2022 IFBB World Ranking - Slovákom sa darí, kto je najlepší?

2022 IFBB World Ranking - Slovákom sa darí, kto je najlepší?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Jarná súťažná sezóna je za nami a súťažiacim zo Slovenska pripisujeme získané body v bodovacej súťaži 2022 AMIX EastLabs Best. Okrem nás však body súťažiacim pripisujú aj tí, ktorí dohliadajú na projekt IFBB World Ranking a podľa aktuálnej informácie, po prvých 6. mesiacoch (presnejšie k 22.7.2022) sú súťažiaci zo Slovenska (buď vo farbách Slovenska, alebo Čiech) na tom nečakane veľmi dobre.

Boris PALOVIČ ... v minulom roku opustil rady SAFKST a po krátkom období súťaženia pod IFBB vlajkou aktuálne reprezentuje Česko. A veľmi úspešne! Ďalej prichádza na IFBB súťaže organizovan=e po celom svete a jeho cieľom je uspieť nielen na IFBB Svetovom šampionáte masters, ale aj v projekte IFBB World Ranking - v ňom je aktuálne na 1. mieste v nominácii Classic Bodybuilding, 2. miesto mu patrí v nominácii Classic Physique a 10. miesto v nominácii Bodybuilding, čo sú jasne najlepšie priebežné umiestenia súťažiaceho s koreňmi na Slovensku (iba dodám, že TOP funkcionár SAFKST v roku 2021 o Palovičovi prehlásil, že je to treťotriedny bodybuilder - naozaj?)

Agáta HLAVAČKOVÁ ... po mimoriadne úspešnej jarnej časti súťažnej sezóny požiadala o Elite PRO kartu a aktuálne v projekte IFBB World Ranking je stále evidovaná na skvelom 2. mieste v nominácii Bodyfitness. Nasledujúce týždne ukážu, či sa táto skvelá amatérska bodyfitness súťažiaca objaví už aj na pódiu prestížnej súťaže Arnold Classic Europe (a bojovať bude o cenné kovy v rámci Elite PRO Majstrovstiev sveta), alebo profesionálnu premiéru absolvuje na niektorej z pohárových súťaží.

Matej KRISTÍN ... v jarnej časti súťažnej sezóny získal 4x Elite PRO kartu, pokiaľ viem, zatiaľ neuvažuje o krokoch smerujúcich k prestupu do Elite PRO organizácie tak, ako to v priebehu júla 2022 urobili viacerí SAFKST športovci. Kristín spoločne s Dzurillom, Tatarkom, Saganom a spol. sú aktuálne najúspešnejší amatérski classic physique/bodybuilding SAFKST súťažiaci z rokov 2021 a 2022. Kristín navyše má vysoké postavenie v projekte IFBB World Ranking - jeho meno figuruje na 4. mieste v nominácii Classic Physique, 10. miesto mu patrí v nominácii Classic Bodybuilding.

Tatiana ONDRUŠKOVÁ, Anna HEPNEROVÁ, Nelli NOVODOMSKÁ ... v acrobatic a atristic fitness nesúťaží veľa dievčať a žien, čo súvisí s náročnosťou tejto nominácie. A aj ochotou trénerov mimo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska a už aj Fínska (táto krajina vyslala na 2022 IFBB Majstrovstvá Európy iba 2 súťažiace, a obidve získali zlato a titul absolútnej šampiónky), venovať vyhľadávaniu talentov, následne príprave vhodných silových tréningov pre ne a tvorbe voľných zostáv. Slovensko aktuápne doslova bojuje s interpretáciou súťažných pravidiel, napriek tomu má svoje postavenie aj v tejto nominácii. Výsledkom toho je aj 3., 4. a 5. miesto trojice reprezentantiek Slovenska v projekte IFBB World Ranking.

Adam CSIK ... začal súťažnú sezónu v kategórii Men´s Physique, odkiaľ "prestúpil" do Muscular Men´s Physique a urobil dobre! 2 Elite PRO karty a 5. miesto v projekte IFBB World Ranking patria medzi najlepšie výsledky, aké kedy dosiahli men´s physique súťažiaci reprezentujúci Slovensko od čias Antoša a Hmeľara (a spomenúť určite je potrebné aj v UK pôsobiaceho Rastislava VALENTA).

Mariana PALOVIČOVÁ ... rovnako ako manžel Boris, aj ona v roku 2021 ukončila členstvo v SAFKST a využíva množstvo príležitostí na súťaženie bez obmedzení, s ktorými pravidelne prichádzajú členovia VV SAFKST. Výsledok? Fantastická pozícia v projekte IFBB World Ranking a množstvo cenných kovov, ktoré pre Česko Palovičová získala v jarnej časti súťažnej sezóny 2022.

Palovič a Kristín IFBB Ranking
Palovič a Kristín IFBB Ranking
Hlavackova IFBB World Ranking
Ondrušková IFBB World Ranking
Csik IFBB World Rankng
Laskava IFBB World Ranking
Šipkovská World Ranking
Greguš World Ranking

Diskusia k článku:

AMIX diskusia