SAFKST - dobrá vec sa podarila, osobní tréneri spravodlivo odmenení?

SAFKST - dobrá vec sa podarila, osobní tréneri spravodlivo odmenení?

SAFKST
14. decembra 2021 bola na stránke Centrálneho registra zmlúv zverejnená zmluva medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST, na základe ktorej budú úspešným osobným trénerom športovcov zo SAFKST  juniorskej reprezentácie vyplatené finančné odmeny. Ako prejav úcty, rešpektu a poďakovanie za prácu, ktorú vykonali. Jediným hodnotiacim kritériom boli výsledky, ktoré ich mladí zverenci dosiahli  na IFBB Majstrovstvách Európy a pohľad do zmluvy ukáže, že výška odmien skutočne závisela iba od umiestnenia:
 • 1. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výške 542€
 • 2. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výške 407€
 • 3. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výška 271€

Ako som uviedol v úvodnom článku zo dňa 18. decembra 2021, zmluva podpísaná prezidentom SAFKST Borisom MLSNOM obsahovala zásadné chyby. Aké? 

Z piatich výsledkov, piatich reprezentantov SAFKST, ktorých tréneri získali od MŠVVaŠ SR finančnú odmenu, ani jeden výsledok nebol správny tzn. ani jeden, jediný osobný tréner nebol ohodnotený férovo. S výnimkou p. Juricu zvyšní štyria osobní tréneri (menovite Graňáková, Papánková, Chrťanová a Kollárová) boli ukrátení v ťažkej dobe covid pandémie, kedy fitness sektor krváca, o stovky €.
odmeny trenerom SAFKST

 • Aneta TICHÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 3. miesto, ale 2. miesto tzn. jej trénerka Beáta Graňáková nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 271€, ale 407€ ... rozdiel mínus 136€
 • Kristína JURICOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 1. miesto, ale 2. miesto tzn. jej tréner Martin Jurica nemal (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenený sumou 542€, ale 407€ ... rozdiel plus 135€
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 3. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Barbara Papánková nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 271€, ale 542€ ... rozdiel mínus 271€
 • Paulína MELUŠOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 2. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Iveta Chrťanová nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 407€, ale 542€ ... rozdiel mínus 135€
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 2. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Mariana Kollárová nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 407€, ale 542€ ... rozdiel mínus 135€
Navyše, pohľad do výsledkových listín 2021 IFBB Majstrovstiev Európy junioriek a juniorov ukázal, že v SAFKST sme okrem spomínaných juniorských reprezentantov mali aj ďalších juniorov, ktorí dosiahli  skvelé výsledky. Ich osobní tréneri však neboli medzi ocenenými. Logická otázka je - prečo? Odpoveď na otázku "ako vznikol hodnotiaci kľúč?" nenájdeme ani v prípade, ak rozanalyzujeme výsledky, dosiahnuté našimi mladými reprezentanti na 2021 IFBB Európskom šampionáte, alebo sa pozrieme na počty súťažiacich v kategóriách.


2021 IFBB Majstrovstvá Európy juniorov - výsledky

  • Paulína MELUŠOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y
  • Tatiana ONDRUŠKOVÁ (8 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm
  • Jakub BUBNIAK (6 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Games Classic 21-23y
  • Nelli NOVODOMSKÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus
  • Barbora HAJDUČÍKOVÁ  (7 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y
  • Michaela PAVLEOVÁ (8 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm
  • Karin SUCHOMELOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus
  • Andrej SOKOLOVSKÝ (6 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Bodybuilding 16-23y
  • Kristína JURICOVÁ (4 súťažiace v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 21-23y
  • Aneta TICHÁ (6 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Bikini 16-20y, 166cm plus
  • Jakub BUBNIAK (5 súťažiacich v kategórii) ... 3. miesto Junior Classic Bodybuilding 21-23y
  • Natália KAPUSTOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 3. miesto Junior Bikini 16-20y, 166cm plus
  • poznámka: červenou farbou sú zvýraznené výsledy športovcov, ktorých osobní tréneri získali finančnú odmenu od MŠVVaŠ SR na základe zmluvy, uzatvorenej so SAFKST a podpísanej prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom

2021 IFBB Majstrovstvá Európy juniorov - počet súťažiacich

  • Michaela PAVLEOVÁ (8 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm
  • Tatiana ONDRUŠKOVÁ (8 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm
  • Natália KAPUSTOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 3. miesto Junior Bikini 16-20y, 166cm plus
  • Barbora HAJDUČÍKOVÁ  (7 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y
  • Karin SUCHOMELOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus
  • Paulína MELUŠOVÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y
  • Nelli NOVODOMSKÁ (7 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus
  • Jakub BUBNIAK (6 súťažiacich v kategórii) ... 1. miesto Junior Games Classic 21-23y
  • Andrej SOKOLOVSKÝ (6 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Bodybuilding 16-23y
  • Aneta TICHÁ (6 súťažiacich v kategórii) ... 2. miesto Junior Bikini 16-20y, 166cm plus
  • Jakub BUBNIAK (5 súťažiacich v kategórii) ... 3. miesto Junior Classic Bodybuilding 21-23y
  • Kristína JURICOVÁ (4 súťažiace v kategórii) ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 21-23y
  • poznámka: červenou farbou sú zvýraznené výsledy športovcov, ktorých osobní tréneri získali finančnú odmenu od MŠVVaŠ SR na základe zmluvy, uzatvorenej so SAFKST a podpísanej prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom

Navrhli sme riešenie - SAFKST ho prijalo

Kľúč, ktorý rozhodoval o tom, ktorý osobný tréner úspešného mladého reprezentanta SAFKST získal/nezískal finančnú odmenu priamo na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST je stále nejasný. Čo sa bralo do úvahy?

a/ počet súťažiacich v kategórii? ... ak by tento parameter bol rozhodujúci, tak napr. osobný tréner Juricovej by nebol uprednostnený pred osobnými trénermi Pavleovej, Kapustovej, Hajdučíkovej, Suchomelovej, Bubniaka resp. osobní tréneri Pavleovej, Hajdučíkovej, Suchomelovej a Bubniaka by získali odmeny rovnako, ako ich získali osobní tréneri Melušovej, Novodomskej a Tichej.

b/ výsledky dosiahnuté na Európskom šampionáte juniorov? ... ak by tento parameter bol rozhodujúci, logickou otázkou je, prečo medzi ocenenými zo strany MŠVVaŠ SR nie sú osobní tréneri Bubniaka, Pavleovej, Suchomelov, Hajdučíkovej atď.

Navyše nevysvetlená je aj príčina, prečo ani jeden, jediný reprezentant SAFKST v zmluve uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST nemá uvedený správny výsledok. Kto urobil 5 chýb v jednej zmluve, na základe čoho ich urobil a prečo odmenení boli iba piati osobní tréneri a nie všetci desiati? Aj to sa budem po Novom roku pýtať MŠVVaŠ SR - ak príde odpoveď, zverejním ju.

Aktuálna informácia však hovorí, že vedenie SAFKST akceptovalo náš návrh (ten som uviedol v tomto článku) férového ohodnotenia práce osobných trénerov a odmení z tzv. vlastných zdrojov (presnejšie, z vnútorného účtu SAFKST, kde sa nám každoročne "hromadia" desiatky tisíc € - tie sú však každoročne minuté VV SAFKST na neznámy účel a vedenie SAFKST vytrvalo neodpovedá na akékoľvek otázky s týmto účtom súvisiace) osobných trénerov všetkých úspešných mladých reprezentantov, ktorí získali cenné kovy na juniorskom Európskom šampionáte.

Je nepodstatné, kto z členov VV SAFKST náš návrh presadil. Informácia, ktorá bola zverejnená krátko pred Štedrým večerom na Facebook stránke SAFKST (presnejšie 23. decembra 2021 tzn. 5 dni po našom návrhu, ako situáciu riešiť)  jasne informuje o tom, že dobrá vec sa podarila - osobní tréneri budú mať bohatšie Vianoce. Mám úprimnú radosť.

A prehliadnem nezmyselnú poznámku o kritériách, ktoré aktuálne (ako som uviedol vyššie) asi nikto nepozná. Ako by ich mohol poznať prezident SAFKST Boris Mlsna, ktorý ani nevedel, že v zmluve s MŠVVaŠ SR (na základe ktorej boli odmenení niektorí osobní tréneri) ani jeden, jediný juniorský reprezentant nemal uvedený správny výsledok z juniorských IFBB Majstrovstiev Európy ...

 • Ľubomír Hečko ... za výsledky, ktoré dosiahol ako osobný tréner získa odmenu 814€
 • Peter Kokoška ... za výsledky, ktoré dosiahol ako osobná trénerka získa odmenu 813€
 • Alexander Hlobík ... za výsledky, ktoré dosiahol ako osobný tréner získa odmenu 407€
 • Miroslav Šolc ... za výsledky, ktoré dosiahol ako osobný tréner získa odmenu 407€
 • Natália Lenártová ... za výsledky, ktoré dosiahla ako osobná trénerka získa odmenu 271€ 
 • Beáta Graňáková ... doplatok za reálny výsledok Tichej 136€
 • Barbara Papánková ... doplatok za reálny výsledok Novodomskej 271€
 • Iveta Chrťanová ... doplatok za reálny výsledok Melušovej 135€
 • Mariana Kollárová ... doplatok za reálny výsledok Ondruškovej 135€
 • poznámka: červenou farbou sú zvýraznení tí osobní tréneri, na ktorých sa v zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST zabudlo (paradoxne, vďaka nášmu návrhu odmenený bude aktuálne už bývalý člen VV SAFKST Hečko, ktorý sa v rokoch 2017 až 2021 nespochybniteľne priamo podieľal na utajovaní informácií súviacich s finančnými tokmi zo spomínaného vnútorného účtu SAFKST - nikto doposiaľ z členov VV SAFKST nevysvetlil napr. to, kam sa podelo cca 83.000€ v roku 2019 a cca 43.000€ v roku 2020, desiatky tisíc € z rokov 2017, 2018 a som zvedavý, či niekto vysvetlí, aký stav výdavkov a komu z tohto účtu bolo vyplácaných v roku 2021); zdôrazním, že zverenci "zabudnutých" osobných trénerov dosiahli minimálne porovnateľné výsledky s tými mladými športovcami, osobní tréneri ktorých získali finančné odmeny priamo od štátu

odmeny osobným trénerom

Záver

Chcem sa ospravedlniť členom VV SAFST, že upozornením na neférovosť vo finančom oceňovaní osobných trénerov za výsledky ich zverencov na 2021 IFBB Majstrovstvách Európy juniorov som ich donútil v predvianočnom období zaoberať sa touto problematikou. V dôsledku čoho navyše museli siahnuť na financie uložené na SAFKST vnútornom účte a vyplatiť z nich 3.389€ - nepochybujem, že mali s nimi iné plány.

Aj keď tieto plány boli akékoľvek, páni z VV SAFKST si nechali poradiť v prvom prípade. Mám tu ďalší prípad a druhý návrh, ktorý by mohli akceptovať:
"Nielen juniori na IFBB Majstrovstvách Európy dosiahli výnimočné výsledky, ale aj seniori, dokonca úspech priniesli juniori, seniori a masters súťažaci z IFBB Svetového šampionátu - navrhujem aj za tieto výsledky oceniť ich osobných trénerov. Už aj preto, že v roku 2021 medzi reálne fungujúce oddiely opäť bola rozdelená veľká NULA €, rovnako ako v rokoch 2017, 2018 a 2019."

Pohľad do výdavkov/refundácií nákladov oddielom totiž ukáže, že práve z peňazí vyplatených v roku 2020 oddielom (pripomeniem, že oddiely mali desiatky tisíc € získavať od VV SAFKST každoročne za tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov na základe zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST; psiou povinnosťou každého člena VV SAFKT je tieto zmluvy poznať, rovnako ako Zákon o športe a predovšetkým ich DORŽIAVAŤ) mali niektorí oddieloví tréneri za tréningový proces vyplatený mimoriadny finančný bonus ako ocenenie ich práce so zverencami na oddielovej úrovni. V niektorých prípadoch neporovnateľný s tým, čo Chrťanovej, Hlobíkovi, Lenártovej, Kollárovej a spol. vypláca VV SAFKST v tomto predvianočnom čase ako odmenu za výsledky TOP reprezentantov. Juniorských športovcov, výsledky ktorých reálne (na rozdiel od tých, ktorí trénujú a súťažia na oddielovej úrovni) ovplyvňujú výšku štátneho príspevku pre SAFKST. Príklad?

Asi sa zhodneme, že tohtoročný "Vianočný príspevok" od členov VV SAFKST osobným trénerom za reálne výsledky ich zverencov sú prvé eurá minuté zo SAFKST vnútorného účtu účelne, účinne a efektívne. Po prvýkrát od roku 2017 (kedy sme na vnútornom účte mali cca 30.000€ a nikto nevie, ako boli minuté), 2018 (kedy sme na vnútornom účte mali cca 102.000€ a nikto nevie, ako boli minuté), 2019 (kedy sme na vnútornom účte mali cca 83.000€ a nikto nevie, ako boli minuté), aj po roku 2020 (kedy sme na vnútornom účte mali cca 49.000€ a nikto nevie, ako boli minuté). A opäť sa zhodneme, že tentokrát boli vyplatené na reálne správnu a zmysluplnú vec.

Dať z viac ako 314.000€ (predpokladám, že aj v roku 2021 na SAFKST vnútorný účet pribudlo do 50.000€ tzn. spolu je to 264.000€ za roky 2017 - 2020 plus 50.000€ v roku 2021) počas PIATICH ROKOV osobným trénerom reprezentantov (ako poďakovanie za ich denno dennú prácu) rovných 3.389€ ... tak to si zaslúži obrovský potlesk, že? :-)
2017 SAFKST Výročná správa - príjem na vnútorný účet
Výročná správa SAFKST - príjem na vnútorný účet 2018
Výročná správa SAFKST - príjmy na vnútornom účte 2019
Výročná správa SAFKST - príjmy na vnútornom účte 2020

Opäť však uvediem ďalšiu podstatnú informáciu, aby nezapadla do zabudnutia. Akú? Páni funkcionári ... aj ostatní SAFKST osobní tréneri si zaslúžia od VV SAFKST úctu, rešpekt. A prirodzene, aj finančné ohodnotenie v prípade, že majú zverencov úspešných na IFBB medzinárodnej scéne (zdôrazním - ich výsledky ROZHODUJÚCOU MIEROU a priamo ovplyvňujú výšku dotácií pre SAFKST od štátu a financujú chod celého SAFKST aparátu). Ak teda naozaj platia slová, pod ktoré sa verejne podpísal prezident SAFKST Boris Mlsna (pripomeniem ich) a nie sú to iba blabla reči, dajte odmeny aj im. Máte z čoho dávať!

Neviem ako vy, ale ja vnímam ako KAŽDÝ ÚSPECH NAŠICH ŠPORTOVCOV aj ten, ktorý dosiahli SAFKST športovci na IFBB Majstrovstvách sveta. Nielen juniori, ale aj seniori a samozrejme, aj masters súťažiaci. Na SAFKST vnútornom účte sú aj v roku 2021 určite desiatky tisíc €, z ktorých je možné osobných trénerov finančne oceniť (zopakujem - prezident Mlsna a ďalší členovia VV SAFKST si ich vážia, verejne to prehlásili).

Tu sú TOP výsledky zverencov osobných trénerov z vekových kategórií juniorky/juniori a ženy/muži. Nielen z IFBB Svetového, ale aj IFBB Európskeho šampionátu. Aby páni z VV SAFKST mali nad čím rozmýšľať aj medzi sviatkami. Im, samozrejme aj všetkým osobným trénerom a aj ich zverencom pôsobiacim v SAFKST (v niektorých prípadoch aj v iných federáciách, Stanovami SAFKST definovaných ako "konkurenčné organizácie") prajem pokojné Vianoce.

2021 IFBB World Bodybuilding Championships - muži

 • Vladimír HOLOTA ... 1. miesto Bodybuilding Overall Champion (porazil víťazov zvyšných 8. kategórií, kde súťažilo dohromady 168 kulturistov)
 • Vladimír HOLOTA ... 1. miesto (11 súťažiacich), Bodybuilding up to 100kg
 • Peter TATARKA ... 1. miesto (24 súťažiacich), Classic Physique up to 180 cm
 • Martin SAGAN ... 2. miesto (14 súťažiacich), Games Classic Bodybuilding over 175cm
 • Peter TATARKA ... 3. miesto (28 súťažiacich), Bodybuilding up to 90kg
 • Martin SAGAN ... 3. miesto (23 súťažiacich), Classic Bodybuilding over 180cm
 • Miroslav ŠKADRA ... 3. miesto, Fitness Challenge

2021 World Fitness Championships - muži a ženy

 • Kristína JURICOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Acrobatic Fitness over 163cm
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (11 súťažiacich), Acrobatic Fitness up to 163cm
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Artistic Fitness up to 163cm
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (13 súťažiacich), Artistic Fitness over 163cm
 • Michal BARBIER ... 2. miesto (8 súťažiacich), Fitness Open
 • Nikol CELERÍKOVÁ ... 3. miesto (13 súťažiacich), Artistic Fitness over 163cm
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Acrobatic Fitness over 163 cm

2021 Juniors World Championships - juniori

 • Sebastián GRÍSNIK ... 1. miesto (12 súťažiacich), Junior Classic Bodybuilding 16-23y
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (10 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Aneta TICHÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Natália POPROCKÁ ... 1. miesto (4 súťažiace), Junior Wellness 16-20y
 • Natália KAPUSTOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Daniela CIVÁŇOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm

2021 IFBB Majstrovstvá Európy - muži a ženy

 • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto Artisttic Fitness 163cm (6 súťažiacich)
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 2. miesto Acrobatic Fitness 163cm (11 súťažiacich)
 • Kristína JURICOVÁ ... 1. miesto Acrobatic Fitness 163cm plus (10 súťažiacich)
 • Michal BARBIER ... 1. miesto Fitness (5 súťažiacich)
 • Barbora HAJDUČÍKOVÁ ... 2. miesto Artisttic Fitness 163cm (6 súťažiacich)
 • Aneta TICHÁ ... 3. miesto Bikini 172cm (25 súťažiacich)
 • Michaela PAVLEOVÁ ... 3. miesto Acrobatic Fitness 163cm (11 súťažiacich)
 • Andrej SOKOLOVSKÝ ... 2. miesto Junior Bodybuilding 16-23y (6 súťažiacich)
Zdroje SAFKST Facebook stránka
Centrálny register zmlúv
MINEDU - vyúčtovanie poskytnutých dotácií
SAFKST Výročné správy - 2017, 2018, 2019, 2020

Diskusia k článku:

AMIX diskusia