SAFKST - 4. decembra 2021 bude SAFKST Volebná konferencia

SAFKST - 4. decembra 2021 bude SAFKST Volebná konferencia

IFBB Fitness Akadémia Slovensko ponúka fanúšikom bodybuildingu a fitness, trénerom, inštruktorom a aj športovcom (bez ohľadu na príslušnosť k organizácii aj fedrácii), možnosť zapojit sa do edukačných aktivít. V prípade úspešného zvládnutia skúšok absolventi môžu získať
prestížny certifikát
o absolvovaní alternatívneho vzdelávania v bodybuildingu a fitness.
IFBB Fitness Akadémia Slovensko

A je to tu! Zatiaľ neoficiálna, ale predsa len nejaká informácia o tom, že v SAFKST sa v decembri 2021 uskutoční Volebná konferencia. Na stránke SAFKST totiž už niekoľko dní "svieti" informácia o tom, koľko hlasov ktorý oddiel bude mať na SAFKST Volebnej konferencie a dátum uvedený pri zozname oddielov s právom hlasovať napovedá, že uskutočniť by sa mala 4. decembra 2021. Na oficiálny článok na stránke SAFKST stále čakáme.
SAFKST Volebná konferencia

Pripomeniem, že zmanipulovaná SAFKST Konferencia (správa prezidenta SAFKST, ktorá bola súčasťou materiálov posielaných oddielom - členským subjektom SAFKST obsahovala aj nepravdivé informácie o výsledkoch Kontroly zo strany MŠVVaŠ SR) v máji 2021 vylúčila zo SAFKST oddiely, ktoré poukazovali (viac ako rok na pôde SAFKST, po vyčerpaní všetkých možností, v súlade s pokynmi predsedu DK SAFKST JUDr. Vrabca aj mimo SAFKST) na množstvo pochybení, na sústavné a opakované porušovanie Zákona o športe 440/2015 Z.z., ktorým aktuálne vedenie (okrem iného) vedome poškodzovalo oddiely s reálnymi aktívnymi športovcami do 23 rokov - tieto oddiely prišli konaním p. Mlsnu a rozhodnutiami členov VV SAFKST o viac ako 300.000€!

Informáciu o výsledkoch kontroly (ktorú zrealizoval team Hlavnej kontrolórky športu p. Fisterovej) mal prezident Mlsna k dispozícii (podľa informácií zverejnených v Správe z finančnej kontroly) od februára 2021.
prerokovanie správy z kontroly
Napriek tomu SAFKST prezident Mlsna verejne a preukázateľne klamal a v máji 2021 tvrdil oddielom tzn. subjektom s právom hlasovať na 2021 SAFKST Konferencii, že:
Konferencia 2021


Ako dopadla finančná kontrola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SAFKST?
KLIKNI a ČÍTAJ!Fiančná kontrola SAFKST


Diskusia k článku:

AMIX diskusia