Slovenská komora fitness organizuje programovo-procedurálne zasadnutie

Slovenská komora fitness organizuje programovo-procedurálne zasadnutie

To, že bodybuilding/fitness komunita na Slovensku je roky rozdelená podľa toho, kto v akej organizácii/federácii pôsobí resp. sa angažuje, nie je žiadne tajomstvo. Ak si dobre spomínam, štiepenie bodybuidling/fitness scény začalo koncom 90. rokoch, kedy Slovenskú asociáciu kulturistiky a silového trojboja opustila skupina funkcionárov, organizátorov súťaží a športovcov, ktorí neboli spokojní s prístupom vtedajšieho prezidenta Čaplu. Neskôr na Slovensku začali vznikať a aktívne pôsobiť nové federácie - tie organizujú na rôznych miestach súťaže pod hlavičkou SANK, NABBA/WFF a samozrejme, aj pod SAFKST.

Roky tu však chýbala "profesná organizácia", ktorá by zastrešovala záujmy majiteľov fitness centier, fitness profesionálov, bodybuilding/fitness trénerov atď.  Pohľad do evidencie organizácií, spolkov, občianskych združení atď. ukáže, že na prelome rokov 2019/2020 u nás vzníká Slovenská komora fitness, kde štatutárom je Róber BRIMICH.

V tomto roku si pozornosť získala aj Únia fitnesscentier Slovenska, kde štatutárom je Pavel KISEĽ. Vďaka aktivitám Kiseľa Únia už zorganizovala tzv. nulté stretnutie členských subjektov, na ktorom sa riešili základné princípy fungovania v období po koronakríze a aktuálne sa čaká na zápis zmien v registri Občianskych združení.

Aktuálna informácia hovorí, že aktivity pripravuje aj Slovenská komora fitness, ktorej programovo-procedurálne zasadnutie sa uskutoční v Bratislave, 18. júla 2020 od 10:00. Viac informácií nájdete v nasledujúcom informačnom letáku.

Slovenská komora fitness

Diskusia k článku:

AMIX diskusia