SAFKST - pozor, zmenili sa pravidlá pre amatérskych športovcov

SAFKST - pozor, zmenili sa pravidlá pre amatérskych športovcov

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Júlové zasadnutie VV SAFKST prijalo hneď niekoľko uznesení, ktoré razantne zmenili aktuálne platné podmienky pre SAFKST športovcov. Čo vám chcem dať do pozornosti už teraz, pred začiatkom jesennej súťažnej sezóny?

Súťaženie na medzinárodných súťažiach

Arnold Classic Europe, séria súťaží IFBB Diamond Cup, súťaže v IFBB Mr. Universe, IFBB Mr. International, alebo aj súťaže v blízkom Česku, Rakúsku alebo Maďarsku. Tam všade prichádzali aj po auguste 2020 (kedy VV SAFKST rozhodol o zákaze súťaženia športovcov SAFKST na medzinárodnej scéne - našťastie, po niekoľkých týždňoch páni Mlsna, Matejíčka, Hečko a spol. uznali svoju chybu a zákaz zrušili) športovci SAFKST, aby bojovali o cenné kovy, body do projektu IFBB World Ranking a často aj o Elite PRO karty.

Poďla pravidiel platných do júla 2022, SAFKST športovec, ktorý chcel súťažiť na spomínaných medzinárodných pohárových IFBB súťažiach (na ktorých od roku 2017 až po súčastnosť pôsobili delegáti/rozhodcovia SAFKST iba v niekoľkých prípadoch a napr. Natália LENÁRTOVÁ si rozhodovanie platila z vlastného vrecka) musel splniť niekoľko podmienok, bez ohľadu na to, že si súťaženie platil z vlastného vrecka (čo už roky považujem za nezmysel, pretože rozhodnutie "budeš - nebudeš súťažiť" je administratívnou pákou na športovcov, aby "držali jazyk za zubami" a mlčky sa prizerali finačným pochybeniam, ktoré členom VV SAFKST už jednoznanče preukázali opakované kontroly Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu).
O akých podmienkych hovorím? Čo musel športovec SAFKST do júla 2022 splniť?

  • vypísať žiadosť pretekára na súťaženie na zahraničných súťažiach
  • do prílohy k žiadosti vypísať zoznam súťaží, ktoré súťažiaci absolvoval na slovenskej súťažnej scéne za posledných 12 resp. 24 mesiacov (udelenie súhlasu na štart na medzinárodnej pohárovej súťaži je totiž podmienený skutočnosťou, že súťažiaci absolvuje na Slovensku určitý počet súťaží)
  • vpísať do nej zoznam medzinárodných súťaží, na ktorých plánuje súťažiť
  • žiadosť poslať na SAFKST Sekretariát a ... ostávalo už iba modliť sa; nielen za schválenie žiadosti v dohľadnom čase (pretože čím neskôr je žiadosť schválená, tým vyššie sú ceny leteniek do krajín, kam sa autom len tak ľahko nedostanete; "nekomunikovanie Sekretariátu" bolo často aj hlavný dôvod odchodu SAFKST športovcov z asociácie), ale ako ukazuje prípad Barbory LABUDOVEJ, aktuálne aj za to, aby pôvodný súhlas "niekto" nezrušil

ziadost o start na medzinarodnej sutazi

Aktuálne k týmto podmienkam pribudla ešte jedna, ktorú potvrdili členovia VV SAFKST (p. Mlsna, Matejíčka, Brosman a spol.) schválením uznesenia 06/04/2022. Podľa neho, citujem: "Športovec SAFKST, ktorý požiada o štart na zahraničnej súťaži, sa musí nominovať pred nominačnou komisiou (pozn.: jej členmi zrejme budú členovia komisie štátnej reprezentácie, repre tréeneri a ich asistenti, ktorí súhlas by mali dať až po tom, ako na vlastné oči zhodnotia formu športovca, ktorý žiadosť posielal)".

Komisia štátnej reprezentácie
Takže rada? Ak chcete súťažiť na jesenných medzinárodných súťažiach IFBB amatérskej scény, píšte čo najskôr na SAFKST Sekretariát ...

Diskusia k článku:

AMIX diskusia