Vedenie SAFKST sa rozhýbalo - poďte súťažiť na Diamond Cup Čačak v Srbsku

Vedenie SAFKST sa rozhýbalo - poďte súťažiť na Diamond Cup Čačak v Srbsku

Od 15. októbra 2020 na Slovensku opäť budú platiť nariadenia, podľa ktorých fitness centrá sa uzavrú pre športujúcu verejnosť. Informácie, ktoré boli zverejnené na tlačovej konferencii po mimoriadnom zasadnutí pandemickej komisie optimistické nie sú - fitness centrá budú uzavreté na neurčito, presnejšie do času, kedy tzv. 7 dňový kĺzavý medián neklesne pod číslo 500 (priemerný počet infikovaný kovid vírusom na jeden deň neklesne pod 500). Zdá sa, že weekendový 2020 IFBB Diamond Cup Čačak v Srbsku by sa tak mohol stať vítanou príležitosťou na súťaženie pre tých, ktorí aktuálne majú súťažnú formu a po 15. októbri 2020 stratia prístup do fitness centier. Navyše, ponuka na súťaženie v Srbsku sa objavila aj na Facebook stránke SAFKST, takže kto má záujem, píšte na sekretariát asociácie.

Základným problémom každého individuálneho výjazdu do zahraničia na IFBB súťaže sú spravidla financie. Viem, že aj v tejto súťažnej sezóne mnohí športovci SAFKST riešia základnú otázku: "Koľko ma súťaženie bude stáť a kde vziať na súťaž financie?".

Kto číta články, ktoré sa objavujú na stránkach portálu EastLabs.SK, určite zachytil môj názor, že v súčasnej dobe nie je pre TOP vedenie SAFKST problém zaplatiť účasť na IFBB Pohárových súťažiach (nie zo štátnych peňazí, ale z financií z vnútorného účtu, kde sme počas roku 2019 zhromaždili ... ak si dobre spomínam ... viac ako 83.000€, o ktorých iba vedenie SAFKST vie, ako boli minuté), alebo IFBB Majstrovstvách sveta (tu už z peňazí štátu, ktoré sú aj na to určené). Každému, kto neukončil prípravu na jesenné súťaže v dôsledku komplikovanej situácie súvisiacej s koronakrízou. Je z čoho rozdeľovať.

Čo stojí účasť na 2020 IFBB Diamond Cup Čačak?

Súťaž 2020 IFBB Diamond Cup Čačak sa uskutoční v termíne 16. až 18. október 2020 v Srbsku, v meste Čaćak, ktoré je z vzdialené z Košíc cca 750km, z Bratislavy necelých 700km.

A/ cestovné náklady

Preprava autom do mesta Čačak je jasne najvýhodnejšou voľbou. Prekonať 700-750 km zo Slovenska do Čačaku sa dá pri ideálnej dopravnej situácii cca za 7-7,5 hodín, náklady na prepravu úzko súvisia (logicky) s veľkosťou spotreby vášho auta. V Srbsku a Maďarsku treba počítať aj s poplatkami za diaľnice, ktoré sú porovnateľmé s tými, čo platíme na Slovensku.

B/ Poplatok za súťaženie na súťaži

Kto chce súťažiť na súťaži 2020 IFBB Diamond Cup Čačak, musí byť zapísaný na zozname súťažiacich, ktorý do centrály IFBB a aj organizátorom posiela každá národná federácia. Aj preto kontaktujte Sekretariát SAFKST.

Poplatok za súťaženie na 2020 IFBB Diamond Cup Čačak bol stanovený na 200€ v prípade, že športovec bude súťažiť iba v jednej nominácii/kategórii. Poplatok za ďalšiu kategóriu je 100€.

Pravdou je, že podľa propozícií k súťaži, poplatok mal byť uhradený do 6. októbra 2020 a po tomto termíne sa už navyšuje o 50€. Platbu je možné zrealizovať v hotovosti počas registrácie.

Tí súťažiaci, ktoré v tomto roku nesúťažili na 2020 IFBB Diamond Cup Praha počítať musia s poplatkom za IFBB registračnú známku resp. IFBB registračný preukaz - poplatok je 35€. Všetky informácie sú zverejnené v propozíciách súťaže.

C/ Ubytovanie a strava

Na medzinárodných IFBB pohárových súťažiach si súťažiaci a ich sprievod zabezpečuje ubytovanie a stravu individuálne. Organizátor súťaže 2020 IFBB Diamond Cup Čačak však ponúka súťažiacim BEZPLATNÉ UBYTOVANIE na 2 noci + stravu.

D/ Vstup súťažiacich Slovenska do Srbska

Napriek tomu, že Slovensko je vnímané aktuálne ako riziková krajina, na vstup do Srbska sa nepožaduje negatívny test. Situácia sa však môže zmeniť - aktualizované informácie nájdete na tejto stránke

E/ Návrat súťažiacich zo Srbska na Slovensko

Srbsko nie je členskou krajinou EÚ a nie je na zozname menej rizikových krajín, čo komplikuje návat na Slovensko. V čom?

  • pri prekročení hraníc Slovenska sa musíte registrovať na korona.gov.sk/ehranica
  • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín už nestačí, ale po návrate na Slovensko musíte nastúpiť do domácej izolácie
  • ak domáca izolácia trvá 5 dní, môžete absolvovať PCR test (v cene do 70€) - ak je negatívny, môžete sa zapojiť do bežného života
  • aktuálne informácie súvisiace s návratom na Slovensko zo zahraničia nájdete na tejto stránke
Konečná cena za súťaženie v Srbsku: cena prepravy autom + 200-250€ poplatok za súťaženie + cca 70€ na kovidtest ... 270-320€ + cena prepravy autom (myslím, že v jednom aute by cestovali aj 3-4 súťažiaci tzn. náklady by sa rozrátali)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia