II a Čl VI, Vás žiadam
o preloženie Výročnej konferencie za rok 2019 na iný termín.
Trvám na tom, aby Výročná konferencia za rok 2019 bola zrealizovaná klasickou formou v priebehu roku 2020 tak, aby bolo možné dodržať v plnom rozsahu PLATNÝ Štatút konferencie, PLATNÝ Rokovací poriadok konferencie SAFKST a aby Kontrolórka NŠZ SAFKST mala dostatok času na vyjadrenie sa k vyžiadaným podkladom
, ktoré súvisia s porušovaním Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15/6 skupinou Brosman a spol. a tými, ktorí takéto porušovanie umožnili.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia