SAFKST Fitnes agility - základná informácia resp. čo, ako, prečo?

SAFKST Fitnes agility - základná informácia resp. čo, ako, prečo?

 • so slovami o rozvoji športu, úpadku fyzického stavu mládeže (morálny úpadok dospelých sa samozrejme nespomína), rovnomernom a vyváženom rozvoji fyzických schopností jednotlivca prichádza v tomto roku do SAFKST vo vetve KULTURISTIKA/FITNESS nová súťažná kategória - prekážkový beh SAFKST Fitnes agility
 • nechcem spochybňovať dôležitosť kondičnej prípravy (na klubovej úrovni aj v zábavnom formáte, ktorý bežne zvládnu deti na hodinách telesnej výchovy), ale môžu si deti a mládež vo veku 5, 6, 12, či 22, 23 rokov vďaka kotrmelcom vpred/vzad, behu dopredu, behu dozadu (samozrejme, bez toho, aby spadli a zlomili si ruku alebo zápästie, alebo sa napichli na kužeľ) hovoriť - mama, som kulturista, otec, som fitneska ... a hlavne SOM SAFKST AKTÍVNY ŠPORTOVEC?
 • ruku hore, kto si myslí, že prekážkový beh SAFKST Fitnes agility sa stane vzorom pre Volejbal agility (kde skákať a behať bude 6 detí v družstve), Pingpong agility, Basketbal agility (kde skákať a behať bude 5 detí v družstve), Šachy agility (tu stačí vziať do ruky niektorú zo šachových figuriek), Plávanie agility (tu navrhujem všetko absolvovať v plaveckých okuliaroch a pri plutvovom plávaní samozrejme v plutvách) atď.
 • a druhú ruku hore kto si myslí, že prekážkový beh SAFKST Fitnes agility sa stane HLAVNOU súťažnou kategóriou, ktorá bude v Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja počas roku 2021 rozhodovať, kto bude/nebude mať štatút SAFKST AKTÍVNY ŠPORTOVEC - kulturista a fitneska; štatút rovnaký, aký budú mať medailisti/medailistky z IFBB Majstrovstiev Európy a IFBB Majstrovstiev sveta v detskom fitness, v dorasteneckej/juniorskej kulturistike, bikinifitness, bodyfitness, ktoré by sme mali mať v skupine Talentovaná mládež
 • a teraz obe ruky dole, kto si myslí, že prekážkový beh SAFKST Fitnes agility sa stane hlavným motivačným faktorom pre všetky trénerky v detskom fitness, aj pre tých/tie,  s LEGÁLNE zapísanou odbornou spôsobilosťou TRÉNER kulturistiky na prípravu súťažiacich, ktorí by mali časom nahradiť Križánka, Tatarku, Gaála, Antoša, Maňovského, Olšavského, Klimasovú s Tichou, Juricovú, Pavlevovú, alebo Novodomskú, Suchomelovú s Holbou a spol.
 • základnou otázkou je - aj pri prekážkovom behu SAFKST Fitnes agility sa plánujú e-súťaže, keď už máme za týmto účelom sfinalizovanú TRETIU SAFKST web stránku (a okrem nich aj 2 Facebook profily)?

V Zápise VV SAFKST z 15. februára 2020 si (okrem iného) môžete prečítať, že VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) schválil pravidlá žiackeho trojboja a pravidlá fitness agility. Pre oddielové súťaže. 12. septembra 2020 na stránkach SAFKST v sekcii Pravidlá silového trojboja bol zverejnený pdf súbor s názvom Pravidlá žiackeho trojboja platné od 15.2.2020, 4. októbra 2020 do sekcie Pravidlá kulturistiky, fitnes, body fitnes, wellness fitnes a physique pribudol pdf súbor s názvom Fitnes agility. Oba súbory podrobne popisujú disciplíny, v ktorých je možné (na rozdiel od kulturistiky, fitness, bodyfitness či detského fitness) súťažiť v SAFKST výhradne na klubovej úrovni. Pravidlá prekážkového behu SAFKST Fitness agility:

 • vypracovala ... Mgr. Gabriela MLSNOVÁ PhD., pred 20. rokmi Majsterka sveta vo fitness
 • odborne posúdil ... Mgr. Boris MLSNA, aktuálny prezident SAFKST s dlhoročnou minulosťou v karate
 • odborne posúdila ... Mgr. Kristína MACKOVÁ PhD. (podľa zápisu v Informačnom systéme športu - Športový portál má kvalifikáciu TRÉNER KARATE, je úspešná súťažiaca v karate a spoluautorka Karate agility, čo je zábavný súťažný koncept, ktorý zvládnu aj "nekaratisti" a karatisti ho poznajú od roku 2015)

Karate agility 5 až 7 roční
Karate agility 8 až 11 ročníVysvetlenie základných pojmov

 • Fitnes ... podľa Wikipedie pojem fitnes zahŕňa športové aktivity a celkový životný štýl, ktorý má za cieľ zlepšenie konceptu postavy, všeobecnú telesnú kondíciu, zdatnosť, zlepšenie držania tela pri súčasnom pôsobení na upevňovanie zdravia a rozvoji sily. Pri fitnes cvičeniach sa používajú okrem tradičných činiek aj rôzne špeciálne stroje, trenažéry a pod., ktoré sú bežne k dispozícii vo fitnes centrách. Okrem cvičenia záujemcovia obyčajne dodržiavajú aj určitý diétny režim.
 • Agility ... ekvivalentom pre toto anglické slovo je čulosť, pohyblivosť, svižnosť či vrtkosť. Svet kynológie pod označením AGILITY od konca 70. rokov 20. storočia pozná kynologický šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky rozostavané na parkúre v poradí určenom rozhodcom. Víťazom sa stáve ten pes (resp. dvojica pes - psovod), ktorý prekážkovú dráhu prekoná v čo najkratšom čase
 • prekážkový beh SAFKST Fitnes agility ... v pravidlách, ktoré boli prijaté 15. februára 2020 a zverejnené 4. októbra 2020 sa dočítate, že Výkonný výbor Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (VV SAFKST) schválil pravidlá pre kategóriu Fitnes Agility. Je to prekážková dráha, zostavená z jednotlivých jednoduchých cvičení, ktoré je potrebné absolvovať v presne určenom poradí na čas podľa týchto pravidiel. Súťaže sa organizujú na klubovej úrovni a zdôraznim - vďaka VV SAFKST SAFKST Fitnes agility je historicky prvou súťažnou disciplínou vo svete IFBB, Európskej federácii kulturistiky a fitness a aj v SAFKST, kde víťazom súťaže nie je súťažiaci s najlepšie hodnotenou postavou, ale súťažiaci s najlepším dosiahnutým časom. Ten, kto dokáže zvládnuť rýchlo kotrmelec vpred aj vzad, dobre skákať na jednej aj na dvoch nohách, behať dopredu dozadu atď. na ploche rozmerov 7x7m, alebo 8x7m

Súťažné kategórie pre SAFKST Fitnes agility

 • dievčatá ... do 8 rokov, do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov, do 18 rokov, do 23 rokov (???)
 • chlapci ... do 8 rokov, do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov, do 18 rokov, do 23 rokov (???)

Technické vybavenie

V pravidlách prekážového behu SAFKST Fitnes agility je spomenutá súťažná plocha 7x7m (v náčrtku jej rozmer je 8x7m, prosím opravte si chybu), žinenka, kužele alebo lopty a švihadlá; tyče, okolo ktorých sa má behať, sa nespomínajú (ok, nahradia ich kužele) nespomína sa ani cca 50 metrov štvorcových fitness podlahy (aby pri zakopnutí pri behu vzad sa čo najviac eliminovalo riziko zranenia)

Pravidlá prekážkového behu SAFKST Fitnes agility

Súťažiaci sa postaví na štartovú čiaru. Na pokyn sa spustí časomiera, ktorá sa zastaví, keď súťažiaci prebehne cieľovou čiarou po absolvovaní v presnom poradí všetkých cvikov:

 • zo stoja spojného kotúľ vpred
 • hneď kotúľ vzad
 • 2x výskok z drepu do vzpaženia na mieste
 • beh vpred – slalom pomedzi tyče
 • 4x preskok na pravej nohe
 • 4x preskok na ľavej nohe
 • beh vpred okolo tyče medzi 4 kužele
 • preskok znožmo vpravo a späť
 • preskok znožmo vľavo a späť
 • výskok s obratom o 180stupňov
 • šprint vzad s obehnutím okolo tyče o 360stupňov
 • šprint vpred do cieľa

Náčrt - aký je rozdie medzi Fitnes agility a Karate agility?


Základné otázky, ktoré súvisia so SAFKST Fitnes agility

 • s kým z rešpektovaných trénerov/tréneriek z vetvy kulturistiky/fitness trojica p. Mlsnová, p. Mlsna, p. Macková (uznávaná odborníčka na šport karate, v ktorom sa deti už v útlej mladosti učia koordinácii pohybov, postupu ako bezpečne padať, ako sa pohybovať v priestore, v ktorom prebiehajú disciplíny KATA i KUMITE) konzultovali prekážkový beh SAFKST Fitnes agility a aký bol odborný názor týchto trénerov/tréneriek?
 • je prekážkový beh SAFKST Fitnes agility (podľa názoru VV SAFKST) legálnym, férovým a akceptovaným nástrojom na zisk tzv. SAFKST aktívnych športovcov, tzn. kulturistov a fitnesiek a bude nám to MŠVVaŠ SR akceptovať?
 • koľko kulturistov a fitnessiek starších ako 13-14 rokov sa zapojí (podľa názoru VV SAFKST) do prekážkového behu  SAFKST Fitnes agility? Bude ich viac ako prichádza súťažiť na tradičné súťaže v tradičných bodybuilding disciplínach na VC Dubnice juniorov, alebo Majstrovstvá Slovenska dorastu či juniorov?
 • aký je potencionálny prínos (podľa odborného posudku) súťaží v prekážkovom behu SAFKST Fitnes agility (vrátane výberu jednotlivých čiastkových disciplín) na rast výkonnosti, ktorú športovci v SAFKST predvádzajú minimálne posledných 10-20 rokov v disciplínach ako kulturistika dorastu/juniorov, bikinifitness dorastu/juniorov, bodyfitness a fitness detí na IFBB Majstrovstvách sveta a IFBB Majstrovstvách Európy?
 • vyžaduje si (podľa odborného posudku) súťaženie v prekážkovom behu SAFKST Fitnes agility pravidelnú, sústavnú a cielenú silovú prípravu v posilňovniach (resp. v prípade detí a mládeže sústavný tréning s váhou vlastného tela resp. nácvik zvyčajných fitness prvkov používaných v ich voľných zostavách), pomocou ktorej sa mení vzhľad tela tak, ako je to vo všetkých súťažných SAFKST/IFBB disciplínach?
 • aký je (podľa odborného posudku) PODSTATNÝ/ZÁSADNÝ tzn. principiálny rozdiel medzi prekážkovým behom SAFKST Fitnes agility a prekážkovým behom Karate Agility, na základe ktorého je možné povedať - prebehni trať A a si kulturista, prebehni trať B a si karatista?
 • koľko € dostanú organizátori súťaží v prekážkovom behu SAFKST Fitnes agility od VV SAFKST ako tzv. "organizačné" (v roku 2019, kedy sme nemali koncept oddielových súťaží a oddielové súťaže v oficiálnom kalendári nefigurovali, štvorica štatutárov p. Mlsna, p. Mlsnová, p Matejíčková a p. Brosman  na svoje tzv. oddielové súťaže získali tisíce eur)?
 • a posledná otázka (síce od veci) ... zo Sekretariátu SAFKST nikto nereaguje na moje maily už takmer rok a dovolať sa k Vám je tažšie, ako spojiť sa s Donaldom TRUMPOM po tom, čo mu zrušili účet na Twitteri. Kedy mi prosím obnovíte prístup do informačného systému SAFKST, aby som mohol zaplatiť poplatok za členov klubu Fitness Akadémia Vranov oz a aj samotný klub pre rok 2021? Čestné prehlásenie som vám už poslal.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
A nápad je tu!
autor: divák | dátum: 21.01.2021 13:31:55
V blízkej dobe predpokladám aj vznik novej súťaže v SAFKST: Moja mama varí lepšie ako tvoja. Veď predsa aj varenie a jedlo sú súčasťou prípravy na súťaže. :D