SAFKST - pribudli finančne podporovaní športovci

SAFKST - pribudli finančne podporovaní športovci

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Podľa zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST 125.000€ bolo vyčlenených zo strany MŠVVaŠ SR na zabezpečenie prípravy tých športovcov SAFKST, ktorí sú členmi TOP Teamu na základe dosiahnutých výsledkov. Okrem výsledkov bol pre MŠVVaŠ SR rozhodujúcim kritériom pre poskytnutie finančnej podpory najlepším z najlepších športovcov SAFKST počet súperov, ktorých mali športovci v kategórii. Ak ich bolo menej, ako 20 v prípade Majstrovstiev sveta, alebo 15 v prípade Majstrovstiev Európy, športovec sa nemohol stať členom SAFKST TOP Teamu a získať finančnú podporu. Aj preto v prvom kole bolo rozhodnuté, že finančnú podporu priamo od MŠVVaŠ SR pre rok 2022 získali títo športovci SAFKST z vetvy kulturistika/fitness:

  • 20.000€ ... Peter TATARKA
  • 20.000€ ... Vladimír HOLOTA
  • 20.000€ ... Katarína KLIMASOVÁ (na základe výsledkov z roku 2019)
  • 15.000€ ... Zuzana KARDOŠOVÁ (na základe výsledkov z roku 2019)
  • 15.000€ ... Jana STACHOVÁ (na základe výsledkov z roku 2019)
  • 15.000€ ... Martin SAGAN
  • 5.000€ ... Aneta TICHÁ

Dodatkom k pôvodne uzavretej zmluve zo 14. júna 2022 bol rozšírený TOP Team SAFKST športovcov o 3 fitness súťažiace, ktoré v tomto roku môžu čerpať z finančných prostriedkov priamo na to vyčlenených MŠVVaŠ SR.

  • 5.000€ ... Kristína JURICOVÁ
  • 5.000€ ... Tatiana ONDRUŠKOVÁ
  • 5.000€ ... Nelli NOVODOMSKÁ

Z balíka 140.000€ tak rovných 125.000€ získajú SAFKST športovci z vetvy kulturistika/fitness, Ivana HORNÁ z vetvy silový trojboj na prípravu môže použiť na prírpavu 15.000€.

Zaradenie fitnessiek do SAFKST TOP Teamu je dobrým signálom. Prečo? MŠVVaŠ SR totiž v ich prípade ocenilo víťazky kategórií, ktoré bojovali o titul absolútna šampiónka (tzn. napriek tomu, že v kategórii nemali dostatočný počet súperiek, akceptovaný bol celkový počet súťažiacich v nominácii - ten bol vyšší, ako MŠVVaŠ SR požadovaný limit). Ak sa teda v nasledujúcom roku kritéria nebudú meniť, výsledkami na 2022 IFBB Majstrovstvách Európy žien si miesto v SAFKST TOP Team-e pre budúci rok "poistila" Tatiana ONDRUŠKOVÁ.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia