Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 2. časť

Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 2. časť

HardBODY Nutrition


Čo zverejňujú o NVÚ AAS ich výrobcovia

Od syntézy farmakologicky účinnej látky vhodnej na terapeutické použitie až po jej zavedenie do výroby uplynie asi 7-10 rokov, čo je podľa mnohých dostatočne dlhá doba na to, aby výrobca nového lieku (pri tzv. klinických skúškach) odhalil všetky podstatné NVÚ svojho produktu. Nuž, povedzme že je to pravda (aj keď už vieme, že v praxi sa našli výnimky, ktoré túto pravdu vôbec nepotvrdili), ale čím dlhšie je liek na farmaceutickom trhu, tým viac informácií o ňom výrobca má. Ak sú to informácie týkajúce sa NVÚ (od tých závažných až po tie takmer nepodstatné), je malá pravdepodobnosť, že sa neobjavia v tzv. príbalovom letáku, ktorý je súčasťou takmer každého lieku.

Poznámka: prvé informácie o vlastnostiach nových farmakologicky účinných sa získavajú na základe skúšok realizovaných počas preklinického výskumu – tu sa zisťujú údaje o hlavných a vedľajších účinkoch látok (mimochodom, z 10.000 synteticky pripravených látok sa náznaky terapeutického použitia potvrdia iba u necelej stovky). Skúšky sú realizované na mnohých zvieratách (musia byť minimálne z dvoch živočíšnych druhov, napríklad potkan, králik, alebo pes ) a uspeje v nich iba necelá desiatka látok, ktorým už môžeme hovoriť liečivá. Až potom nasledujú klinické skúšky realizované za prísnych podmienok na ľuďoch , ktoré sú rozdelené do niekoľkých fáz. Posledná fáza (nasleduje po zavedení liečiv vo forme liekov do užívania) slúži na zhrnutie všetkých podstatných informácií o účinkoch liekov zaznamenaných lekármi v klinickej praxi na širokej skupine pacientov a slúži na objektívne posúdenie ich hlavných aj vedľajších účinkov z dlhodobého hľadiska.

Všetky pozorované NVÚL, ktoré výrobca zaznamenal počas skúšok pred zavedením lieku do výroby, ako aj ďalšie, ktoré sa objavili pri jeho terapeutickom použití by mali byť zverejnené v príbalovom letáku.

Pozrime sa, čo zverejňujú o AS a AAS ich výrobcovia! Informácie o nasledujúcich NVÚ som získal z originálnych príbalových letákov, ktoré boli, alebo ešte aj sú súčasťou mnohých balení AAS (niektoré z nich sa medzičasom prestali vyrábať, alebo už nie sú na území danej krajiny dostupné, no informácie o ich NVÚ napriek tomu sú stále aktuálne). Pre ľahšiu orientáciu som ich zoradil v abecednom poradí do skupín podľa hlavnej účinnej látky (napr. CALUSTERONE, DROSTANOLONE PROPIONATE), za ktorou nasleduje kód krajiny (napr. SK,CZ) a obchodný názov AAS pod ktorým bol, alebo ešte je v danej krajine dostupný (napr. METHOSARB, HALOTESTIN).

Použité kódy krajín:
CIN - Čína
EGY - Egypt
F – Francúzsko
GRE – Grécko
IT – Taliansko
LIT – Litva
POL – Poľsko
RUS – Rusko
RUS-f – bývalý Sovietsky zväz
SK,CZ – Slovensko, Čechy
SK,CZ-f – bývalé Československo
TAI - Thajsko
TUR – Turecko
UKR – Ukrajina
UNG – Maďarsko

CALUSTERONE
SK, CZ-f – (METHOSARB) ... poškodenie pečene, tráviace poruchy, somnolencia, apatia, zmätenosť, niekedy zvýšená teplota, virilizačné účinky

DROSTANOLONE PROPIONATE
SK,CZ-f – (MASTERIL) ... poruchy menštruačného cyklu, retencia vody, opuchy dolných končatín, cholestáza – opatrne s jeho užívaním pri ochoreniach pečene, riziko androgénnych účinkov

FLUOXYMESTERONE
F - (HALOTESTIN) ... reverzibilné androgénne účinky – akné, seborea, poruchy libida; ireverzibilné androgénne účinky u žien a detí – mužský vzhľad, nadmerné ochlpenie, zhrubnutie hlasu, vypadávanie vlasov; antiestrogénne účinky – nepravidelná menštruácia, poruchy ovulácie, amenorea; metabolické účinky – zníženie tolerancie glycidov, možné zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, možná cholestatická hepatitída, riziko vzniku edémov u pacientov s obličkovým, srdcovým, alebo pečeňovým ochorením, možnosť vzniku hyperkalcémie u osôb pripútaných na lôžko

MESTEROLONE
SK, CZ - (PROVIRON) ... retencia solí, hyperkalcémia, útlm spermatogenézy, stimulácia rastu karcinómu prostaty, zriedkavo cholestatický účinok, pre androgénne účinky sa nehodí k aplikácii u žien, teratogénny

METHANDIENONE
SK, CZ-f – (STENOLON) ... účinky androgénne a antiestrogénne: maskulinizácia s prejavmi hirzutizmu, zhrubnutie hlasu a pod., poruchy menštruačného cyklu, u mužov pri predávkovaní útlm spermatogenézy, stimulácia nádorov prostaty, zhoršenie citlivosti na inzulín, retencia tekutín, hypertenzívne pôsobenie, pri vysokých a dlhodobých dávkach možnosť hyperplastického bujnenia pečene

METHYLTESTOSTERONE
CZ-f – (AGOVIRIN drag.) ... u žien - hirzutizmus, zhrubnutie hlasu, hypertrofia klitorisu, atrofia mliečnych žliaz, akné, inhibícia gonandotrópnej funkcie hypofýzy; u mužov – útlm spermatogenézy, degeneratívne zmeny semenníkov, stimulácia neoplazmat prostaty; časté sú poruchy pečeňových funkcií a rozvoj hepatálnych karcinómov

NANDROLONE DECANOATE
SK, CZ-f - (DECA-DURABOLIN) ... retencia vody a solí, nepriaznivé ovplyvnenie lipidového spektra, zhoršenie prostatických problémov, prejavy virilizácie u žien, dievčat a chlapcov pred pubertou, poruchy menštruácie, poruchy spermatogenézy, akné, seborea, predčasný uzáver epifyzárnych štrbín u detí, pri pečeňových poruchách je nutná pravidelná kontrola aktivity sérových transamináz a alkalickej fosfatázy

NADROLONE PHENYLPROPIONATE
SK, CZ - (SUPERANABOLON) ... účinky androgénne a antiestrogénne: maskulinizácia s prejavmi hirzutizmu, zhrubnutie hlasu a pod., poruchy menštruačného cyklu, u mužov pri predávkovaní útlm spermatogenézy, stimulácia nádorov prostaty, zhoršenie citlivosti na inzulín, retencia tekutín, hypertenzívne pôsobenie, pri vysokých a dlhodobých dávkach možnosť hyperplastického bujnenia pečene

SK, CZ-f – (NEROBOLIL) ... vysoké dávky môžu spôsobiť poruchu pečeňových funkcií (vzostup transamináz), niekedy s intrahepatálnou cholestázou (vzostup alkalickej fosfatázy, ikterus). Do vzťahu s dlhodobou liečbou vo vysokých dávkach sa dáva vznik pečeňových nádorov, väčšinou benigných. Nepriaznivé metabolické účinky – zhoršenie citlivosti na inzulín, retencia tekutín, ukladanie tuku na miestach typických pre ženy, pigmentácia pri oslnení. Diskutuje sa o aterogénnom vplyve (podporuje vznik a rozvoj aterosklerózy). Nepriaznivé hormonálne účinky spojené s androgénnym pôsobením je rizikom predovšetkým u detí a dospievajúcich, kde urýchľujú dozrievanie kostí s prechodným urýchlením rastu a jeho predčasným ukončením. U žien nastáva virilizácia v závislosti na dávke, dĺžke podávania a individuálnej citlivosti. Objavuje sa hirzutizmus, hypertrichóza, zhoršenie kvality vlasov a ich vypadávanie, zmena libida, poruchy menštruačných cyklov, zhrubnutie hlasu, zmena telesnej stavby.

NANDROLONE UNDECANOATE
F - (DYNABOLON) ... reverzibilné androgénne účinky – akné, seborea, poruchy libida; ireverzibilné androgénne účinky u žien a detí – mužský vzhľad, nadmerné ochlpenie, zhrubnutie hlasu, vypadávanie vlasov; antiestrogénne účinky – nepravidelná menštruácia, poruchy ovulácie, amenorea; metabolické účinky – zníženie tolerancie glycidov, možné zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, možná cholestatická hepatitída, riziko vzniku edémov u pacientov s obličkovým, srdcovým, alebo pečeňovým ochorením, možnosť vzniku hyperkalcémie u osôb pripútaných na lôžko

IT – (DYNABOLON) ... zvýšenie triglyceridov, zníženie glycidov, pri precitlivenosti anafylaktické reakcie, retencia vody. Vysoké a príliš časté dávky môžu spôsobiť u žien hirsutizmus, akné, zvýšenie libida (pohlavnej žiadostivosti) a amenoreu (vynechávanie menštruácie). Zachrípnutie je prvým virilizačným znakom, neskôr môže dôjsť k nezvratnému zhrubnutiu hlasu. U mužov - útlm spermatogenézy, útlm gonadotrópnej funkcie hypofýzy. Liek zhoršuje účinnosť inzulínu alebo antidiabetík podávaných diabetikom.

NANDROLONE UNDECANOATE + ESTROGÉN + PROGESTERON
F - (TROPHOBOLÉNE) ... reverzibilné androgénne účinky – akné, seborea, poruchy libida; ireverzibilné androgénne účinky u žien a detí – mužský vzhľad, nadmerné ochlpenie, zhrubnutie hlasu, vypadávanie vlasov; antiestrogénne účinky – nepravidelná menštruácia, poruchy ovulácie, amenorea; metabolické účinky – zníženie tolerancie glycidov, možné zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, možná cholestatická hepatitída, riziko vzniku edémov u pacientov s obličkovým, srdcovým, alebo pečeňovým ochorením, možnosť vzniku hyperkalcémie u osôb pripútaných na lôžko, u mužov možnosť vzniku gynekomastie spojená s prítomnosťou estrogénu

NORETHANDROLONE
F - (NILEVAR) ... reverzibilné androgénne účinky – akné, seborea, poruchy libida; ireverzibilné androgénne účinky u žien a detí – mužský vzhľad, nadmerné ochlpenie, zhrubnutie hlasu, vypadávanie vlasov; antiestrogénne účinky – nepravidelná menštruácia, poruchy ovulácie, amenorea; metabolické účinky – zníženie tolerancie glycidov, možné zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, možná cholestatická hepatitída, riziko vzniku edémov u pacientov s obličkovým, srdcovým, alebo pečeňovým ochorením, možnosť vzniku hyperkalcémie u osôb pripútaných na lôžko

OXANDROLONE
IT – (OXANDROLONE) ... pri podávaní AAS sa môžu vyskytnúť tieto NVÚ: nauzea, dávenie, hnačky, zvýšenie, alebo zníženie libida, akné (najmä u žien a chlapcov), nespavosť, podráždenie, zvýšená hemoragia u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanty, predčasné uzavretie epifýzových štrbín u detí, zriedkavo poruchy pečeňových funkcií. U žien AS môžu spôsobiť hirzutizmus, alopeciu, hypertropfiu klitorisu, zmeny tónu hlasu až jeho zhrubnutie (opatrne by mali tento preparát užívať speváčky, moderátorky a pod.). U chlapcov v puberte pri liečbe týmto preparátom bolo pozorované zhrubnutie pohlavného údu a zvýšená frekvencia erekcií. U dospelých mužov sa príležitostne objavil útlm funkcie semenníkov, testikulárna atrofia, zníženie počtu spermií v ejakuláte, impotencia, priapizmus, degeneratívne zmeny semenníkov, citlivosť močového mechúra.

OXYMETHOLONE
SK, CZ – (ANAPOLON) ... prejavy virilizácie u obidvoch pohlaví, poruchy pečeňových funkcií, intrahepatálna cholestáza, problémy so žalúdkom a trávením, edémy, bolesti hlavy, svalové kŕče, nekľud, artralgia, zvýšená krvácavosť pri súčasnej liečbe antikoagulanciami.

SILABOLIN
RUS-f – (SILABOLIN) ... disfunkcia močového mechúra spojená s častým močením, gynekomastia, priapizmus, anémia spôsobená nedostatkom železa, periférne opuchy, narušenie pečeňových funkcií, zvýšená krvácavosť, hyperkalcémia, u chlapcov pred pubertou zaznamenané neodôvodnené stmavnutie kože, u starších mužov pozorovaná hypertrofia prostaty

STANOZOLOL
SK, CZ-f – (STROMBA) ... napriek uvádzanému výhodnému pomeru medzi anabolickým a androgénnym účinkom (100:1, pri testosteróne 1:1) môže sa prejaviť androgénne pôsobenie - akné, hirzutizmus a hypertrichóza, poruchy menštruačného cyklu, urýchlenie dozrievania kostí a predčasné ukončenie rastu u detí, urýchlenie puberty alebo jej predčasné vyvolanie. Môže sa vyskytnúť prechodná únava, svalové kŕče, retencia tekutín a opuchy členkov, prechodné zvýšenie transamináz, výnimočne aj cholestatická žltačka a gynekomastia u chlapcov. Vzhľadom na možnosť stimulácie karcinómu prostaty je nutné u mužov nad 40 rokov pred aplikáciou prípravku vyšetrenie prostaty per rectum (cez konečník).

TESTOSTERONE ISOBUTYRATE
SK, CZ - (AGOVIRIN Depot) ... retencia solí, hyperkalcémia, zvýšená vaskularizácia kože, uzatvorenie epifyzárnych štrbín, útlm spermatogenézy, degeneratívne zmeny semenníkov, stimulácia tvorby nádorov prostaty, akné, poruchy libida, inhibícia gonadotrópnej funkcie hypofýzy, teratogénne účinky, rozvoj hepatálnych karcinómov. U žien sa môže vyskytnúť hirzutizmus, zhrubnutie hlasu, hypertrofia klitorisu, atrofia mliečnych žliaz. Relatívne často vyvoláva poruchy pečeňovej funkcie.

TESTOSTERONE ISOBUTYRATE + ESTROGÉN
SK, CZ - (FOLIVIRIN) ... zvýšená retencia solí, hyperkalcémia, zvýšená vaskularizácia kože, nechutenstvo, nauzea, dávenie, parestézia, diarea, bolesť hlavy, sklon k depresiám a podráždenosť, zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín (predovšetkým u fajčiarov), hypertenzia, súčasné podávanie liečiv toxických pre pečeň zvyšuje riziko jej poškodenia

TESTOSTERONE MIX
SK, CZ - (SUSTANON) ... priapizmus a iné príznaky nadmernej sexuálnej stimulácie, u prepubertálnych chlapcov urýchlený sexuálny vývoj a zvýšená frekvencia erekcií, zväčšenie penisu, predčasné uzavretie epifýz, útlm spermatogenézy, akné, možná retencia solí a vody.

TESTOSTERONE PROPIONATE
SK, CZ-f - (AGOVIRIN) ... retencia solí, hyperkalcémia, zvýšená vaskularizácia kože, uzatvorenie epifyzárnych štrbín, útlm spermatogenézy, degeneratívne zmeny semenníkov, stimulácia tvorby nádorov prostaty, akné, poruchy libida, inhibícia gonadotrópnej funkcie hypofýzy, teratogénne účinky, rozvoj hepatálnych karcinómov. U žien sa môže vyskytnúť hirzutizmus, zhrubnutie hlasu, hypertrofia klitorisu, atrofia mliečnych žliaz. Relatívne často vyvoláva poruchy pečeňových funkcií.

TESTOSTERONE UNDECANOATE
SK, CZ - (UNDESTOR) ... priapizmus a iné príznaky nadmernej sexuálnej stimulácie, u prepubertálnych chlapcov urýchlený sexuálny vývoj a zvýšená frekvencia erekcií, zväčšenie penisu, predčasné uzavretie epifýz, útlm spermatogenézy, akné, možná retencia solí a vody.

TRENBOLONE HEXAHYDROBENZYLCARBONATE
F - (PARABOLAN) ... reverzibilné androgénne účinky – akné, seborea, poruchy libida; ireverzibilné androgénne účinky u žien a detí – mužský vzhľad, nadmerné ochlpenie, zhrubnutie hlasu, vypadávanie vlasov; antiestrogénne účinky – nepravidelná menštruácia, poruchy ovulácie, amenorea; metabolické účinky – zníženie tolerancie glycidov, možné zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, možná cholestatická hepatitída, riziko vzniku edémov u pacientov s obličkovým, srdcovým, alebo pečeňovým ochorením, možnosť vzniku hyperkalcémie u osôb pripútaných na lôžko

Slovník:
alanin aminotransferáza (ALT) – pozri transaminázy
alkalická fosfatáza (ALP) – jeden z enzýmov, ktoré sa stanovujú z krvi pri tzv. pečeňových testoch. Jeho zvýšená hladina upozorňuje na možné toxické poškodenie pečene (na cholestázu)
aspartát aminotransferáza (AST) – pozri transaminázy
gama glutamyltransferáza (GMT) – pozri transaminázy
albumin – hlavná bielkovinová zložka ľudskej krvi, ktorá sa tvorí v pečeni. Viaže na seba vodu a prenáša v krvi niektoré látky vo vode nerozpustné (vitamíny, hormóny atď.). Jeho množstvo v krvi klesá aj pri pečeňových chorobách, alebo toxickom poškodení pečene, veľký nedostatok albuminu spôsobuje opuchy (edémy).
amenorea – vynechanie menštruačného krvácania u žien v období pohlavnej zrelosti a plodnosti
anafylaktická reakcia – akútny stav, ktorý vznikol v dôsledku precitlivenosti na určitú látku, ktorá do tela prenikla mimo tráviaceho ústroja (napr. bodnutie hmyzom, injekcia). Najvážnejšie reakcie sa prejavujú poklesom krvného tlaku a zlyhaním obehového systému a vyžadujú si okamžitý zásah, pretože v opačnom prípade môže nastať smrť
artralgia – bolesti kĺbov
ateroskleróza – ochorenie tepien, pri ktorom sa na ich stenách ukladajú tukové látky a druhotne aj vápnik následkom čoho sa znižuje ich pružnosť, prietok krvi atď.
bilirubin – žlčové farbivo, ktorého hladiny sa podstatne zvyšujú pri cholestáze a spôsobujú žlté zafarbenie kože a slizníc (žltačka)
edém - opuch zapríčinený nadmerným hromadením tekutiny v bunkách, tkanivách a orgánoch
hepatálny karcinóm – zhubný nádor pečene
hepatitída – zápal pečene zapríčinený najčastejšie vírusovým ochorením. Pečeň takto reaguje aj na toxické poškodenie alkoholom a liekmi
hyperkalcémia – zvýšená hladina kalcia (vápnika) v krvi. Prejavuje sa nevoľnosťou, zvracaním, zápchou, smädom a neprimeranými stratami tekutín z tela v dôsledku častého močenia
cholestáza – stav, kedy sa jednotlivé zložky žlče hromadia v pečeni. Pri cholestáze je narušené trávenie tukov, vstrebávanie vitamínov, zvyšuje sa koncentrácia cholesterolu a urýchľuje sa vznik aterosklerózy, laboratórne je okrem zvýšeného množstva bilirubínu zaznamenaná aj aktivita ALP (alkalická fosfatáza) a GMT (g-glutamyltransferáza)
intrahepatálny – vnútropečeňový, nachádzajúci sa alebo prebiehajúci vo vnútri pečene
maskulinizácia – premena ženských znakov na mužské
nauzea – nevoľnosť, nepríjemný pocit na zvracanie
parestézia – pocity mravenčenia, stŕpnutia
pečeňové testy – týmto pojmom sa označujú laboratórne biochemické vyšetrenia krvi, z ktorých sa má určiť stav pečene a odhaliť jej prípadné poškodenie. K základným patrí stanovenie bilirubínu, transamináz, alkalickej fosfatázy, albumínu atď.
poruchy libida – neprimeraná sexuálna žiadostivosť (buď zvýšená, alebo znížená)
priapizmus – chorobné a bolestivé stoporenie penisu, ktoré nie je sprevádzané pohlavným vzrušením a nekončí sa ani po prípadnom pohlavnom styku
prostata – žľaza, ktorá je súčasťou mužského pohlavného orgánu
seborea – zvýšená tvorba mazu kožnými žľazami, obvykle veľmi výrazná na tvári, na hrudníku a chrbte, často sprevádzaná zvýšeným výskytom akné
teratogénny účinok – účinok, ktorý spôsobí vrodené vývojové vady a defekty
transaminázy – alebo aj aminotrasferázy (ALT-alanin aminotransferáza, AST-aspartát aminotransferáza, GMT-gama glutamyltransferáza) sú vnútrobunkové enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme aminokyselín. Množstvo a aktivita ALT, AST, GMT sa zisťuje pri tzv. pečeňových testoch a ich zvýšené hladiny signalizujú možné toxické poškodenie pečene
útlm spermatogenézy – zníženie produkcie spermií v semenníkoch
vaskularizácia kože – viditeľné zvýšenie počtu ciev v koži
zvýšená hemoragia – nadmerné, zvýšené krvácanie
somnolencia – ľahká porucha vedomia, znížená bdelosť, spavosť, z ktorej sa človek preberie dotykom, alebo oslovením

Je pravdou, že výrobcovia AAS v príbalových letákoch opísali veľa NVÚ, ktoré sa môžu spájať s aplikácia týchto látok, ale stále nezodpovedanou otázkou je početnosť ich výskytu. Koľkým percentám dopingových hriešnikov hrozí napríklad gynekomastia, alebo toxické poškodenie pečene? Je to 10, 20 alebo 100%? A čo vy ... keď zneužívate 3 týždne 20 mg methandienone, máte sa obávať rakoviny pečene? Alebo dostanete gynekomastiu po aplikácii 4-5 injekcií SUSTANON-u? A čo tak nandrolone! Čo sa môže stať s vašim zdravím ak si ho vpichujete do tela 2-3 mesiace? A aké nežiadúce účinky vlastne môžete očakávať, ak ste dopingový hriešnik? Myslím, že to sú otázky, na ktoré by mal každý dopingoví hriešnik hľadať odpoveď ešte skôr, ako pristúpi k zneužívaniu AAS.

NVÚ a dopingoví hriešnici

Ak necháme stranou extrémy z minulosti (keď AAS ako dopingové látky boli podávané deťom - napr. známe sú materiály o podobných praktikách realizovaných v bývalej Nemeckej demokratickej republike), môžeme dopingových hriešnikov rozdeliť na dve základné skupiny – ženy a mužov. Ženy sú (pochopiteľne) podstatne citlivejšie na zneužívanie väčšiny dopingových látok už pri terapeutických dávkach a AAS určite nie sú výnimkou. Ak sa rozhodnú pre ich aplikáciu, musia počítať so špecifickými NVÚ, ktoré súvisia predovšetkým s ich androgénnym pôsobením::

ŽENY

a) virilizácia – ako virilizácia je označovaná prevaha mužských sexuálnych charakteristík a výrazný ústup, prípadne neprítomnosť ženských sekundárnych pohlavných znakov u žien a dievčat. Samozrejme to, v akej miere a pri akom dávkovaní sa prejavy virilizácie objavia je podmienené predovšetkým individuálnymi dispozíciami. S virilizáciou je spojená často aj hypertrofia (zväčšenie) klitorisu, výrazne hrubší hlas, atrofia (zmenšenie) prsných žliaz a poruchy libida.

b) hirzutizmus – hirzutizmom sa označuje nadmerný výskyt ochlpenia u žien a dievčat, ktoré svojim množstvom a lokalizáciou sa približuje ochlpeniu považovanému za štandard u mužom – napr. jemné ale silne pigmentované chĺpky nad hornou perou, v extrémnych prípadoch v celej dolnej tretine tváre a na krku, chĺpky v ušiach a nose. Pri hirsutitzme sa ochlpenie často objavuje na chrbte, pleciach, na prednej strane hrudníka (najmä medzi prsníkmi a v okolí prsných bradaviek), na stehnách, na predlaktí, na rukách. S hirsutizmom sa spája vypadávanie vlasov, akné, objavujú sa kúty, znižuje sa hranica vlasov pred ušami, poruchy menštruačného cyklu zapríčinené hormonálnou nerovnováhou – menštruačné krvácanie je nepravidelné, prichádza v intervaloch dlhších ako 31 dní, časté je aj úplné vynechanie menštruačného krvácania.

Poznámka: predstava, že virilizácia a hirsutizmus hrozí iba tým ženám, ktoré zneužívajú AAS v nadmerných dávkach, je absolútne nesprávna. Pravdou je, že androgénne podmienené NVÚ AAS boli zaznamenané už aj pri terapeutickom dávkovaní (v terapeutických dávkach, ktoré sú podstatne nižšie ako dopingové dávky). Okrem toho, prejavy virilizácie a hirzutizmu u žien a dievčat môžu súvisieť nielen so zvýšenou prítomnosťou androgénov, ale aj so zníženou hladinou SHBG, s jeho obmedzenou väzbovou schopnosťou a v neposlednom rade aj so zvýšeným účinkom enzýmu steroid 5a-reduktáza, pôsobením ktorého vznikajú z niektorých AAS androgénne účinné dihydrometabolity.

c) hypertrichóza – ako hypertrichóza sa označuje zvýšený výskyt ochlpenia u žien a dievčat, ktoré svojim typom, rozsahom a výskytom neodpovedá pohlaviu, alebo veku. Pri ženách je to najmä nezvyčajne rozsiahle ochlpenie dolných končatín a predlaktia. Výrazné ochlpenie ostatných častí tela (tváre, hrudníka, chrbta) pri hypertrichóze chýba.

d) teratogénny účinok – z môjho pohľadu najväčším rizikom pre všetky ženy, ktoré sa rozhodnú zneužívať AAS, je reálna možnosť, že sa u ich potomkov objaví vrodená vývojová vada alebo defekt. Myslím, že ani súčasná veda nevie uspokojivo odpovedať na otázku, aký časový odstup medzi aplikáciou AAS a prípadným otehotnením zaručí, že sa spomínané riziko zníži na akceptovateľnú úroveň(ak taká existuje).

Nielen u žien, ale aj u mužov - dopingových hriešnikov sa vyskytujú špecifické, hormonálne podmienené NVÚ spojené so zneužívaním tých AAS, ktoré sa pôsobením rôznych enzýmov(enzýmový komplex aromatáza, steroid 5a-reduktáza) metabolizujú na látky s estrogénnym, alebo vystupňovaným androgénnym účinkom.

MUŽI

a) gynekomastia, nadmerná retencia solí, tekutín a zvýšené ukladanie tukov

b) atrofia semenníkov (zmenšenie ich veľkosti) spojená so zníženou produkciou endogénneho testosterónu

c) oligozoospermia (zníženie počtu spermií v ejakuláte) alebo azoospermia (neprítomnosť zrelých spermií v ejakuláte)

d) negatívny vplyv na prostatu

ŽENY AJ MUŽI

a) toxické vplyvy na pečeň

b) akné

c) alopecia (nadmerné vypadávanie vlasov)

d) negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém

e) negatívny vplyv na psychiku (tzv. steroidové šialenstvo)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia