Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 4. časť

Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 4. časť

HardBODY Nutrition


Možnosti ovplyvnenia gynekomastie

V klinickej praxi sa na riešenie problémov s gynekomastiou používajú tieto základné postupy:

  • a) vysadenie liekov, ktoré gynekomastiu zapríčinili
  • b) liečba ochorenia, ktoré vyvolalo gynekomastiu
  • c) aplikácia špecifických liekov – napr. antiestrogénne účinné látky
  • d) v krajnom prípade sa pristupuje k chirurgickému riešeniu

Čo však s gynekomastiou, ktorú zapríčinilo zneužívanie AAS? Vysadenie dopingových látok znamená pokles formy a výkonnosti, čo pre mnohých dopingových hriešnikov je neprípustné, preto v dopingovej praxi sa využíva niektorý z nasledujúcich postupov:

a) ovplyvnenie vzniku estrogénov pomocou inhibítorov aromatázy skutočnosť, že estrogény v tele dopingových hriešnikov vznikajú aj konverziou z niektorých AAS za účasti enzýmového komplexu aromatázy (patrí do skupiny enzýmov závislých na cytochrome P-450) znamenala, že dopingoví hriešnici sa začali zaujímať o tzv. inhibítory aromatázy – tieto dokážu blokovať premenu androgénov na estrogénne metabolity.

b) použitie antiestrogénne účinných látok – vo všeobecnosti za antiestrogénne účinné látky (antiestrogény) sú považované také látky, ktoré sú antagonistami ER. Sú schopné mechanizmom kompetitívneho antagonizmu vytlačiť etrogén z väzby na receptore (napr. estradiol, ktorý vznikol v tele dopingového hriešnika pôsobením aromatázy na AAS), vytvoriť s ním väzbu a zabrániť jeho účinku.

c) použitie SERM – SERM (selective estrogen receptor modulator) je skupina látok, ktoré majú cielené tzv. tkanivovo selektívne pôsobenie. SERM pôsobia ako estrogénové agonisty na kosti a srdcovocievny aparát, teda tam, kde sa nachádzajú receptory ERb a ako antagonisty na receptory ERa, ktoré sa nachádzajú v prsnom tkanive.

d) použitie ERDR – ERDR (estrogen receptor down regulator) je nová skupina liekov, ktoré okrem inhibície estrogénových receptorov majú ovplyvňovať aj počet ER v cieľových tkanivách. Prvým predstaviteľom tejto novej skupiny liekov je fulvestrant, ktorý sa klinicky skúša pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a zdá sa, že aj táto skupiny liekov môže byť pre dopingových hriešnikov veľmi zaujímavá.

e) aplikácia látok, ktoré narúšajú negatívny pomer medzi hladinami voľných frakcií estrogénov a androgénov – v dopingovej praxi sa ako prevencia pred vznikom gynekomastie veľmi často zneužíva androgén mesterolone (PROVIRON), ktorý mnohí dopingoví hriešnici považujú za antiestrogén (čo je zrejme nezmysel, pretože inhibičné pôsobenie mesterolone na estrogénové receptory nebolo nikdy preukázané). Faktom ale je, že PROVIRON skutočne dokáže výrazne ovplyvniť prvé príznaky gynekomastie (bolesť a zvýšená citlivosť prsných bradaviek)! Prečo? Odpoveď musíme hľadať v prácach, ktoré sa zaoberali gynekomastiou. Teoreticky by gynekomastia mala vzniknúť len vtedy, ak v tele muža sa podstatne zvýši hladina estrogénov. Existujú ale prípady, kedy gynekomastia vznikla aj vtedy, keď hladiny estrogénov aj androgénov boli v norme, ale zvýšené boli iba hladiny väzbovej plazmatickej bielkoviny (SHBG – sex hormone bindig globulin), ktorá reguluje množstvo ich voľných frakcií. Je známe, že androgény majú podstatne vyššiu afinitu k SHBG ako estrogény, preto pri náraste jej podielu v krvnej plazme dochádza k výraznejšiemu ovplyvneniu voľných frakcií androgénov ako estrogénov (gynekomastia je pomerne častá aj pri hypertyreóze, kedy dlhodobo zvýšené hladiny T4 a T3 podstatne zvyšujú syntézu SHBG).

Povedzme si, čo sa deje s dopingovým hriešnikom, ktorý zneužíva aromatizovateľné AAS:

  • v jeho tele postupom času narastá hladina estrogénov, ktoré podporujú zvýšenú syntézu SHBG
  • SHBG podstatne výraznejšie viaže androgény ako estrogény, čím prispieva k prehĺbeniu vznikajúcej nerovnováhy medzi ich voľnými frakciami (navyše, SHBG chráni dostatočné množstvo estrogénov pred metabolizáciou)
  • voľné frakcie estrogénov sa uplatňujú vo väzbe na estrogénové receptory lokalizované v prsnej žľaze a objavujú sa prvé príznaky gynekomastie

Androgén PROVIRON pravdepodobne reguluje pomer voľných frakcií v prospech androgénov priamym ovplyvnením hladiny SHBG (androgény znižujú syntézu SHBG) a následne podstatne urýchľuje metabolizáciu estrogénnych metabolitov. Zrýchleniu metabolizácie estrogénov týmto spôsobom nahráva aj skutočnosť, že dopingoví hriešnici, ktorí zaradia PROVIRON do dopingového cyklu krátko pred súťažou, zaznamenajú často výrazné vylepšenie súťažnej formy (stretol som sa s tvrdením, že to bolo vďaka ďalšiemu úbytku tuku, ale prikláňam sa k strate vody z podkožia práve vďaka zníženiu množstva estrogénov).

Poznámka: pri lieku PROVIRON je stále diskutovaná otázka, ako vplýva jeho aplikácia na efektivitu dopingových cyklov. Existujú totiž názory, že AAS mesterolone je anabolicky prakticky neúčinný a že väzbou s androgénnymi receptormi bráni v anabolickom účinku iným AAS, ktoré zneužívajú dopingoví hriešnici. Dopingová prax ale ukazuje, že už kombinácia 75-200 mg mestrolone + 120-240 mg testosterone undecaonate dokáže (najmä dopingovým začiatočníkom) pomôcť v náraste hmoty aj sily. Stretol som sa tiež s rozpisom dopingového cyklu, kde sa od aplikácie väčších dávok mesterolone hneď na začiatku očakávalo zníženie hladín SHBG a zefektívnenie príjmu AAS (je to bežná prax, využívaná dopingovými hriešnikmi v Rusku a Bielorusku).

Riešenie problému

Aminogluthetimide – s objavom jeho inhibičných účinkov na aromatázový komplex sa začal využívať aj pri liečbe bolestivých stavov u rakoviny prsníka, kde sa preukázal výskyt kostných metastáz. Za účinné sa považuje denné podávanie od 250 mg aminoglutethimide. Na trhu je aj v súčasnosti dostupný vo forme tabliet pod niekoľkými firemnými názvami (napr. ORIMETEN, CYTADREN, MAMOMIT)

Anastrozole – patrí do skupiny nesteroidných reverzibilných inhibítorov aromatázy III. generácie so selektívnym účinkom. Aplikuje sa perorálne v dávkach 1mg na deň, vždy v tú istú dennú dobu. Na trhu je dostupný vo forme tabliet pod niekoľkými firemnými názvami (napr. ARIMIDEX)

Exemestane – patrí do skupiny steroidných inhibítorov aromatázy II. generácie so selektívnym účinkom. Aplikuje sa perorálne v dávke 25 mg na deň. Na trhu je dostupný vo forme tabliet pod firemným názvomAROMASIN.

Fadrozole – patrí do skupiny nesteroidných inhibítorov aromatázy XXX generácie so selektívnym účinkom.

Formestane – patrí do skupiny steroidných inhibítorov aromatázy II. generácie so selektívnym účinkom, ktorý je údajne 100 krát efektívnejší ako aminogluthetimide. Pretože je perorálne neúčinný, musí sa aplikovať vo forme i.m. injekcií v dávke 250 – 500 mg raz za 7-14 dní. Na trhu je dostupný pod firemným názvomLENTARON.

Letrozole – patrí do skupiny nesteroidných reverzibilných inhibítorov aromatázy III. generácie so selektívnym účinkom. Podľa dostupných informácií pri každodennej perorálnej aplikácii v dávkach 2,5 mg dokáže zredukovať množstvo estrogénov v plazme o 85% oproti počiatočnému stavu. Na trhu je dostupný vo forme tabliet pod firemným názvomFEMARA.

Vorozole – patrí do skupiny nesteroidných reverzibilných inhibítorov aromatázy III. generácie so selektívnym účinkom. Na trhu je dostupný pod firemným názvom RIVIZOR.

Tamoxifene – je antiestrogénnne účinnou látkou nesteroidného charakteru, ktorá sa už desiatky rokov používa v liečbe karcinómu prsníka. Aplikuje sa perorálne v dávkach 10-20 mg na deň. Tamoxifene je dostupný vo forme tabliet pod niekoľkými firemnými názvami (napr. NOLVADEX, TAMOXIFEN, TAMIFEN, ZITAZONIUM)

Toremifene – je antiestrogénom, ktorý je analógom tamoxifene s podobnými účinkami. Aplikuje sa v denných dávkach 20-40 mg a na trhu je dostupný pod firmeným názvomFARESTON.

Raloxifene – bol vyvíjaný ako liek určený k hormonálnej liečbe karcinómu prsníka ale v súčasnosti je využívaný predovšetkým ako liek na ovplyvnenie osteoporózy s viacerými pozoruhodnými účinkami - priaznivo pôsobí na kostnú hmotu, významne znižuje hladinu LDL cholesterolu, ale neovplyvňuje koncentrácie HDL cholesterolu. Selektívne pôsobenie na ER však umožňuje jeho využitie aj v pôvodnej indikácii. Aplikuje sa perorálne v dávkach 60 mg na deň. Na trhu je dostupný pod firemnými názvami EVISTA a OPTRUMA.

Fulvestrant – je prvým, komerčne využívaným zástupcom antiestrogénne účinných látok s označením ERDR, ktorý sa využíva pri liečbe karcinómu prsníka. Jeho afinita k ER lokalizovaným v prsnej žľaze a dlhodobá účinnosť pri jednorázovom podaní je tak vysoká, že časom určite neujde pozornosti viacerých dopingových hriešnikov. Vyžaduje si injekčnú aplikáciu v dávke 250 mg raz do mesiaca a na trhu je dostupný pod firemným názvomFASLODEX.

Mesterolone – mesterolone je androgén blízky 5a-dihydrotestosterónu, preto je odolný voči pôsobeniu enzýmového komplexu aromatáza. Dopingoví hriešnici ho zneužívajú s úmyslom ovplyvniť gynekomastiu najčastejšie v denných dávkach 25-100 mg. Na trhu je dostupný v tabletovej forme pod obchodným názvomPROVIRON, VISTIMON atď.

Chirurgické riešenie - aj keď každý chirurgický zásah má svoje riziká, zdá sa, že odstránenie gynekomastie z pohľadu chirurga je veľmi jednoduchá a prakticky nekomplikovaná záležitosť. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii a spočíva v odstránení mliečnej žľazy a okolitého tkaniva. Rez sa spravidla vedie cez dvorec prsnej bradavky v dolnej časti tak, aby pooperačná jazva bola čo najmenej viditeľná. Samozrejme, veľkosť jazvy je ovplyvnená rozsahom gynekomastie – čím je väčšia, tým väčšie je množstvo odstráneného tkaniva (v ojedinelých prípadoch je tkanivo veľké ako ľudská dlaň), rez aj počet stehov. Chirurgický zákrok si vyžaduje minimálny pobyt v nemocnici - ak nie sú komplikácie, pacient do 24 hodín odchádza domov. Po príchode domov pacient má 3-14 dní hrudník ovinutý tlakovým obväzom a ak sa rana dobre hojí, už o týždeň-dva môže začať s nenáročným tréningom. Prirodzene, aj v tomto prípade chirurgický zákrok môže skomplikovať nepredvídaná udalosť.

Poznámka: zaujal ma spôsob liečby pubertálnej gynekomastie v prípade, ak je zväčšené tkanivo prsnej žľazy a jej okolia citlivé až bolestivé. V Čechách aj na Slovensku sa s úspechom využívala okrem klasického tamoxifene aj krátkodobá aplikácia AAS nandrolone vo forme esteru nandrolone phenylpropionate (SUPERANABOLON) v dávkach 50 mg na týždeň po dobu 2-3 mesiacov (nandrolone má podľa endokrinológov zvýraznený antigonadotropný účinok, tzn. v tomto prípade účinne znižuje produkciu testosterónu) . Efektivitu v tomto prípade negatívne neovplyvnila ani slabšia gestagénna aktivita (vzhľadom na nízke podávané dávky), ktorá pravdepodobne prispieva k antigonadotrópnemu účinku.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia