Zaujalo na Facebook-u - Lucia KOŠECKÁ rezignovala

Zaujalo na Facebook-u - Lucia KOŠECKÁ rezignovala

Situácia, ktorá vznikla pochybením TOP funkcionárov resp. členov Výkonného výboru SAFKST v roku 2019, je obrovským prekvapením pre členskú základňu. Členovia vetvy kulturistika/fitness doposiaľ márne hľadajú odpovede na tieto otázky:
 • prečo nám neboli férovým spôsobom prerozdelené finančné prostriedky z balíka 79.000€ pre aktívnych športovcov do 23 rokov?
 • kto nahlásil Ministerstvu 1.155 aktívnych športovcov (reálnych bolo cca 165), z ktorých minimálne 500 nikdy nesúťažilo a 488 bolo z tzv. oddielových súťaží TOP funkcionárov?
 • ako bol vypočítaný príspevok 37,32€ na jedného aktívneho športovca pre našu vetvu a prečo sme o tom boli informovaní až 29. decembra 2019? U koho skončili peniaze, ktoré mali byť vyplatené - kto má našich cca 20.000€?
 • ako sa mohlo stať, že tí istí funkcionári v SAFKST priamo ovládajú niekoľko oddielov s právom hlasovať na Konferencii?
 • prečo tzv. oddielové súťaže v roku 2019 realizovali iba TOP funkcionári SAFKST, vrátane dvojice Mlsnová/Mlsna?
 • prečo Kontrolórkou SAFKST opakove obhajovaná Smernica 01/03/2019 VV SAFKST o prerozdeľovaní financií oddielom podľa počtu aktívnych športovcov neplatí pre vetvu silového trojboja?
 • prečo siloví trojbojári sú financovaní z našich peňazí?
 • prečo je chod SAFKST financovaný iba z peňazí vetvy kulturistika/fitness?
 • netrasparentnosť - kde skončilo 82.300€ z vnútorného/prevádzkového účtu SAFKST? Dozvieme sa to konečne?
 • je fér dať na organizáciu VŠETKÝCH súťaží v kulturistike a fitness (za rok 2019) cca 34.500€ + ďalších 3.300€ na dopingové testy a na PITNÝ REŽIM minúť NEUVERITEĽNÝCH 30.000€ cez spoločnosť, ktorá získala v sumáre cca 43.000€ z celkovej sumy 55.000€ vyčlenených v roku 2019 na doplnky/pitný režim?
 • prečo sme museli za 2019 IFBB Svetový šampionát vo fitness zaplatiť až cca 155.000€, čo je približne 30% zo všetkých financií určených MŠVVaŠ pre našu vetvu?
 • atď. atď. atď.

Články, ktoré som na danú tému napísal v roku 2020

Otázok je veľa, odpovede chýbajú. V kontexte uvedeného chápem aktuálnu informáciu, ktorú zverejnila Lucia KOŠECKÁ na svojom Facebook profile. Podľa nej:

Spojil som sa s Luciou, ktorá mi potvrdila, že jej rozhodnutie je definitívne. Prezidentovi Mlsnovi a jeho manželke Gabriele túto skutočnosť oznámila písomne už koncom minulého týždňa. Mlsna sa zdráhal jej rozhodnutie akceptovať, presviedčal, ponúkal jej podstatne výhodnejšie podmienky. Košecká ozrejmila všetky dôvody svojho kroku. Jej rozhodnutie tak má definitívnu platnosť. Okrem spomenutého, hlavným dôvodom je skutočnosť, že po prírastku do rodiny zvažuje svoj návrat na súťažné pódia.

V akej kategórii? Bikini fitness Masters. Pripomeniem, že Košecká s bikinifitness začínala, prestúpila do bodyfitness (hneď získala bronz na 2016 IFBB Majstrovstvách Európy, aj titul z 2016 IFBB Majstrovstiev sveta), kde pôsobila naposledy v roku 2017 - pripomeniem, že na svojom profesionálnom debute v USA (ešte v kategórii PRO Figure) získala pekné 7. miesto. Aktuálne chce pôsobiť v organizácii Elite PRO.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia