SAFKST - všimne si už niekto aj úspešných športovcov?

SAFKST - všimne si už niekto aj úspešných športovcov?

Už čoskoro informácie o prvých členoch Hall of Fame - Slovenskej siene slávy v kulturistike/fitness, ktorá vzniká vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Už pár týždňov priaznivcov kulturistiky a fitness na Slovensku upozorňujeme na skutočnosť, že počnúc rokom 2022 aj na Slovensku bude Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku. Tak, ako v prípade bodovacej súťaže AMIX EastLabs Best, aj v prípade projektu Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku, za touto myšlienkou hľadajte členov EastLabs Team-u.

Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku je teda súkromný projekt, pravdou ale je, že od roku 2016 má každý národný športový zväz (tzn. aj SAFKST) v rukách nástroj, ktorý mu umožňuj najlepších z najlepších športovkýň a športovcov, dokonca aj trénerky/trénerov, alebo funkcionárov náležite oceniť. Reč je o Zákone o športe 440/2015 Z.z. a jeho paragrafoch 56 a 57.

Čo hovorí Zákon o športe?

Zákon o športe 440/2015 Z.z. § 56 odsek 1) hovorí, citujem: „Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) môžu za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udeliť čestné štátne tituly
a) „Majster športu“,
b) „Zaslúžilý majster športu“,
c) „Zaslúžilý odborník v športe“,

d) „Zaslúžilý pracovník v športe“

Zákon o športe 440/2015 Z.z. § 57 odsek 3) hovorí, citujem: „Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové organizácie. Čestný štátny titul je možné udeliť aj bez návrhu.“

Biele na čiernom - akákoľvek športová organizácia môže navrhnúť aj úspešného športovca na titul Majster športu, tých najlepších z najlepších na titul Zaslúžilý majster športu. A zhodneme sa, že psou povinnosťou členov VV SAFKST je Zákon o športe dobre poznať a predovšetkým DODRŽIAVAŤ.

Budú Križánek, Horvát, Lenártová a spol. ocenení?

Pevne verím, že áno. Dôvod optimizmu? 14. januára 2022 som na MŠVVaŠ SR poslal list, v ktorom som uviedol aj nasledovné:

návrh na ocenenie športovcov

Sám so zvedavý, ako táto iniciatíva dopadne. Samozrejme, ocenenie si zaslúži podstatne, podstatne viac športovcov, ktorí šíria dobré meno kulturistiky a fitness doma a vo svete (alebo ho v predchádzajúcich rokoch šírili), podstatné je začať. Netreba zabúdať, že pod hlavičkou Českolsovenska, Slovenska, SAKST a SAKFST úspešne súťažili aj:

Z junioriek a žien napríklad

 • Zuzana KOŘÍNKOVÁ
 • Timea MAJOROVÁ
 • Iveta CHRŤANOVÁ
 • Marietta ŽIGALOVÁ
 • Klaudia KINSKÁ
 • Gabriela MLSNOVÁ
 • Lenka CHALÚPKOVÁ
 • Jana PURDJAKOVÁ
 • Katarína VERBOVSKÁ
 • Jana KOLBASKÁ
 • Nikola WEITEROVÁ
 • Karin ANTOVSKÁ
 • Magdaléna KAŽIMÍROVÁ
 • Jana MAJERNÍKOVÁ
 • Iveta KUGLEROVÁ
 • Sabína PLEVÁKOVÁ
 • Lucia KOŠECKÁ
 • Saskia CAKOCI
 • Alžbeta PEŤKOVÁ
 • Andrea JÓSZAYOVÁ
 • Timea TRAJTEĽOVÁ
 • Michaela PAVLEOVÁ
 • Kristína JURICOVÁ
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ
 • Michal BARBIER atď.

Z juniorov a mužov napríklad

 • Anton HOLIČ
 • Peter URÍČEK
 • Pavol JABLONICKÝ
 • Anton ŠARAY
 • Marián PREKOP
 • Pavol GROLMUS
 • Adam CIBUĽA
 • Alexander SÁSI
 • Ján KUS
 • Pavol FERENC
 • Jaroslav BUCHEŇ
 • Boris PRIHRADSKÝ
 • Štefan HAVLÍK
 • Andrej MOZOLÁNI
 • Vladimír FLIMEL
 • Igor KOČIŠ
 • Juraj VRÁBEL
 • Ľuboš MALIŇÁK
 • Rastislav SOLÁR
 • Marián ČAMBAL
 • Tomáš TABAČIAR
 • Michal HLINKA
 • Andrej HLINKA ml.
 • Miroslav ŠKADRA atď.

Čo myslíte, kto by mal ešte získať z našich športovcov (z našich športov tzn. kulturistika a fitness) čestný titul Majster/Zaslúžilý majster športu? A úprimne, je mi jedno, kto z VV SAFKST si túto iniciatívu osvojí, len nech si ju aktuálni "páni nad činnosťou v SAFKST" všimnú a vykročia konečne správnym smerom.

Zoznam Majstrov športu a Zaslúžilých majstrov športu v Československu:
1974 ... Ladislav KLÉRY
1976 ... Petr TLAPÁK (ČR)
1977 ... Peter URÍČEK
1977 ... Alois PEK (ČR)
1977 ... Peter STACH (ČR)
1978 ... Robert DANTLINGER (ČR)
1978 ... Peter STACH (ČR), Zaslúžilý majster športu
1978 ... Alois PEKC (ČR), Zaslúžilý majster športu
1979 ... Robert DANTLINGER (ČR), Zaslúžilý majster športu
1979 ... Anton HOLIČ

1981 ... Josef VESELÝ (ČR)
1981 ... Libor MINAŘÍK (ČR)
1981 ... Peter URÍČEK, Zaslúžilý majster športu
1979 ... Anton HOLIČ, Zaslúžilý majster športu
1984 ... Miroslav JASRZEBSKÝ (ČR)
1983 ... Libor MINAŘÍK (ČR), Zaslúžilý majster športu
1985 ... Jan ČERNÝ (ČR)
1985 ... Anton ŠARAY
1985 ... Pavol JABLONICKÝ
1987 ... Pavol JABLONICKÝ, Zaslúžilý majster športu
1988 ... Petr DUDAREC (ČR)
1989 ... Zuzana KOŘÍNKOVÁ
1989 ... Marián PREKOP

1990 ... Zuzana KOŘÍNKOVÁ, Zaslúžilý majster športu

Diskusia k článku:

AMIX diskusia