SAFKST - čo by ste mali vedieť o Volebnej konferencii?

SAFKST - čo by ste mali vedieť o Volebnej konferencii?

IFBB Fitness Akadémia Slovensko ponúka fanúšikom bodybuildingu a fitness, trénerom, inštruktorom a aj športovcom (bez ohľadu na príslušnosť k organizácii, alebo federácii), možnosť zapojit sa do edukačných aktivít. V prípade úspešného zvládnutia skúšok absolventi môžu získať
prestížny certifikát
o absolvovaní alternatívneho vzdelávania v bodybuildingu a fitness.
IFBB Fitness Akadémia Slovensko

V tomto roku sa uskutoční po piatich rokoch opät SAFKST Volebná konferencia, ktorá rozhodne o tom, kto sa v rokoch 2022 až 2026 postaví na čelo SAFKST a kto bude členom SAFKST Výkonného výboru - orgánu, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje dianie v SAFKST. O tom, v čom pochybilo vedenie SAFKST pod vedením prezidenta p MLSNU sa dočítate v úvodnom článku, v ňom som pozornosť venoval aj (podľa názoru viacerých členov SAFKST) potencionálnym kandidátom na tento post, ktorým je okrem aktuálneho aj bývalý prezident Milan ČÍŽEK - ten (podobne ako p. MLSNA v roku 2016) zatiaľ verejne svoje ambície nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, čo necháva jeho priaznivcov v nádeji, že napokon predsa len bude kandidovať (myslím, že po skúsenostiach, ktoré má Milan ČÍŽEK s aktuálnym vedením, vyvaruje sa konaniu, za ktoré by mohol byť v nasledujúcich dňoch disciplinárne riešený, prípadne by mu mohlo byť pozastavené členstvo v SAFKST).

Volebná konferencia

Podstatné je uviesť, že podľa SAFKST Stanov z roku 2021 (čl. 18, odstavec 5) , SAFKST Volebná konfrencia sa koná raz za 5 rokov a uskutočňujú sa na nej voľby:

  • prezidenta SAFKST
  • viceprezidentov SAFKST
  • ostatných členov výkonného orgáu (Výkonného výboru)
  • predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontrolných orgánov

Aktuálne vo Výkonnom výbore (okrem prezidenta) pôsobia dvaja viceprezidenti a dvaja zástupcovia športovcov - jeden z vetvy kulturistika a fitness a jeden z vetvy silové športy/silový trojboj. Je nutné zdôrazniť, že Volebná konferencia v roku 2016 neprebehla v súlade so Zákonom o športe a pri voľbe dvoch členov VV SAFKST bol tento zákon hrubým spôsobom porušený - paradoxne, nikto túto skutočnosť na Volebnej konferencii nenapadol a zástupcovia skupiny Čížek/Čapla a pochopiteľne aj skupiny Mlsna (tá zvíťazila) mlčali.

Pohľad do histórie SAFKST ukáže, že od roku 1993 všetky pozície vo Výkonnom výbore SAFKST obsadzovali výhradne muži, za takmer 30 rokov existencie asociácie neviem o žiadnej žene, ktorá by kandidovala na akúkoľvek volenú pozíciu vo Výkonnom výbore.

Ďalej čl. 18, odstavec 9 Stanov SAFKST uvádza, že všetko, čo súvisí so SAFKST Konferenciou upravuje Rokovací poriadok SAFKST a Volebný poriadok SAFKST. Zverejnená verzia Hlasovacieho a volebného poriadku bola vykreovaná 5.11.2017 a nájdete ju na web stránke SAFKST v sekcii Zápisy z konferencie. Dôležité je pripomenúť, že Volebný poriadok je schvaľovaný Konferenciou SAFKST.
Podľa spomínaného Hlasovacieho a volebného poriadku právo voliť majú iba delegáti tých subjektov (riadnych členov tzn. oddielov), ktoré majú minimálne dvojročné členstvo (takže ak voľby budú v decembri 2021 a má byť dodržaná dvojročná lehota členstva, právo hlasovať by mali mať iba tie oddiely, ktoré zaregistrované v SAFKST boli najneskôr v novembri 2019 tzn. 24 mesiacov čiže 2 roky pred jej konaním). 

Volebný poriadok Upozorním aj na fakt, že voľby prezidenta, viceprezidenta, členov Výkonného výboru atď. prebiehajú (podľa Stanov SAFKST) vždy tajným hlasovaním tzn. Volebná konferencia bude 100% v prezenčnej forme (naposledy sa takouto formou SAFKST Konferencia konala v marci 2019, dokonca aj Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová bola per rollam spôsobom volená ešte v auguste 2019) a nie s hlasovaním per rollam. Per rollam hlasovanie nie je možné považovať za tajné hlasovanie.

Nepopierateľným faktom je aj skutočnosť, na ktorú som už upozornil - májová Výročná konferencia za rok 2020 ukázala, že SAFKST má 106 členov, z ktorých do hlasovania sa zapojilo 94. Analýzou Stanov SAFKST a Zákona o športe 440/2014 Z.z, som zistil, že až 60 oddielov SAFKST nesplnilo základné podmienky, ktoré by im umožňovali pôsobiť ako oddiely v SAFKST resp. hlasovať. Otázkou teda je, ako férová bude 2021 SAFKST Volebná konferencia?

Diskusia k článku:

AMIX diskusia