Únia fitnesscentier sa dištancuje od SAFKST - fitness segment sa opäť aktivuje!

Únia fitnesscentier sa dištancuje od SAFKST - fitness segment sa opäť aktivuje!

15. októbra 2020 sa opäť zatvárajú fitnesscentrá a spoločne s nimi všetky športoviská určené pre športujúcu verejnosť. Správa je to určite nepríjemná nielen pre športovcov súťažiacich v rôznych bodybuilding federáciách na Slovensku (jedná sa o Národný športový zväz SAFKST, federáciu NABBA, federáciu SANK), fanúšikov bodybuildingu a fitness, ale aj pre všetkých živnostníkov a spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré väčšinu fitness centier na Slovensku vlastnia, prevádzkujú, zamestnávajú početný personál zamestnancov, vrátane fitness trénerov.
korona
Pohľad do Informačného systému športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu však prinesie prekvapujúcu skutočnosť - mimoriadne významná časť klubov SAFKST sú spoločnosti s ručením obmedzeným (v iných Národných športových zväzoch sú reálnymi klubmi občianske združenia so stanovami, v ktorých je primárne uvedený vždy cieľ PODPORA ŠPORTU a ŠPORTOVEJ ČINNOSTI; pri spoločnostiach s ručením obmedzeným je cieľ jasný - vytvárať zisk a ten na základe individuálneho rozhodnutia spoločníkov, nie členov klubu, ďalej použiť). Prirodzene tak vzniká dojem, že ak štát podporuje Národný športový zväz SAFKST, podporuje tým aj majiteľov fitness centier, ich zamestnancov - počnúc trénermi, personálom na bare, upratovačkami končiac. ALE NIE JE TO PRAVDA!

Fitness segment sa opäť aktivuje

A opäť vďaka profesným združeniam a občianskym aktivistom. Svojich priaznivcov už oslovila Slovenská komora fitness, Únia fitness centier Slovenska sa opäť angažuje za tých, ktorí pôsobia aj v SAFKST. Je však nutné jasne rozlišovať - aj preto:

"Únia fitness centier Slovenska sa dištancuje od akéhokoľvek prepojenia s Národným športovým zväzom Slovenská asociácia fitness, kulturistika a silového trojboja (SAFKST), masívne financovaným zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Únia fitness centier Slovenska je stavovská a podnikateľská platforma zastrešujúca podnikateľov a živnostníkov (samozrejme, aj ich zamestnancov) pôsobiacich v segmente fitness - ten bol opatreniami prijatými v prvej vlne boja s koronapandémiou ťažko poškodený a rovnaký scenár mu hrozí aj po 15. októbri 2020. S inštitútom SAFKST nemáme reálne absolútne nič spoločné.

Médiami prezentované prepojenie medzi štátom masívne financovaným Národným športovým zväzom SAFKST (poznámka: v tomto roku je to takmer 640.000€ a rovnaká suma do SAFKST natečie aj v roku 2021) a platformami zastrešujúcimi fitness segment je nielen nepresná, ale aj chybná (poznámka: okrem Únie fitness centier Slovenska k tejto platforme patrí aj spomínaná Slovenská komora fitness). Rovnako chybná je aj predstava, že ak štát v časoch koronakrízy primárne podporí SAFKST, sekundárne podporí celý fitness segment. Je to ťažký omyl, na ktorý chcem poukázať.

Chod fitness centier na Slovensku nie je financovaný z peňazí SAFKST. Sme súkromní podnikatelia a živnostníci, ktorí musia k tomu, aby prežili, mať klientov, tržby, produkovať zisk na to, aby sme platili úvery a naše živnosti ďalej rozvíjali. SAFKST primárne sa stará o realizáciu športových aktivít v kulturistike, fitness a silovom trojboji na Slovensku a financie, ktoré aj teraz bez problémov získava od štátu, sú určené predovšetkým na organizáciu súťaží na Slovensku, podporu športovcov združených v športových kluboch, organizovanie reprezentačných výjazdov na IFBB a IPF Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy. Aspoň by ich mala Slovenská asociácia fitness, kulturistika a silového trojboja na to využívať. Či tomu tak je aj v roku 2020, nechám na vaše posúdenie.

Mylná prezentácia prepojenia SFKST s podnikateľským fitness segmentom na Slovensku priniesla v predchádzajúcich mesiacoch mnoho škôd. Financie, ktoré SAFKST získava od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu reálne idú iba zlomku minoritnej časti fitness centier (ak vôbec), ktoré ako spoločnosti s ručením obmedzeným získali nejakým spôsobom registráciu KLUB SAFKST. Majoritná časť z nás stále čaká na razantnú podporu zo strany štátu. Aby sme prežili a nie na to, aby sme v tomto čase naše prevádzky rozsiahlo zrekonštruovali!

Zdôrazním ešte raz - všetky aktivity členov našej platormy sú mimo dosahu a činnosti Národného športového zväzu Slovenská asociácia fitness, kulturistika a silového trojboja, aj keď niektorí z nás sú riadnymi resp. individuálnymi členmi SAFKST.

Pavel KISEĽ - za Úniu fitness centier Slovenska

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Budeme všetci chorí
autor: Oplan | dátum: 14.10.2020 08:54:14
Toto je úplne na hlavu. Deťom sa navyšovali hodiny telesnej výchovy preto aby boli zdravé. Teraz sú zavreté doma a tie menšie čo chodia do škôl sa v rámci hodiny telesnej výchove učia o teórii a necvičia. Bežným ľuďom čo športujú a sú zdraví zavrú športoviská. Nedá to zmysel.