SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 23 dní

SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 23 dní

IFBB Fitness Akadémia Slovensko ponúka fanúšikom bodybuildingu a fitness, trénerom, inštruktorom a aj športovcom (bez ohľadu na príslušnosť k organizácii aj fedrácii), možnosť zapojit sa do edukačných aktivít. V prípade úspešného zvládnutia skúšok absolventi môžu získať
prestížny certifikát
o absolvovaní alternatívneho vzdelávania v bodybuildingu a fitness.
IFBB Fitness Akadémia Slovensko

V SAFKST sa 4. decembra 2021 uskutoční Volebná konferencia. Na stránke SAFKST totiž okrem informácie o tom, koľko hlasov má ktorý riadny člen SAFKST (tzn. oddiel /klub, člen SAFKST) na SAFKST Volebnej konferencie sa objavil už aj oficiálny článok - jeho súčasťou je jednoduchý informačný plagátik. Podľa neho každý hlas je dôležitý, osobne si vašak myslím, že aktuálne vedenie aj vzhľadom na to, že v marci 2021 do SAFKST prijalo ďalšie subjekty (tie v rozpore so SAFKST STanovami hlasovali už na 2021 SAFKST Konferenciia ich hlasy boli započítané) a spocchybniť bez problémov môžem aj hlasovanie ďalších subjektov, viac ako hlasy rozhodne férovosť/neférovosť hlasovania a predovšetkým účasť zástupcov riadnych členov (tzn. oddielov/klubov) na Volebnej konferencii.

Kto bude (zrejme) kandidovať?

Ako ukázalo predchádzajúcih 5 rokov, vďaka nedokonalým SAFKST Stanovám Výkonný výbor SAFKST má v rukách neuveriteľnú moc a tú opakovane v priebehu času využíval aj v neprospech oddielov/klubov, tzn. riadnych členov SAFKST.

Nechajme stranou plytvanie v podobe financií neúčelne minutých na kamióny vody a iontových nápojov, na tony doplnkov výživy nakupované cez Bublaninu a podobné spoločnosti, alebo pravidelné platby v desiatkach tisíc € za organizovanie a podporu súťaží, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Primárnym problémom vedenia SAFKST je nevyplácanie minimálne 15% z každoročného príspevku od štátu oddielom podľa počtu tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov - táto suma sa za zdokumentované roky "vyšplhala" nad 300.000€. Sekudnárnym finančné pochybenia za roky 2018 a 2019, ktoré zistili Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová (tie presiahli sumu 350.000€), plytvanie, neúčelnosť a neúčinnosť vynaložených financií, ktoré SAFKST získava od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu asi spomínať nemusí. Terciálnym financie, ktoré mali byť (boli?) účelne a účinne, v súlade so Zmluvami s MŠVVaŠ SR vynaložené na tzv. talentovaných športovcov.

Čakám, aké výsledky prinesie finančná kontrola realizovaná aktuálnou Hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovou, či jej výsledky (tak ako v predchádzajúcom prípade), VV SAFKST opäť neakceptuje a celý prípad skončí na Úrade vládneho auditu. Rezignácia kohokoľvek z aktuálneho vedenia (tzn. nekandidovanie) aj preto by znamenala iba jediné - priznanie si viny a to sa určite nestane.

Preto predpokladám, že v termíne 3-7 dní pred dátumom konania SAFKST Volebnej konferencie by mohla kandidátka (odsúhlasená vedením SAFKST) vyzerať nasledovne:

  • kandidát na post prezidenta SAFKST ... Boris MLSNA
  • kandidát na post viceprezidenta SAFKST, vetva kulturistika ... Ľubomír MATEJÍČKA
  • kandidát na post viceprezidenta SAFKST, vetva silový trojboj ... Pavol KOVALČÍK
  • kandidát na post člena VV SAFKST - zástupca športovcov ... neúčasť Ľubomíra HEČKA na 2021 IFBB Majstrovstvách sveta v kulturistike a fitness je signálom, že jeho konanie k Palovičovcom vyhodnotil aj p. Mlsna ako "cez čiaru" a predpokladám, že ten kandidovať na tento post nebude a ak bude, na pokyn p. Mlsnu nezíska potrebnú podporu; čiernym koňom na tento post by sa mohol stať niekto, kto pravidelne obhajuje konanie členov VV SAFKST a je jednoznačne na strane p. Mlsnu, p. Matejíčku a spol. - idhadujem, že kandidátom bude aktuálny repre tréner Brosman
  • kandidát na post člena VV SAFKST - zástupca športovcov ... myslím, že p. MULLER správne vyhodnotí situáciu (a hlavne dianie v SAFKST v posledných troch rokoch, kde okrem finančných pochybení došlo aj k vylúčeniu čestného prezidenta p. Čaplu zo SAFKST - je známe, že sú blízki priatelia) a kandidovať už nebude; scénu silových trojbojárov nepoznám, ale pre kandidáta by mohlo platiť to, čo pre kandidáta pre vetvu kulturistika/fitness - bude to ten, kto pravidelne obhajuje konanie členov VV SAFKST a je jednoznačne na strane p. Mlsnu, p. Matejíčku a spol.

Budú aj nejakí protikandidáti?

Určite áno! Sám (ak by som mohol a ak by on súhlasil) na post prezidenta by som navrhol človeka s právnickým vzdelaním, z našich športov, ktorého aktivity vzbudzujú zaslúžený rešpekt a ktorý by dokázal v SAFKST urobiť razantný poriadok. Aj na post zástupcu športovcov vo vetve kulturistika/fitness vidím tiež niekoľko kandidátov, predovšetkým zo skupiny tých, ktorým sa aktuálne vedenie svojimi krokmi snažilo poškodiť - nie každý vo VV SAFKST musí byť lojálny ku každému ich, aj nezmyselnému rozhodnutiu.

Pozornosti štatutárov riadnych členov, tzn. oddielov/klubov SAFKST s právom hlasovať by uniknúť nemal Martin SPÁL, ktorý ma opakovane telefonicky kontaktoval a deklaroval záujem kandidovať na niektorý post vo VV SAFKST. V niekoľkých telefonických rozhovoroch s ním (obaja sme si servítky pred ústa nedávali, keď prišli jeho otázky smerujúce aj na aktuálne vedenie) mi uviedol, že jeho hlavným cieľom je predovšetkým viac sa angažovať v SAFKST dianí a na štatutároch oddielov/klubov je, či mu dajú/nedajú šancu.

Myslím, že 2021 Volebná konferencia bude príležitosťou "na revanš" (ak o neho samozrejme ešte stojí) aj pre bývalého prezidenta Milana ČÍŽEKA, predovšetkým v prípade, ak reálne Ľubomír HEČKO už kandidovať nebude (pripomeniem, že Milan na SAFKST Konferencii v roku 2017 na adresu p. Hečka verejne prehlásil "ty buď ticho, ty hajzel, s tebou sa nikto nebaví".)

Martin SPÁL, rovnako ako ďalší potencionálni kandidáti (tí zrejme budú - ako som ukázal v tomto článku, kandidovať by mohli aj nečlenovia SAFKST), môžu samozrejme využiť ponuku a predstaviť sa prostredníctvom portálu EastLabs.SK tým, ktorí budú už 4. decembra 2021 rozhodovať o tom, kto bude viesť SAFKST v ďalších piatich rokoch.

Martin SPAL

Diskusia k článku:

AMIX diskusia