SAFKST - ako to bude v roku 2022 s podporou TOP športovcov?

SAFKST - ako to bude v roku 2022 s podporou TOP športovcov?

Už čoskoro informácie o prvých členoch Hall of Fame - Slovenskej siene slávy v kulturistike/fitness, ktorá vzniká vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Málokto vie, ale šport je financovaný aj tzv. zákonným odvodom do športu z lotériových hier. V priebehu predchádzajúcich rokov sa tento odvod navyšoval (postupným navyšovaním príspevku z lotérií rástol od roku 2017 po rok 2020 aj príspevok od štátu pre SAFKST), rok 2021 však priniesol zmenu - podľa informácií zverejnených na stránke MŠVVaŠ SR bol zákonný odvod z lotériových hier do športu krátený o cca 4 milióny eur, s ktorými sa počítalo v rozpočte pre Národné športové zväzy. Výpadok čiastočne riešila podpora od Ministerstva financií, čiastočne sa našli rezervy priamo na ministerstve športu, takže výpadok sa podarilo ako tak vyriešiť.

Neistá finančná situácia v nasledujúcom roku (tzn. v roku 2022), ako aj zmeny, ktoré prichádzajú do športu vďaka transformácii TOP Teamu na Team Slovakia (cieľom je nielen zmeniť názov, ale predovšetkým zefektívniť fungovanie podpory pre TOP športovcov národných športových zväzov tak, aby tí najlepší dostali viac, ako v roku 2021), môžu pre SAFKST priniesť novú situáciu. Akú?

Ak budú platiť avizované pravidlá, reálnou skutočnosťou bude fakt, že v roku 2022 síce stúpne finančná podpora pre TOP športovcov, podporu však získa menší počet kulturistov a fitnessiek, ako v roku 2021. V tomto roku v TOP Teame (pozn: pôvodný názov pre aktuálny Team Slovakia) sme mali 12 športovcov, ako som uviedol už v článku venovanom odmeňovaniu osobných trénerov v SAFKST.

Top Team SLOVAKIA 2021

Títo dvanásti SAFKST športovci aj v roku 2021 získali opakovane finančnú podporu od štátu za výsledky, ktoré dosiahli ešte v roku 2019 (poznámka - do 31.12.2021 platili pravidlá, že pre športovcov z tzv. neolympijských športov bol rozhodujúci iba výsledok, ktorý dosiahli v kategórii seniorov, výsledky juniorov neboli podstatné). Covid pandémia spôsobila, že pre rok 2021 sa skupina od štátu finančne podporovaných športovcov (v porovnaní s rokom 2020) nezmenila - mená sa iba "skopírovali", bez ohľadu na výsledky, ktoré na 2020 IFBB Majstrovstvách sveta mužov a žien dosiahli ďalší športovci SAFKST.

Ak by sa výsledky z roku 2020 zohľadňovali (a nebrali sa do úvahy iba výsledky z roku 2019), do TOP Teamu zo SAFKST by pre rok 2021 určite boli zaradení aj títo športovci:

 • Martin SAGAN ... za 1. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Classic Bodybuilding získal by 10.429€
 • Aneta TICHÁ ... za 1. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Bikinifitness do 172cm získala by 10.429€
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... za 1. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Fitness nad 163cm získala by 10.429€
 • Simona HOSTAČNÁ ... za 2. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Bikinifitness do 166cm získala by 8.343€
 • Karolína HOLBOVÁ ... za 3. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Artistic Fitness získala by 5.214€
 • Elena MASARYKOVÁ ... za 3. miesto z IFBB Majstrovstiev sveta v nominácii Bodybuilding Mixed Pairs zskala by 5.214€

TOP Team Slovakia v roku 2022

Aktuálne vedenia národných športových zväzov (tzn. aj Výkonný výbor SAFKST) komunikujú s MŠVVaŠ SR s cieľom presadiť čo najväčší počet svojich úspešných športovcov do TOP Team-u Slovakia. Podľa dostupných informácií, okrem výsledkov dosiahnutých na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy (v prípade seniorov) a Majstrovstvách sveta (v prípade juniorov), o tom, či daný úspešný športovec bude/nebude finančne podporovaný od štátu počas roku 2022 bude rozhodovať aj počet súperov v kategórii/nominácii, v ktorej súťažil. Ak bude počet súperov pod stanovenou hranicou, môže sa stať, že o finančú podporu prídu aj tí, ktorí v tomto a predchádzajúcom období už podporovaní boli.

Potešujúcou informáciou je skutočnosť, že "akceptovať" by sa mali už aj výsledky zo súťažnej sezóny 2021 a v prípade neolympijských športov už aj z Majstrovstiev Európy. Napriek všetkému, ako dôsledok parametra "musíš mať nielen výsledok, ale v kategórii aj dostatočný počet súperov, aby sme ťa podporili" predpokladám, že počet SAFKST športových reprezentantov finančne priamo podporovaných od štátu sa v roku 2022 výrazne zníži. Pohľad na stránku MŠVVaŠ SR však ukáže, že štát podporuje aj športové talenty. V zoznam 85 talentov má:

 • kulturistika/fitness ... 0 športovcov
 • streľba ... 1 športovca
 • taekwondo ... 1 športovca
 • lyžovanie ... 1 športova
 • džudo ... 2 športovcov
 • horolezectvo ... 2 športovcov
 • plavecké športy ... 2 športovcov
 • tenis ... 2 športovcov
 • vzpieranie ... 2 športovcov
 • sánkovanie ... 3 športovcov
 • zápasenie ... 3 športovcov
 • biatlon ... 4 športovcov
 • box ... 5 športovcov
 • atletika ... 8 športovcov
 • karate ... 22 športovcov
 • kanoistika ... 26 športovcov

Aj v SAFKST máme reálne telentovaných športovcov (ak pre ne platí definícia, ktorú obsahuje Zákon o športe 440/2015 Z.z. - tzn. výsledkami prejavili vysokú mieru talentu a zároveň majú vek do 23 rokov). O kom hovorím? O úspešných junioroch z 2021 IFBB Svetového šampionátu. Pripomeniem ich výsledky:

 • Sebastián GRÍSNIK ... 1. miesto (12 súťažiacich), Junior Classic Bodybuilding 16-23y
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (10 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Aneta TICHÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Natália POPROCKÁ ... 1. miesto (4 súťažiace), Junior Wellness 16-20y
 • Natália KAPUSTOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Daniela CIVÁŇOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • poznámka: dodám, že na prelome rokov 2020/2021 členovia Výkonného výboru SAFKST nám tvrdili, že oddiely SAFKST vo vetve kulturistika/fitness majú 1039 členov tzn. športovcov vo veku do 23 rokov

Myslím, že vzhľadom na výsledky dosiahnuté v seniorských kategóriách na 2021 IFBB Majstrovstvách sveta a 2021 IFBB Majstrovstvách Európy mužov a žien (a aj počet súperov v kategóriách) rátať s finančnou podporou od štátu aj v roku 2022 môže TATARKA, SAGAN a TICHÁ, ak bude dobre odkomunikovaný výnimočný výsledok HOLOTU, tak aj on. Nejasné je, či sa opäť budú/nebudú zohľadňovať aj výsledky dosiahnuté ešte v roku 2019 (reč je o Klimasovej, Kardošovej a Stachovej - z nich po roku 2019 súťažila iba Klimasová).

Dozvieme sa to už čoskoro (tzn. v januári 2022) zároveň s informáciou, či sa podpora (tak, ako už bolo avizované) bude výrazne navyšovať. Znížiť by sa nemala.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia