Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 5. časť

Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 5. časť

HardBODY Nutrition


V 80. a začiatkom 90. rokov (a sporadicky aj dnes) sa v zahraničných kulturistických časopisoch pravidelne objavovali inzeráty propagujúce účinné metódy, ktoré údajne dokázali vyčariť namiesto plešiny hustú spleť vlasov a mnohí (vrátane mňa) sme nechápali, čo majú vlasy spoločné s kulturistikou. Až neskôr pri zhromažďovaní informácií o dopingu som pochopil, že vypadávanie vlasov je asi najväčším kozmetickým problémom (veď gynekomastiu môžete zakryť tričkom, alebo košeľou, ale nosiť na hlave stále čiapku, alebo klobúk...?) spojeným so zneužívaním AAS, s ktorým sa dopingový hriešnik musí vyrovnať.

No vypadávanie vlasov zapríčinené vysokou hladinou androgénov v tele (odborne sa tomu vraví androgénna alopecia, alopecia androgenetica - AGA) nie je problémom iba dopingových hriešnikov, ale mnohokrát aj mužov a žien, ktorí s AAS prišli do kontaktu maximálne prostredníctvom senzačných novinových článkov. Prirodzene, v bežnej populácii existujú aj iné príčiny, prečo vlasy vypadávajú, rednú a strácajú svoju kvalitu, ale vypadávanie vlasov zapríčinené zvýšenou hladinou mužských pohlavných hormónov (predovšetkým testosterónu) je toho najčastejšou príčinou.

Prieskumy potvrdzujú, že viditeľné vypadávanie vlasov resp. ich znížená kvalita postihuje v Európskej populácii viac ako 30% mužov a 10% žien, čo pre farmaceutickú výrobu predstavuje dostatočne veľkú skupinu potencionálnych klientov, pre ktorých sa oplatí financovať rozsiahly výskum zameraný na AGA. A to je šťastím pre mnohých dopingových hriešnikov, ktorých telá sú plné AAS, pretože sa zdá, že farmaceutický priemysel aj pre nich našiel aspoň čiastočné riešenie tohto problému (vôbec to však neznamená, že na špičkových súťažiach výrazne ubudne holohlavých športovcov).

Čo vieme o AGA

V mnohých vedeckých štúdiách sa skúmal vzťah medzi pohlavnými hormónmi a rastom vlasov a aj keď konečné závery nie sú jednoznačné, predpokladá sa, že práve androgény zohrávajú pri regulácii rastu vlasov veľmi významnú úlohu. Zistilo sa totiž, že v miestach, ktoré sú typické pre tvorbu plešín bola zistená zvýšená prítomnosť enzýmu steroid 5a-reduktáza, ktorý je zodpovedný za premenu niektorých AAS na androgénne účinné dihydrometabolity (v prípade testosterónu je týmto dyhydrometabolitom dihydrotestosterón).

Poznámka: pripomínam, že dihydrotestosterón (DHT) má výrazne silnejšie androgénne pôsobenie ako testosterón a má aj oveľa vyššiu afinitu k androgénnym receptorom (AR), z čoho logicky vyplýva, že ľahšie vytvára účinný komplex steroid-receptor v tkanivách, v ktorých sa tieto receptory nachádzajú (podľa niektorých zdrojov je táto afinita v porovnaním s testosterónom 3-4 krát vyššia).

V dermálnych papilách vlasových folikulov a v mazových žľazách sa AR nachádzajú v hojnom počte, preto sa predpokladá, že práve DHT môže podstatne skrátiť fázu aktívneho rastu vlasov, negatívne ovplyvniť ich kvalitu a aj výživu. Dlhodobým výsledkom takéhoto negatívneho pôsobenia je zníženie počtu dlhých, silných a dobre pigmentovaných vlasov, zväčšuje sa podiel vlasov jemných až páperových, slabo pigmentovaných, s miniatúrnymi folikulami, ktoré časom ľahko vypadajú. Pri AGA sú vlasy redšie, zväčšujú sa miesta bez vlasov a to po bokoch (tzv. kúty) a na temene hlavy vznikajú lysiny, ktoré sa neskôr môžu rozšíriť na pomerne veľké plochy vlasovej časti pokožky.

To, že niektorí dopingoví hriešnici neváhajú zneužívať denno-denne obrovské dávky AAS ešte neznamená , že všetci do jedného budú v krátkom čase bez vlasov. Pre mnohých AGA pravdepodobne nie je skutočne reálnou hrozbou (ale nikto nevie povedať, či je to tá menšia, alebo väčšia časť dopingových hriešnikov), pretože to, kedy a v akom rozsahu sa prejaví vplyv DHT (alebo iných androgénne účinných dihydrometabolitov) je geneticky podmienené napr. počtom a citlivosťou androgénnych receptorov v cieľových tkanivách pokožky hlavy (niekedy sa to nazýva aj ako individuálna vnímavosť dopingového hriešnika), väzbovou kapacitou SHBG, typom aplikovaného AAS a ukazuje sa, že aj dedičnými vplyvmi zo strany matky. Čo to v praxi znamená? Nuž ľahko sa môže stať, že jedinec s vysokým počtom citlivých AR a bez dopingu môže negatívne účinky DHT pozorovať už pri fyziologických hladinách androgénov, ale dopingový hriešnik s nízkym počtom receptorov (a so zníženou citlivosťou na DHT) môže zneužívať týždenne aj 2000 mg testosterónu bez výrazného úbytku vlasov. Predstavme si ale situáciu, keď dopingový hriešnik má vysoký počet receptorov v problémových častiach pokožky hlavy a napriek tomu jeho steroidové cykly obsahujú pravidelné dávky testosterónu a vysokoandrogénnych AAS. Čo myslíte, akú má šancu, že sa mu AGA vyhne?

Poznámka: predpoklady pre vznik AGA sme zdedili po rodičoch (presnejšie po matke), preto ak uvažujete nad aplikáciou AAS, odporúčam vám pozorne si prezrieť svoje príbuzenstvo. Ak matkini bratia majú problém s vypadávaním vlasov, alebo ak už majú rozsiahle lysiny, máte aj vy reálnu šancu, že s aplikáciou AAS sa vaše vlasy poriadne preriedia. To, koľko vám nakoniec vlasov na hlave zostane záleží už iba na type AAS, ktorý sa bude v pravidelných intervaloch objavovať vo vašich dopingových cykloch.

Možnosti ovplyvnenia AGA

Dokonalé objasnenie mechanizmu, ktorý spôsobuje AGA, umožnilo vedeckým výskumným skupinám hľadať riešenie tohto problému hneď v niekoľkých smeroch, ale napriek nepopierateľnej snahe sa zdá, že ovplyvnenie AGA je len krátkodobou a dočasnou záležitosťou (mnohí odborníci tvrdia, že postihnutých AGA treba „šetrne“ pripraviť na to, že ich bujné vlasy sú minulosťou). V súčasnosti sa AGA ovplyvňuje nasledujúcimi postupmi:

  • a) blokácia androgénneho receptoru – z kapitoly venovanej androgénnym receptorom už vieme, že k vytvoreniu aktívneho komplexu hormón-receptor (v našom prípade DHT-receptor, alebo dyhydrometabolit-receptor) nedôjde, ak tento receptor obsadí látka s antiandrogénnym účinkom.

Poznámka: je známe použitie antiandrogénu cyproterone acetate v kombinovaných antikoncepčných liekoch (napr. DIANE-35, MINERVA), ktoré sa využívajú v liečbe AGA, akné a ľahkých foriem hirzutizmu u žien, ktoré si súčasne želajú antikoncepciu. Jeho najväčšou nevýhodou je neselektívnosť pôsobenia - blokuje všetky androgénne receptory, nielen tie, ktoré sa nachádzajú v pokožke vlasovej časti hlavy.

  • b) inhibícia enzýmu steroid 5a-reduktázy – ďalšou možnosťou, ako ovplyvniť AGA je použiť látky, ktoré dokážu priamo blokovať enzým steroid 5a-reduktáza, ktorý je zodpovedný za premenu testosterónu na DHT. Prax ukazuje, že výskum a aplikácia týchto látok (hovoríme im inhibítory steroid 5a-reduktázy) v niektorých prípadoch by mohla priniesť zaujímavé výsledky v liečbe AGA.

Poznámka: v súčasnosti sú známe dva typy enzýmu steroid 5a-reduktáza, ktoré majú odlišné miesto lokalizácie. Steroid 5a-reduktáza typu 1 sa nachádza v pečeni, mazových žľazách a vlasových folikuloch, steroid 5a-reduktáza typu 2 sa nachádza v tkanivách pohlavných orgánov a v prostate. Podľa niektorých informácií steroid 5a-reduktáza dokážu inhibovať aj niektoré extrakty z rastlín (napr. Serenoa repens, Pygeum africanum), ktoré sa využívajú v tabletizovanej forme pri liečbe benignej hyperplazie prostaty.

  • c) ovplyvnenie výživy vlasov – použitie antiandrogénov a inhibítorov steroid 5a-reduktázy pri liečbe AGA má svojich zástancov, ale aj odporcov, ktorí považujú na nezmyselné, zasahovať do metabolizmu hormónov z tzv. z kozmetických dôvodov. Aj keď v súčasnosti v publikovaných klinických štúdiách sa nežiadúce účinky spôsobené aplikáciou týchto látok objavujú zriedkavo, odporcovia využitia antiandrogénov a inhibítorov steroid 5a-reduktázy pri liečbe AGA pripomínajú, že v súčasnosti nikto kvalifikovane nevie povedať, čo môže dlhodobá hormonálna manipulácia spôsobiť u v podstate zdravých jedincov. AGA je ale problém, ktorý je potrebné riešiť, a zdá sa, že ďalšou možnosťou sú aj látky aplikované priamo na problémové miesta vo forme roztokov a gélov, ktoré majú zlepšiť prekrvenie vlasovej pokožky hlavy a pozitívne ovplyvniť výživu vlasov. Na trhu existuje hneď niekoľko výrobkov, výrobcovia ktorých sľubujú, že po ich aplikácii bude AGA minulosťou, ale v praxi sa osvedčili len niektoré.

Poznámka: z tejto skupiny prostriedkov bol čiastočný pozitívny vplyv na rast vlasov a na zamedzenie ich vypadávania dokázaný iba pri výrobkoch, ktoré obsahujú látku minoxidil, alebo aminexil. Účinnosť vitamínových a rastlinných extraktov (ktoré v niektorých prípadoch obsahujú aj estrogény) na rast vlasov, alebo na zamedzenie ich vypadávania je minimálna.

  • e) iné – výskum zameraný na AGA stále napreduje a preto je pravdepodobné, že na farmaceutickom trhu sa postupom času objavia nové špecifické látky, ktoré pri lokálnej aplikácii na problémové miesta dokážu blokovať AR lokalizované iba vo vlasovej časti pokožky hlavy a špecifickou úpravou sa zamedzí ich systémovému účinku na ostatné AR. Zdá sa, že prvou látkou z tejto skupiny (aspoň podľa publikovaných informácií) by mohol byť tzv. fluridil.

Riešenie problému

Finasteridefinasteride je dobre známy (dostupný je od roku 1994) inhibítor enzýmu steroid 5a-reduktáza typu II, ktorý sa v klinickej praxi používa pri liečbe benignej hyperplazie prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty). K tomuto účelu sa využívajú 5 mg denné dávky liekov obsahujúcich finasteride (napr. ALFASIN, EUTIZ, PENESTREM, PROSCAR) a účinnosť takejto liečby je takmer 60%. Napriek tomu, že vo vlasovej pokožke hlavy sa nachádza steroid 5a-reduktáza typu I, v praxi sa pri liečbe AGA často využíva práve finasterid, ale v podstatne menších dávkach ako pri riešení problémov s prostatou. Výsledky použitia finasteride v praxi ako látky schopnej ovplyvniť AGA sú veľmi rozporuplné. Niektorí odborníci tvrdia, že finasteride môže v denných dávkach do 1mg pomôcť 30-60% postihnutých AGA, účinne zabráni ďalšiemu vypadávaniu vlasov a to iba jednoduchým celkovým znížením hladiny DHT , no existuje aj skupina odborníkov, ktorým sa využitie finesteride pri liečbe AGA neosvedčil, čo zdôvodňujú nielen jeho nízkou schopnosťou inhibície steroid 5a-reduktázy typu 1, ktorá sa spolupodieľa na vzniku AGA, ale aj slabou účinnosťou (v niektorých štúdiách sa uvádza, že finasteride dokáže znížiť hladinu DHT o 90% len pri 5% pacientov, ktorí ho užívajú). Napriek tomu sa v súčasnosti ešte pomerne bežne pri liečbe AGA využíva denná aplikácia liekov, ktoré v tablete obsahujú iba 1mg látky finasteride (napr. ANDROPEL, CAPILFOR, GROPECIA, PELICREP, PROPECIA). Okrem každodenného užívania pomerne drahých liekov mám pre vás ešte jednu zlú správu – úspešnosť liečby pomocou finasteridefinasteride je len krátkodobý a po jeho vysadení sú problémy s vypadávaním vlasov v priebehu mesiaca-dvoch opäť aktuálne. je podmienená niekoľkomesačnou aplikáciou a zlepšenie sa dostavuje až po približne 9. až 12. mesiacoch. Niektorí dopingoví hriešnici, ktorí trpia AGA mi potvrdili, že účinok

Poznámka: výskum potvrdil, že ak sa finasteride dostane do tela tehotnej ženy ktorej
plod má mužské pohlavie, spôsobí ťažké poškodenie jeho pohlavných orgánov. Predpokladá sa, že finasteride do tela žien môže prenikať okrem priameho podania ústami aj z poškodených tabliet (rozdrvených, alebo rozlomených) cez pokožku rúk, preto sa tehotné ženy nemôžu takýchto tabliet dotýkať. Pripomínam to preto, že ceny liekov s obsahom 5mg finasteride v tablete sú v niektorých prípadoch podstatne nižšie ako tie, ktoré obsahujú iba 1mg účinnej látky (porovnaj cenu lieku PROSCAR a PROPECIA) a dopingoví hriešnici v snahe ušetriť, jednoducho rozdeľujú 5mg tablety na štvrtiny a takto ich aplikujú. Finasteride sa vylučuje v malom množstve aj do semena, preto pre riziko negatívneho ovplyvnenia plodu snáď má zmysel, ak dopingový hriešnik počas jeho aplikácie používa pri sexuálnom styku prezervatív.

Dutasteridedutasteride je novinkou (dostupný je od roku 2003), ktorá prišla na trh farmaceutických produktov po niekoľkoročnom výskume realizovanom spoločnosťou GlaxoSmithKline s cieľom získať tzv. duálny inhibítor steroid 5a-reduktázy, ktorý na rozdiel od látky finasteride blokuje nielen II., ale aj I. typ tohto enzýmu. Ako uvádzajú štúdie, účinnosť látky dutasteride je tak vysoká, že už denné dávky 0,5mg dokážu znížiť hladinu DHT o 90% pri 85% pacientov čo dáva predpoklad jeho využitia nielen pri liečbe BHP, ale aj AGA. V súčasnosti je dostupný v kapsulách s obsahom 0,5 mg sktívnej látky a výrobca má ho zaregistrovaný po niekoľkými firemnými názvami (napr. AVOLVE, DUAGEN, ZYSTAR, ZYGARA). Na Slovensku a v Čechách je dostupný pod názvom AVODART. Aj keď v súčasnosti sa dutasteride používa predovšetkým v liečbe BHP, objavili sa už informácie o jeho použití dopingovými hriešnikmi práve pri problémoch s AGA.

Minoxidilminoxidil je liek, ktorý sa v kombinácii s beta-blokátormi a diuretikami využíva ako antihypertenzivum (liek na zníženie krvného tlaku) a periférny vazodilatans (liek spôsobujúci rozšírenie ciev, umožňuje väčší prietok krvi následkom čoho klesá krvný tlak). Paradoxom je, že v klinických pokusoch s týmto liekom boli po jeho aplikácii v tabletovej forme približne u 30% pacientov zaznamenané štatisticky významné NVÚ, označované ako hypertrichóza (zvýšené ochlpenie na dolných končatinách a na predlaktí), čo viedlo k výskumom zameraných na využitie minoxidilu aj pri liečbe AGA. Výsledkom takto orientovaného výskumu sú gély a roztoky obsahujúce minoxidil, ktoré sa aplikujú priamo na problémové časti a jemne sa vmasírujú do vlasovej pokožky. Účinnosť minoxidilu pri ovplyvnení AGA sa často vysvetľuje schopnosťou zvýšiť prekrvenie pokožky hlavy, zvýšiť prietok krvi vlasovými folikulami a tým im podstatne zlepšiť dodávku živín. Od roku 1988 sú dostupné prípravky s 2% a 5% koncentráciou minoxidilu (napr. LOXON, NEOCAPIL, PILOXIDIL, REGAINE) a podľa dostupných údajov pri ich aplikácii dochádza k poklesu až zastaveniu vypadávania vlasov u viac ako 50% mužov a žien postihnutých AGA. Rast veľmi jemných nových vlasov na lysinách bol zaznamenaný približne u 30% pacientov. Pozitívne účinky prípravkov s obsahom minoxidilu je možné pozorovať 4 až 12 mesiacov od začiatku aplikácie, ale nevýhodou je, že po ich vysadení sa AGA opäť prejaví. Niektorí odborníci aj pri lokálnej aplikácii na vlasovú časť pokožky upozorňujú na možné zníženie krvného tlaku.

Aminexilaminexil je chemickým derivátom minoxidilu, s podobnými účinkami, efektivitou aj aplikáciou a rovnako ako on podstatne zlepšuje výživu vlasových korienkov. V súčasnosti je na trhu niekoľko prípravkov, ktoré obsahujú aminexil vo forme 1,5% roztokov (napr. AMINEXIL CONTROL, AMINEXIL) a ktoré sa podobne ako výrobky obsahujúce minoxidil pravidelne aplikujú na problémové časti vlasovej pokožky hlavy. Nevýhodou je opäť dlhodobá aplikácia.

Fluridil fluridil je produktom vývoja kalifornského biomedicínskeho laboratória Biophysica, kde vedci experimentovali so synteticky pripravenými látkami, ktoré pri lokálnej aplikácii dokážu blokovať AR nachádzajúce sa vo vlasovej časti hlavy a nie sú kožou systémovo resorbované do krvného obehu. Fluridil je jednou z látok, ktoré sa v rámci experimentu osvedčili a ktorý ma navyše upravenú molekulu tak, aby v prípade kontaktu s vodou došlo k jeho rozkladu a farmakologickej inaktivácii. Komerčná výroba roztoku s obsahom 2% fluridilu (ktorý je dostupný pod obchodným názvom EUCAPIL) je realizovaná českou firmou Interpharma Praha a podľa publikovaných informácii z klinického výskumu jeho úspešnosť je podmienená opäť každodennou, 4 až 6 mesačnou aplikáciou.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia