SAFKST - ako to bolo s aktívnymi športovcami v roku 2019?

SAFKST - ako to bolo s aktívnymi športovcami v roku 2019?

 • oddiely kulturistika/fitness (podľa Zmluvy a Zákona o športe) v roku 2019 mali získať cca 79.000€ na mládežníkov - VV SAFKST presadil delenie podľa Smernice 01/03/2019 VV SAFKST a obral oddiely o desiatky tisíc €
 • oddiely silového trojboja dostali 2,6x viac, ako im patrilo podľa Smernice 01/03/2019 VV SAFKST o prerozdelení 1/3 príspevku oddielom podľa počtu aktívnych športovcov; Smernica platí len pre vetvu kulturistika/fitness;
 • podľa Smernice 01/03/2019 VV SAFKST medzi oddiely kulturistika/fitness malo byť prerozdelených cca 26.400€; oddiely s reálne aktívnymi športovcami však získali len cca 6.200€ - kde skončilo ďalších cca 20.000€?
 • v trojboji za aktívnych športovcov si oddiel viceprezidenta KOVALČÍKA na účet pripísal viac ako 2.000€ - toľko nezískal ani jeden oddiel kultristiky/fitness s reálne aktívnymi športovcami (a to naša vetva mala pre aktívnych športovcov vyčlenených 10x viac, ako vetva silového trojboja!)
 • v kulturistike/fitness pomer reálne aktívni športovci VS nahlásení aktívni športovci na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu je priepastný - cca 165 vs 1155
 • v kulturistike/fitness pomer reálne aktívni športovci VS športovci z oddielových súťaží je šokujúci - cca 165 vs 488
 • v kulturistike/fitness cca 500 mládežníkov nikdy nesúťažilo resp. nemalo štatút aktívny športovec; každý, kto na to upozorní, je vystavený šikanovaniu zo strany VV SAFKST
 • silový trojboj čerpá aj z peňazí vetvy kulturistika/fitness - neklamem, je to pravda!

Koľko sme mali reálne aktívnych športovcov v roku 2019?

Národné športové zväzy (tzn. aj SAFKST) získavajú príspevok od štátu na základe kalkulačného vzorca, ktorý obsahuje aj jeden parameter - počet aktívnych športovcov do 23 rokov. Zopakujem, čo som vysvetľoval už v jarných mesiacoch roku 2019: "Aktívni športovci sú tí, ktorí sú preukázateľne členmi SAFKST, v sledovanom odbobí mali menej ako 24 rokov, súťažili na troch súťažiach v systéme súťaží SAFKST".

Vedenie SAFKST rozhodlo (podľa mňa nesprávne), že sledovaným odbobím (na ktoré je "naviazané" vyplácanie pomerných príspevkov oddielom podľa počtu aktívnych športovcov) pre rok 2019 bol úsek od 1. 10. 2018 do 30.9.2019. Na vyplácanie bol určený štvrtý štvrťrok 2019. Informácie oddiely SAFKST z vetvy kulturistika/fitness získali mailom  zo Sekretariátu až 29. decembra 2019, čo pre mnohých bolo neskoro na doloženie požadovaných podkladov.

Analýzou výsledkových listín vo vetve kulturisrika/fitness som zistil, že reálne aktívnych športovcov sme mali v tomto období cca 165. Medzi nimi nájdete aj rekordmanov. V čom? 

V počte absolvovaných súťaží. V rôznych kútoch Slovenska. Na tieto súťaže sa naši mládežníci "presúvali" stovky kilometrov, v sprievode rodičov, trénerov a priateľov aby po mesiacoch tréningu ukázali svoju výkonnosť a bojovali o niektorý z cenných kovov.  VV SAFKST nahlásil Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu 1155 aktívnych športovcov (o 1000% viac ako v roku 2018) - reálne na celoslovenských Pohárových a Majstrovských súťažiach však súťažilo iba 14% z daného počtu!

 • 98 aktívnych športovcov som napočítal v detskom fitness ... reprezentovali 9 nezávislých oddielov; 55 detí súťažilo 4x, spomeniem Luciu MIKUŠOVÚ z Fitness Gabrhel Trenčín (súťažila 5x) a Michaelu KÚTNIKOVÚ z TŠK F.R.E.S.H. Zvolen (súťažila dokonca 7x)
 • 67 aktívnych športovcov som napočítal vo vekových kategóriách dorast/junior ... reprezentovali 28 nezávislých oddielov + 4 oddiely z detského fitness; spomeniem Karolínu HOLBOVÚ z Fitness Gabrhel Trenčín a Karin SUCHOMELOVÚ z GaF Žilina, Nikoletu ŠUBOVÚ z Fitness Sásová, či men´s physique súťažiacich OLŠAVSKÉHO, BUBNIAKA, ŠULEKA (súťažili 5x); rekordérkami sú bikinifitnessky PANČUŠKOVÁ, ŠNAJDEROVÁ (súťažili 6x) a Natália MARGUŠOVÁ (tá na súťažné pódium nastúpila 8x!)
 • poznámka ... nezávislé oddiely sú tie, ktoré majú rôznych štatutárov resp. nie sú ovládané rovnakou skupinou TOP funkcionárov SAFKST

Prečo som dopísal pred číslo 165 aj slovíčko cca (tzn. približne)? Dvakrát som prechádzal výsledkové listiny Pohárových súťaží, aj SAFKST Majstrovstiev Slovenska (tých, ktoré sa konali v termíne jeseň 2018 - jar 2019) a napriek tomu, že som opakovane dospel k tomu istému číslu (165), je možné, že som niektorého aktívneho športovca prehliadol. Nie som neomylný, priznávam, možno mi 2-3 aktívni športovci "prekĺzli" pomedzi prsty. Menej ich určite nebude a keď už som pochybil, rozdiel bude iba v jednotkách. Pri analýze som použil výsledkové listiny z týchto súťaží (súťaže v detskom fitness sú zvýraznené - všimnite si, kde všade na Slovensku fitness deti súťažili).

Každá spomínaná súťaž spĺňa základné pravidlá platné pre súťaže organizované v SAFKST - zverejnené boli v kalendári súťaží, majú jasné a zverejnené propozície, všetky majú zverejnené aj výsledkové listiny.

Ako to bolo v roku 2018 a 2019 s tzv. oddielovými súťažami?

Oddielové súťaže zorganizovali v danom období výhradne TOP funkcionári SAFKST - o čom som písal aj v tomto článku. TOP funkcionári nevidia žiaden PODSTATNÝ ROZDIEL medzi cca 165 reálne aktívnymi športovcami do 23 rokov a deťmi, ktoré bez pravidelnej prípravy absolvovali iba lokálnu súťaž s troma disciplínami (tzn. nie 3 súťaže). A bez zaváhania ich nahlásili Ministerstvu ŠVVaŠ ako aktívnych športovcov.

Oddielové súťaže boli v roku 2018 neznámym pojmom, v roku 2019 sa uskutočnili v Bratislave, Šuranoch a Rimavskej Sobote (sú to tie súťaže, ktoré sa "použili" na zisk tzv. aktívnych športovcov):

 • PENGYM DAY 2019 (13.09.2019) Bratislava ... propozície - áno; výsledky - nie
 • POHÁR MLÁDEŽE - Stredná Odborná Škola (21.06.2019) Šurany  ... propozície - nie; výsledky - nie
 • POHÁR MLÁDEŽE - Gymnázium (20.06.2019) Šurany ... propozície - nie; výsledky - nie
 • POHÁR MLÁDEŽE - Obchodná Akadémia (19.06.2019) Šurany ... propozície - nie; výsledky - nie
 • OLYMPIC CUP DAY 2019 (14.06.2019) Rimavská Sobota ... propozície - nie; výsledky - nie
 • POZNÁMKA: áno ... znamená, že boli zverejnené na stránke SAFKST; nie - znamená, že neboli zverejnené na stránke SAFKST

Zvyšných cca 500 vedením SAFKST nahlásených mládežnikov (165 + 488 + 502 = 1155) nesúťažilo v sledovanom odbobí 3x resp. NIKDY NESÚŤAZILO. Vedenie SAFKST (ako žiadateľ o príspevok od Ministerstva) samé seba usvedčilo z podvodu - potvrdil to postup použitý pri výpočte príspevku na jedného aktívneho športovca. Naznačil som to už v tomto článku. Hlavný problém oddielových súťaží? Výrazne znížili príspevok na jedného aktívneho športovca oddielom, ktoré sa reálne venujú mládeži.

Platí Smernica 01/03/2019 VV SAFKST pre každého?

Bratia trojbojári, aj sestra trojbojárka. Sme v jednej asociácii. V SAFKST. Viem viem - ja už mám pozastavené členstvo. Kulturistika/fitness a silový trojboj sú štátom samostatne financované športy, ale financie od Ministerstva ŠVVaŠ nám chodia na ten istý účet. Vedenie SAFKST (obrazne povedané) mieša jablká s hruškami.

To, že vetva kulturistiky/fitness platí všetko v našej Asociácii je nepopierateľný fakt. Je to tak roky. Už od Čaplových čias. Z našich peňazí idú desiatky tisíc € na vedenie účtovníctva, mzdy funkcionárov a sekretariátu, platíme náklady na chod asociácie, za právne poradenstvo, anti-dopingové poradenstvo, zaplatíme aj necelých 10.000€ ročne kontrolórke SAFKST (a vy ste za to hlasovali na Výročnej konferencii za rok 2019, formou per rollam). Máme cca 12x viac peňazí od štátu ako vy - podľa vás preto musíme držať huby a platiť.

Problémom je však skutočnoť, že z našich peňazí financujeme nielen všetko, ale už aj vašu vetvu. Čo by sa pri dvoch samostatných účtoch nestalo (navrhoval som to pred rokom, na Výročnej konferencii za rok 2018 - prišla mi odpoveď, že sa to rieši; no ani v roku 2020 sa to nedoriešilo). A keď som pýtal 1750€ na naše oblastné súťaže pre rok 2020, z VV SAFKST mi prišiel odkaz - 500€ ti musí stačiť (asi viacej nemali; teraz už viem prečo).

Bratia trojbojári a sestra trojbojárka - vy však máte aj ďalšiu výhodu! VV SAFKST prijal Smernicu 01/03/2019 VV SAFKST, podľa ktorej my aj vy sme si mali v roku 2019 rozdeliť iba 1/3 z príspevku určeného pre aktívnych športovcov (pomerným spôsobom medzi oddiely). Tretinu zo sumy, ktorá nám aj vám patrí podľa Zákona o športe a podľa Zmluvy s Ministerstvom ŠVVaŠ. Vy zo svojho, my zo svojho. Ale ... pre vás táto Smernica neplatí!

Chcete čísla? Podľa Smernice (ktorú vedenie SAFKST aj kontrolórka považuje za bezproblémovú; nebudem zdôrazňovať, že ja s ich názorom nesúhlasím) sa vo vetve kulturistika/fitness mala prerozdeliť tretina zo 79.007€, čo je 26.337€. Vo vetve silového trojboja tretina zo 7.272€ je iba 2.424€ (áno, iba toľko vám celkovo vyčlenili na Ministerstve ŠVVaŠ pre aktívnych športovcov zo sumy 48.478€ na rok 2019 podľa Zmluvy a Dodatku 34/2019/SŠ). 26.337€ nám, 2.424€ vám. Chápeme?

Tak ak pre nás Smernica platí, tak prečo dočerta VV SAFKST nad vami prižmúril oči a nechal oddielom silového trojboja 2,6x viac, ako oddielom kulturistiky a fitness? Odkiaľ to viem? Pozrel som si súpis výdajov vo vyúčtovaní dotácie za rok 2019 a tam je to biele na čiernom. Vás vyplácať začali už 13. decembra 2019, nás až od 30. decembra 2019 - mnohé z našich oddielov však reálne nič nedostali! Sekretariát SAFKST im na dodanie podkladov nechal jeden, jediný deň ...

A v silovom trokboji najviac € prišlo na účet oddielu SPČ Častá, ktorý je prepojený s viceprezidentom v silovom trojboji a členom VV SAFKST KOVALČÍKOM.

Vetva kultutristika/fitness - kde sa stratilo 20.000€?

29. decembra 2019 oddiely z vetvy kulturistika/fitness (tie s aktívnymi športovcami) dostali zo sekretariátu SAFKST informáciu o tom, že na jedného aktívneho športovca im bolo pridelených 37,32€. Vedenie doposiaľ nezverejnilo, ako k číslu 37,32€ dospelo. Nezverejnilo ani informáciu, ktorý oddiel koľko financií získal.

Úprimne ... ak poznám mená, oddielovú príslušnosť a  počet reálnych aktívnych športovcov, je problém si tieto informácie dopočítať? A opäť zdôrazním, že podľa Smernice 01/03/2019 VV SAFKST medzi oddiely z vetvy kulturistika/fitness mala byť prerozdelená tretina zo sumy 79.007€ tzn. 26.336€. Bola táto suma reálne prerozdelená?

Na čo vás chcem upozorniť? Čo by ste určite nemali prehliadnuť?

 • A/ vedenie SAFKST oddielom s reálnymi aktívnymi športovcami malo podľa ich výpočtu vyplatiť 165x37,32€ tzn. iba 6.158€ (pozri stĺpec 1) zo sumy 26.336€, ktorá im patrila podľa  Smernice 01/03/2019 VV SAFKST. Otázkou teda je - kto získal zvyšných 20.000€?
 • B/ prečo vo zvrejnenom vyúčtovaní dotácie od Ministerstva ŠVVaŠ za rok 2019 márne hľadám "výplatu" oddielov z Bratislavy, Šurian a Rimavskej Soboty? Tých oddielov, ktoré zorganizovali tzv. oddielové súťaže a vykázali na nich tzv. 488 aktívnych športovcov? Tých tzv. 488 športovcov, vďaka ktorým sa výrazne znížil príspevok na jedného reálneho aktívneho športovca?
 • C/ stĺpce 2 a 3 obsahujú sumy, o ktoré oddiely kulturistiky/fitness prišli vďaka nesprávnym rozhodnutiam vedenia SAFKST; tieto financie oddiely z našej vetvy mohli využiť na podporu súťaženia reálne aktívnych športovcov
 • D/ aj finančne najúspešnejší oddiel kulturistiky/fitness TŠK F.R.E.S.H. Zvolen získal podľa výpočtu vedenia SAFKST len cca 1.045€, tzn. polovicu z toho, čo získal oddiel viceprezidenta pre silový trojboj KOVALČÍKA (ten si prilešpil sumou cca 2.100€) - ako je to možné, keď podľa  Smernice 01/03/2019 VV SAFKST vo vetve kulturistika/fitness sa prerozdeliť mala suma 26.333€ a v silovom trojboji 2.424€?
 • E/ oddiely informáciu o tom, že získali nejaké peniaze za aktívnych športovcov, obdržali 29. decembra 2019 a pohľad od vyúčtovania Dotácie od MŠVVaŠ hovorí jasnou rečou - reálne vyplatené boli iba niektoré. Nevyplatené peniaze vedenie SAFKST malo poslať na účet Ministerstva ŠVVaŠ. Poslalo ich? Vo vyúčtovaní dotácií pre vetvu kulturistika/fitness som našiel totiž iba tieto údaje:


37,32€ na jedného aktívneho športovca - to myslíte vážne?

Vedenie SAFKST nezverejnilo nielen informáciu o tom, ktorý oddiel koľko mal (podľa ich názoru) aktívnych športovcov, koľko financií tieto oddiely získali. Tají aj postup, podľa ktorého dospeli k príspevku - 37,32€ na jedného aktívneho športovca. Priznávam ... aj pre mňa to bol hlavolam, ale myslím, že aj ten som napokon vyriešil.

Pripomeniem, že vedenie SAFKST získalo v roku 2019 od Ministerstva ŠVVaŠ pre vetvu kulturistika/fitness základný prípsevok na základe Zmluvy 0076/2019 (v tej sa hovorí o sume 73.487€ pre aktívnych športovcov) a v lete bol tento príspevok navýšený Dodatkom (a suma pre aktívnych športovcov narástla na 79.007€).

Základnou otázkou je - koľko aktívnych športovcov dokážeme z týchto súm vyplatiť ak 100% vieme, že jeden získal 37,32€? Ak budem predpokladať, že vedenie SAFKST s takmer 100% istotou počítalo iba s reálnymi a tzn. oddielovými aktívnymi športovcami mám aspoň orientačnú informáciu - súčet cca 165+488 = cca 653 športovcov.

 • A/ 1/3 z celkovej sumy 79.007€ (suma určená Zmluvou + Dodatkom k zmluve) je 26.333€ ... 26.333€ : 37,32€ = cca 705 športovcov - ČÍSLO VÝRAZNE NESÚHLASÍ so súčtom reálne aktívnych + tzv. oddielových športovcov
 • B/ 1/3 z celkovej sumy 73.487€ (suma určená iba Zmluvou) je 24.495€ ... 24.495 : 37,32€ = cca 656 športovcov - ČÍSLO PRIBLIŽNE SÚHLASÍ so súčtom reálne aktívnych + tzv. oddielových športovcov

Čo povedať na záver?

Snáď iba zhrnutie. Vedenie SAFKST vedome nahlásilo v žiadosti a formulároch pre Ministerstvo ŠVVaŠ stovky tzv. aktívnych športovcov, ktorí tento štatút nikdy nemali. Teraz neriešme otázku, či bol/nebol týmto spáchaný SUBVENČNÝ PODVOD, kto všetko sa na ňom podieľal a aká bola motivácia - myslím, že to už niekto vyšetrí.

Rovnako ako sa vyšetrí, kde skončilo cca 82.000€ z tzv. vnútorného účtu - tam sme si "zbierali" financie za členské príspevky, poplatky z organizovania kurzov trénerov, zo vstupného na IFBB Svetový šampionát vo fitness atď.

To isté vedenie Smernicou 01/03/2019 VV SAFKST obralo oddiely z vetvy kulturistiky a fitness o ďalšie desiatky tisíc € z príspevku určeného pre aktívnych športovcov. Dokonca na výpočet príspevku použilo (s vysokou pravdepodobnosťou) nesprávne vstupné údaje tzn. sumu bez Dodatku k základnej zmluve. A ako bonus, VV SAFKST oddielom silového trojboja "odklepol" príspevky 2,6x vyššie, ako im táto smernica dovoľovala. Prečo VV SAFKST trestá oddiely kulturistiky/fitness?

Záhady? Kde skončilo cca 20.000€ zo sumy určenej pre aktívnych športovcov z našej vetvy tzn. z vetvy kulturistika/fitness? Tých športovcov, na ktorých som pozornosť upriamil už na Výročnej konferencii za rok 2018. Kde skončilo cca 82.000€ z tzv. vnútorného účtu? Ako boli "honorovaní" TOP funkcionári, ktorí zorganizovali tzv. oddielové súťaže, kde sme "bez problémov" získali 488 aktívnych športovcov?

Aby som nezabudol. Chlapi, chápem, že kopete do mňa, ale že aj do Niščákovej? Tej Niščákovej, ktorá roky má najúspešnejší oddiel detského fitness? To vám nie je hanba po tom, čo ste do registra aktívnych športovcov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (bez začervenania sa) nahlásili 47 fitness detí z jej oddielu TŠK F.R.E.S.H Zvolen a zaplatili iba za 28?

Bonus pre mňa za to, že som to všetko zistil a upozornil na tieto praktiky každého z členov Výkonného výboru SAFKST už asi poznáte. Pozastavenia členstva v SAFKST a disciplinárka. Hm ... práve dnes som si bol na pošte vyzdvihnúť po 7. týždňoch "slobody" ďalší list od šéfa Disciplinárnej komisie p. JUDr. VRABCA - poviem vám, budem sa snažiť, aby som na všetky obvinenia rozumne odpovedal. Čo ma však stále trápi je otázka: "Ten Temer JURGEN - je to muž, alebo žena?" 

Igor KOPČEK, 0905 - 358 415

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
divák
autor: admin | dátum: 30.04.2020 23:16:15
informáciu AKO POČÍTALI (napriek tomu, že ju stále utajujú) príspevok na jedného aktívneho športovca som logicky odvodil v článku, ktorý komentujete - cca 6200€ išlo oddielom s reálnymi aktívnymi športovcami, zvyšných 20.000€ nie je nikde evidovaných ako vyplatené ... ale končím článok o SAFKST EKONOMIKE V ROKU 2019, tam budú ďalšie zaujímavé zistenia ... len ten článok nie a nie dokončiť :-)
obhajenie zverejnenim
autor: divák | dátum: 30.04.2020 14:53:29
Pridelit 1 mlademu – aktivnemu sportovcovi 37,32€ je naozaj malo, pretoze ak sa zucastnil 1-3 sutazi, ta suma mu nevyjde ani na 1 sutazny nastrek. Urcite vacsina oddielov ocakavala vyssiu sumu, ked sa dozvedela informaciu, ze podla zakona ma narok na MINIMALNE 15% zo sumy celkoveho rozpoctu asosiacie. Kazdy kto vie matematiku, a predelil si 2 čísla (suma : počet akt. šport. z vysledkovych listin), tak ocakava ze dostane nejaku sumu. A nakoniec mu pridelia na sportovca iba smiesny zlomok z ocakavanej sumy. Kedze vysledok nesedi, tak nieco nieje v poriadku, to musi uznať kazdy. Asociacia by mala kvoli tejto nezrovnalosti, uz len pre obhajenie svojho mena, zverejnit ako presne alebo podla coho boli prispevky vypocitane a pridelene. Nech vsetci mladi pretekari vedia, ci sa tu oplati sutazit alebo nie. A to si myslim, ze hovorim za vacsinu oddielov ...