Komentáre k správe prezidenta Mlsnu - Výročná konferencia 2019

Komentáre k správe prezidenta Mlsnu - Výročná konferencia 2019

Chce vedenie SAFKST využiť súčasnú zložitú situáciu a narýchlo zvolanou Výročnou konferenciou za rok 2019 "na diaľku" zamiesť ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY v asociácii pod koberec? Prečo porušuje platný Štatút konferencie (ten umožňuje konanie Konferencie kedykolvek počas roku 2020), porušuje Rokovací poriadok konferencie a chce zrealizovať Výročnú konferenciu za rok 2019 formou "per rollam" (tzn. s hlasovaním cez mail)? Je cieľom zabrániť štatutárom oddielov pýtať sa a k čomukoľvek sa VEREJNE vyjadriť na Konferencii? Aký je skutočný dôvod nedostupnosti informácií o SAFKST kluboch? Prečo sú členom asociácie utajované IČO oddielov, adresy, mená a základné kontakty na iných štatutárov? Je týmto dôvodom naozaj GDPR? Dokedy sa budú v SAFKST prehliadať porušenia Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15/6 a Paragraf 19/15 a Zmlúv s MŠVVaŠ?

Adresované Sekretariátu SAFKST, 26. marec 2020
Vzhľadom na nedodržanie minimálnych termínov požadovaných v platnom Štatúte konferencie SAFKST, vzhľadom na porušovanie platného Rokovacieho poriadku Konferencie SFKST tzn. Čl II a Čl VI, Vás žiadame
(v súlade so stanoviskami, ktoré sme Vám poslali v predchádzajúcich dňoch - na ktoré ste nereagovali) o preloženie Výročnej konferencie za rok 2019 na iný termín.
Opäť trváme na tom, aby Výročná konferencia za rok 2019 bola zrealizovaná klasickou formou v priebehu roku 2020 tak, aby bolo možné dodržať v plnom rozsahu PLATNÝ Štatút konferencie, PLATNÝ Rokovací poriadok konferencie SAFKST a aby Kontrolórka NŠZ SAFKST mala dostatok času na vyjadrenie a následne Disciplinárna komisia prejednanie podnetov
(tie prepošleme v menej hektickom období) súvisiacich s porušovaním Zákona č. 440/2015 Z. z. Paragraf 15 skupinou Brosman a spol. a tými, ktorí takéto porušovanie umožnili. Vysvetlenie nájdete v prílohe, ktorá je súčasťou tohto mailu.

Zuzana NIŠČÁKOVÁ; Jana KLEČANEKOVÁ; Igor KOPČEK; Igor KÚTIK; Marián PREKOP; Milan ČÍŽEK

Poznámka: podklady/prílohy si môžete stiahnuť prostredníctvom linku nižšie (sú veľmi rozsiahle, pripravené boli pre Výročnú konferenciu za rok 2019); nájdete v nich podstané informácie a aj upozornenie vedeniu SAFKST na OPAKOVANÉ PORUŠENIA Zákona č. 440/2015 Z. z. a Zmlúv s Ministerstvom ŠVVaŠ.

https://we.tl/t-CtnKtuYwtL

Hm ... čítali ste? Aj vy máte z toho všetkého pocit, že to tu nejako SMRDÍ SUBVENČNÝM PODVODOM, KORUPCIOU a ZNEUŽÍVANÍM FINANCIÍ Z VEREJNÝCH ZDROJOV? Áno? Nech sa páči - môžete konať "ex offo" (to znamená bez podnetu, z tzv. úradnej moci). Ak je nutné niečo vysvetliť: Igor KOPČEK, 0905 - 358 415


V utorok, 31. marce 2020 skončí termín, do kedy je možné hlasovať (mailom) za prijate/odmietnutie podkladov, ktoré nám, štatutárom preposlal Sekretariát SAFKSTv súvislosti s tzv. "per rollam" Výročnou konferenciou za rok 2019 - tá (ako som uviedol v tomto článku) hrubým spôsobom porušuje Štatút konferencie a Rokovací poriadok konferencie. Prečo vedenie "tlačí na pílu", aj keď môže Výročnú konferenciu zrealizovať kedykoľvek počas roku 2020?

Mám oprávnené podozrenie, že cieľom tohto kroku je primárne ututlať konanie skupiny Brosman a spol. a funkcionárov, ktorí sa v roku 2019 podieľali na vlastnom obohacovaní sa. Z 15-percentného príspevku určeného pre aktívnych športovcov asociácie, mládežníkov do 23 rokov.

V článku, ktorý čítate, venujem svoju pozornosť vybraným častiam Výročnej správy prezidenta Mlsnu. Pripravil si ju na Výročnú konferenciu. Veril som, sa uskutoční tradičnou formou. Mýlil som sa. Správa mi bola poslaná (som štatutár oddielu OZ Fitness Akadémia Vranov) ako súčasť materiálu s názvom Výročná správa 2019 (nájdete ju v plnom znení na nasledujúcom linku):
https://we.tl/t-VTJdI525V9

Dodám, že 2. časť komentáru bude zverejnená v samostanom článku zajtra. Podrobne v ňom okomentujem prezidentom Mlsnom (a členmi Výkonného výboru SAFKST) nesprávne pochopenú problematiku "aktívnych športovcov", aj " prerozdeľovania pomerného príspevku oddielom podľa počtu aktívnych športovcov".
V samostatnom článku upozorním aj slabiny "Výročnej správy o činnosti Kontrolórky SAFKST" (tá prisľúbila, že problematikou skupiny Brosman a spol. sa začne neodkladne zaoberať).
Prezident Mlsna! Je pravdou, že v Stanovách (v zátvorke), je JEDNÁSTIMI SLOVAMI a číslom uvedené "do 12 mesiacov", ale členovia Sekretariátu SAFKST prehliadli, že máme tu aj  Štatút Konferecie a Rokovací poriadok Konferencie - tie majú TISÍCKY SLOV. Pre vás sú to iba zdrapy papiera. Prekvapujúco ... prehliada ich aj nová Kontrolórka SAFKST, ktorá skúšky zložila v novembri 2019 (práve ona cez per rollam Výročnú schôdzu za rok 2019 môže získať ročnú odmenu 9.600€; v predchádzajúcich rokoch bola na návrh toho istého sekretariátu stanovená pre kontrolóra ročná odmena 1.500€ a pripomeniem - "starému" kontrolórovi jeho odmena za dvojročnú prácu stále nebola vyplatená; dlhujete mu 3.000€ ... dajte to, prosím, do poriadku!).
Riešenie situácie? Priznať si chybu a Výročnú konferenciu za rok 2019 zrealizovať kedykoľvek počas roku 2020. Klasickou formou. V čase, kedy sa budú môcť delegáti stretnúť a komunikovať (z očí do očí) s vedením SAFKST. S vami - funkcionármi. Bolo by o čom! Mne je aktuálne toto právo upreté, práve preto volím fomu "píšem článok". A mimochodom - v roku 2019 sme mali Konferenciu 23. marca, takže už dnes je po termíne ...


Prezident Mlsna! To vážne?
 • ani slovko navyše o začiatočníčke KLIMASOVEJ, ktorá zlomila všetky rekordy na Slovensku a získala vo svojej prvej súťažnej sezóne, na prvej medzinárodnej súťaži titul Majsterky sveta v bikinifitness! Pripomeniem (ak ste na Sekretariáte zabudli) - Klimasová získala prvý titul Majsterky sveta v bikinifitness nominácii pre Mlsnovo vedenie! Opakujem - to nestojí ani o slovko navyše?
 • ani slovko navyše o HOLOTOVI, ktorý titul Svetového šampióna získal v kráľovskej kategórii kulturistika do 95kg po dlhých rokoch, aj šampiónoch SMREKOVI (games classic bodybuilding), či TATARKOVI (master classic physique). To aj po 3x musím písať členom Výkonného výboru SAFKST "navrhnite Ministerstvu ŠVVaŠ, aby TATARKU ocenili titulom Zaslúžilý majster športu" (ako prvému v našej asociácii, v 21. storočí)?
 • ani slovko navyše o ABSOLÚTNOM MAJSTROVI SVETA V KULTURISTIKE JUNIOROV Júliusovi GAÁLOVI, ktorého výsledok za poslených 25 rokov je možné iba ťažko s niečim porovnať
 • A OTÁZKA - kto zo spomínaných mládežníkov (tzn. Gaál, Ondrušková, Pavleová, Bartoš, Korčeková, Ištvánová, Nguyen-Xuan, Holešová, Šolcová, Novodomská a spol.) reprezentoval "úspešných organizátorov" tzv. oddielových súťaží na Slovensku, za ktoré získali TISÍCE EUR (práve na úkor materských oddielov, kde väčšinou táto mládež pôsobí)? A samozrejme, získali aj bonus - extra hlasy pre hlasovanie na Konferencii.

Brosman ... 140 tzv. aktívnych športovcov z tzv. oddielových súťaží, r. 2019

 • 5.224€ ... suma, na ktorú majú nárok Brosmanom ovládné subjekty vďaka organizovaniu oddielových súťaží pri platnosti tzv. SAFKST smernice iba 1/3 oddielom 
 • 15.672€ ... suma, na ktorú by mali nárok Brosmanom ovládané subjekty, ak by platili zvyčajné pravidlá akceptované väčšinou národných športových zväzov
 • na organizovanie tzv. oddielových súťaží Olympic Cup Day (14. 6. 2020 a 30. 9. 2020) spoločnosti Roland Fitness s.r.o. bolo vyplatených spolu 700€
 • počet hlasov na Konferencii - 10

Brosman ... RS Fit, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 50746308; právna forma – združenie (spolok, spoločnosť, klub); od 17.02.2017
tzv. aktívni športovci 52 ... oddielová súťaž 14.06.2019

Brosman ... Roland Fitness s.r.o., počet hlasov na Konferencii - 4
IČO 45489866; právna forma – s.r.o.; od 30.4.2010
tzv. aktívni športovci 52 ... oddielová súťaž 14.06.2019

Brosman ... Power Gemer Academy, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 52152278; združenie (spolok, spoločnosť, klub); od 17.12.2018
tzv. aktívni športovci 36 ... oddielová súťaž 14.06.2016


Mlsnová/Mlsna ... 223 tzv. aktívnych športovcov z tzv. oddielových súťaží, r. 2019

 • 8.322€ ... suma, na ktorú majú oddiely ovládané dvojicou Mlsnová/Mlsna nárok vďaka organizovaniu oddielových súťaží pri platnosti tzv. SAFKST smernice iba 1/3 oddielom 
 • 24.967€ ... suma, na ktorú by mali dole uvedené oddiely nárok, ak by platili zvyčajné pravidlá akceptované väčšinou národných športových zväzov
 • na organizovanie tzv. oddielových súťaží bolo vyplatených spolu 1.026,40€ – SZKŠ 300€, GYM4U 300€, GM Star (vyplatené GYM Security s.r.o.) 122,40€, Pengym Day (ŠK Pengym Bratislava) 304€
 • počet hlasov na Konferencii - 16

Mlsnová/Mlsna ... Pengym Wolkrova, počet hlasov na Konferencii - 4
v Registri aktívnych športovcov do 30.9.2019 s IČO SAFKST
tzv. aktívni športovci 50 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... ŠK Pengym Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 1
IČO 42252946; právna forma – združenie (zväz, spolok); od 8.7.2008

Mlsnová/Mlsna ... GM Star Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 35784431, patrí GYM Security s.r.o. (konateľ Mlsnová); právna forma sro; od 17.3.2000
tzv. aktívni športovci 48 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... GYM4U Bratislava, počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 52328589; právna forma s.r.o. (konateľ Mlsnová); založené 14. 5. 2019
tzv. aktívni športovci 50 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... SZKŠ (skratka Slovenský zväz kondičných športov), počet hlasov na Konferencii - 3
IČO 5010358; zakladatelia právnické osoby (oprávnený konať Mlsna) - GYM s.r.o., Športový klub Pengym Bratislava, Gym Security s.r.o.; od 5.1.2016
tzv. aktívni športovci 48 ... oddielová súťaž 13.09.2019

Mlsnová/Mlsna ... SKŠC (skratka Slovenská komora športových centier), počet hlasov na Konferencii - 2
IČO 45740101; zakladatelia právnické osoby (oprávnený konať Mlsnová a Mlsna) - GYM s.r.o, Športový klub Pengym Bratislava, Gym Security s.r.o.; od 29.1.2013

tzv. aktívni športovci 27 ... oddielová súťaž 13.09.2019


Prezident Mlsna! Úroveň rozhodcov by sa zvýšila, ak by pred každou súťažnou sezónou absolvovali rozhodcovské školenia. Kedy naposledy sa na Slovensku zorganizovalo? Ideálne tak, aby rozhodocovia mali o termíne školenia informáciu cca 4-5 týždňov pred dátumom konania (aby si to vedeli pracovne zariadiť). A prečo sa NEZVEREJŇUJÚ informácie o tom, ako sa stať SAFKST rozhodcom? Nielen AKO, ale aj KEDY a KDE? Ale "šepkandou" o tomto informujete iba úzky okruh priaznivcov ...
Riešenie situácie? Nesedieť na dvoch stoličkách a dať pozíciu šéfa Rozhodcovskej komisie do rúk schopnejšiemu. Alebo schopnejšej. A verejne hodnotiť rozhodcov. Robia sa ešte porady po súťažiach, kde sa každému z nich povie "máš takú a takú úspešnosť", "toto si teda totálne po...ala" atď.? Vyplácal som rozhodcov 2x na 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-e (bola to dvojdňová súťaž, s dvoma panelmi rozhodcov; prítomný bol aj šéf Rozhodcovskej komisie Mlsna) a nič také som nevidel. Opäť sa niečo tají? A čo tak ešte OBJASNIŤ tým 67. rozhodcom, ktorí sú spomínaní vo Výročnej správe prezidenta za rok 2019 (že vraj ich v SAFKST máme toľko!), ako je možné stať sa medzinárodným rozhodom. Ozaj - môže byť SAFKST medzinárodný rozhodca rozhodcom bez jazykových znalostí? Aj takého máte v teame funkcionárov. Poviem kto?
 
mslna

Prezident Mlsna! Akosi sa pozabudlo, že na medzinárodnej IFBB scéne rozhodoval počas roka 2019 aj Milan ČÍŽEK (ten cestoval aj na AC do Španielska/Južnej Afriky  a Diamond Cup za vlastné peniaze). Aj na to, že Mlsnová/Mlsna na 2019 Arnold Classic Europe amatérske súťaže nerozhodovali - rozhodovali iba Elite PRO kategórie (tak ako Čížek). Videl som ...

Myslím, že ak by Sekretariát SAFKST aj ďalším našim medzinárodným rozhodcom preplácal náklady na cestu,  ubytovanie a poplatky za rozhodovanie na Diamond Cup-och (tak, ako to robí v prípade Európskych a Svetových šampionátov), asi by na tieto súťaže cestovali. Spomínam si, že v roku 2017/2018 takto cestovala Natália LENÁRTOVÁ (3x ... ale za vlastné peniaze) - tú však Mlsnová a Mlsna označili za "tendenčne rozhodujúcu" (lebo jej zverenkyňa prestúpila do iného oddielu, kde pôsobil vtedajší šéf Disciplinárnej komisie - a ten sa za Lenártovú "prihovoril"). Lenártová to zistila, aj preto rezignovala a "prestúpila" do NABBA federácie.

Riešenie tejto situácie? Navrhujem, aby dvojica medzinárodných rozhodcov Mlsnová/Mlsna necestovali na tie isté súťaže spoločne (ako sa to dialo aj v roku 2019), ale oddelene (ak nie je vôľa ostatných cestovať). Mlsna napr. len na Európske a Svetové šampionáty (kde sa spravidla konajú kongresy), Mlsnová na Diamond Cupy a súťaže Arnold Classic (tak ako Lenártová za vlastné peniaze; všade tam, kde bude mať SAFKST reprezentantov; hm ... ok, nech jej asociácia preplatí cestovné a ubytovacie náklady - nebudem protestovať). 

Diskusia k článku:

AMIX diskusia