Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 6. časť

Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 6. časť

HardBODY Nutrition


V každom (v krajnom prípade snáď v každom druhom) článku, ktorý sa týka zneužívania AS a AAS si môžete prečítať, že tieto dopingové prostriedky negatívne vplývajú na prostatu, ale paradoxne väčšina ľudí ani poriadne nevie definovať čo je prostata. Je to pochopiteľné, pretože jej umiestnenie a následne aj funkcia, veľkosť, tvar atď. je pre mnohých laikov veľkou neznámou a v tom ani muži - dopingoví hriešnici nie sú žiadnou výnimkou. Každý si ju začne všímať až vtedy, keď vďaka nej dochádza k výraznému zhoršeniu kvality života a keď sa hľadajú spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré s prostatou (najmä vo vyššom veku) úzko súvisia.

Čo je prostata?

Ak by ste si prečítali pár riadkov v odborných knihách, zistili by ste, že prostata (alebo ináč povedané „predstojná žľaza“) je vlastne žľaza veľkosťou pripomínajúcou orech alebo gaštan a je súčasťou mužských pohlavných orgánov (ku ktorým patria aj semenníky, nadsemenníky, semenné vačky aj penis s predkožkou). Nachádza sa pod močovým mechúrom na spodku panvy, kde pevne obopína močovú trubicu (asi tak, ako vaša dlaň obopína tyč činky) a práve prostata je miestom, kde sa spájajú močové aj semenné cesty - od tohto miesta má moč aj semenná tekutina pri odchode z tela rovnakú cestu. Prostata uzatvára ako prirodzený ventil semenné cesty a vývody do močovej trubice a tak zabraňuje prenikaniu moča do týchto ciest pri močení. Na druhej strane, práve prostata bráni semennej tekutine a spermiám aby prenikali do močového mechúra a tak im ostáva už len jedna cesta von z tela - cez močovú trubicu. Bezchybnú funkciu tohto mechanizmu zabezpečujú dva zvierače – jeden sa nachádza pri východe močovej trubice z močového mechúra na hornom okraji prostaty (je vôľou neovládaný), druhý sa nachádza pri dolnom okraji prostaty a pretože je vôľou ovládaný, umožňuje prerušiť močenie alebo zadržať moč (tento zvierač pomáha zabrániť úniku moča pri pohybe, fyzickej aktivite, alebo pri obyčajnom kýchnutí, alebo kašli). Funkciou prostaty ale nie je len plnenie v podstate jednoduchej úlohy ventilu! Je životne dôležitá predovšetkým ako miesto produkcie sekrétu, ktorý sa pri ejakulácii mieša so semennou tekutinou a umožňuje pohyb doposiaľ nepohyblivým spermiám.

Poznámka: moč vzniká v obličkách odfiltrovaním odpadných produktov z krvi a pomocou močovodu je odvádzaný do močového mechúra. Ten je v podstate nádobou, kde sa moč zhromažďuje a o jeho vyprázdnení môžete ľahko rozhodovať – aj vďaka močovému mechúru moč neodteká z tela hneď, ako vznikne. Odtok moča z močového mechúra sa deje cez močovú trubicu (o tej už viete, že prechádza cez prostatu) a močový mechúr funguje ako sval, ktorý ak dostane od vás povel, vytlačí moč z tela von.

Hyperplazia prostaty

Prostata väčšiny mužov zo zatiaľ nejasných dôvodov pomaly, ale prakticky neustále (s malými prestávkami) rastie a zväčšuje svoju veľkosť. Zväčšovanie sa v mikroskopickej forme začína už od 30. roka života (samozrejme, klinické príznaky sa objavujú spravidla až neskôr) a predpokladá sa, že podstatnú úlohu v tomto procese zohrávajú androgény.

Poznámka: teória, že androgény podporujú rast prostaty potvrdzuje známa skutočnosť, že problémy s prostatou sa prakticky neobjavujú u mužov, ktorým boli odstránené semenníky pred pubertou, tzn. ešte pred obdobím, kedy začali výraznejšie produkovať testosterón. Ak teda neexistuje androgénne pôsobenie testosterónu, prostatické bunky (aj keď obsahujú androgénne receptory) sa v priebehu života nezväčšujú. Tejto teórii nahráva aj fakt, že ak sa podarí znížiť hladinu testosteronového metabolitu dihydrotestosterón (DHT sa na androgénne receptory lokalizované v prostatickej bunke viaže s vysokou afinitou, rovnako ako niektoré dihydrometabolity vznikajúce zo synteticky pripravených AS a AAS) v mnohých prípadoch dochádza k zmenšeniu veľkosti prostaty.

Klasickou príčinou zväčšenia prostaty je nezhubný nádor (tu hovoríme o nerakovinovom, nezhubnom zväčšení prostaty, alebo o benignej hyperlazii prostaty - BHP) ktorého rast je nerovnomerný – obdobia rastu sú striedané s obdobiami relatívneho kľudu. Napriek tomu, že pôvod BHP nie je rakovinový a priamo neohrozuje život postihnutého, vo vyšších štádiách určite spôsobuje veľmi nepríjemné problémy. Predstavte si, že prostata z pôvodnej veľkosti gaštana narastie do veľkosti povedzme mandarínky (nezriedka aj jablka). Jej zväčšené tkanivo bude minimálne tlačiť na močovú trubicu, močový mechúr, objaví sa časté močenie počas dňa, nutnosť močiť niekoľkokrát aj v noci, s vysokou pravdepodobnosťou sa prejaví spomalenie toku moča, prerušované močenie, častý tlak na močový mechúr a nutnosť ponáhľať sa na WC, samozrejmosťou bude dlhé vyprázdňovanie močového mechúra a tlak v ňom aj krátko po vymočení, niekedy sa objavia infekcie močových ciest, poškodenie obličiek, v extrémoch neschopnosť udržať moč alebo močenie pomocou katetra (hadičky, ktorá sa cez močovú rúru zavedie až do preplneného močového mechúra),

Poznámka: pamätáte sa na anabolickú rozprávku, ako údajný objaviteľ vzorca na výrobu látky methandienone (vyrábaného pod firemným názvom DIANABOL) Dr. Ziegler si na jedenej z olympiád všimol, že aj mladí ruskí vzpierači musia pri močení používať kateter? A ako sa dovtípil, že je to asi preto preto, že v príprave využívajú masívne dávky testosterónu? Neviem, či to bola pravda, ale faktom ostáva, že AS a AAS reálne môžu v prípade dlhodobého pôsobenia (niekedy stačí pár rokov) vyvolať vysoké štádium BHP už vo veku medzi 28-30 rokov. A s pribúdajúcim vekom toto riziko stále vzrastá! Sám som sa stretol s kulturistom, ktorý mal menej ako tridsať rokov a močil prerušovane a s takými ťažkosťami, ako niektorí sedemdesiatnici.

V mnohých prípadoch ale počiatočné štádium BHP (ktoré sa dá regulovať a ovplyvniť) nemusí vyvolať výraznejšie problémy a tak dopingový hriešnik ďalej zneužíva masívne dávky AS a AAS, tieto pôsobia ako účinný stimul na ďalší rast prostaty a je len otázkou času, kedy BHP sa dostane do štádia, kedy je ozajstným problémom. Myslím, že práve v tom je hrozba zneužívania AS a AAS (ak sa zneužívajú dlhodobo a v masívnych dávkach) a určite nepreháňam ak poviem, že dopingový hriešnik sústavne musí rátať s tým, že vďaka dopingu sa mu vo vyššom veku môže podstatne zhoršiť kvalita života (niekedy je to už okolo tridsiatky, inokedy po štyridsiatke, či po päťdesiatke ale verte mi, skôr alebo neskôr sa problémy s prostatou objavia).

Stále sa diskutuje o vzťahu medzi zvýšenými hladinami androgénov, BHP a rakovinou prostaty (tá sa označuje ako zhubné, malígne zväčšenie prostaty), ktorá v prípade rozšírenia na iné orgány môže spôsobiť smrteľné poškodenie organizmu, ale závery sú stále nejednoznačné. Existujú prípady, kedy rakovina prostaty vznikla aj bez predchádzajúcej BHP a nález BHP nemusí automaticky znamenať, že o nejaký čas prepukne jej rakovinové bujnenie. Pravdepodobnosť, že zneužívanie AS a AAS môže vyvolať vznik rakoviny prostaty je naozaj reálna najmä v prípadoch (čo dokazujú aj niektoré štúdie), ak toto ochorenie postihlo niektorého z blízkych príbuzných dopingového hriešnika (napr. otec, brat). Čím mladší je príbuzný, ktorému diagnostikovali rakovinu prostaty, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa u dopingového hriešnika môže objaviť rovnaké ochorenie.

Poznámka: rovnako ako BHP aj zhubný nádor prostaty môže vzniknúť (a v niektorých prípadoch sa aj ďalej rozvíjať) iba u pohlavne zrelého muža, ktorého telo produkuje testosterón a aj keď presná úloha androgénov v karcinogenéze nie je jasná, predpokladá sa ich vplyv na delenie rakovinových buniek. Je pravdou, že v súčasnosti vieme presne definovať aj ďalšie rizikové faktory pre vznik karcinómu prostaty – napr. zvýšený príjem živočíšnych tukov (v prípade konzumácie hovädzieho, bravčového a baranieho mäsa nasýtené tuky zvyšujú hladiny androgénov v tele), vek nad 50 rokov, príslušnosť k tzv. afro-američanom (je dokázané, že mladí afro-američania majú o 11-19% vyššie sérové hladiny testosterónu ako belosi v rovnakom veku, čo v z dlhodobého hľadiska predstavuje 2 krát vyššie riziko vzniku BHP alebo rakoviny prostaty), nadmerná sexuálna aktivita, infekcia močových ciest atď. AS a aj AAS nepochybne majú androgénne pôsobenie a možno aj preto príbalové letáky k liekom z tejto skupiny upozorňujú na nebezpečenstvo ich aplikácie v prípadoch, kde bola zistená rakovina prostaty (všimnite si, čo je napísané v týchto letákoch v časti „kontraindikácie“). O tejto problematike bolo publikovaných mnoho prác, niektoré sa týkali priamo dopingových hriešnikov:

- Harper M.E., Peeling W.B et. al. – Plasma steroids and protein hormone concentrations in patients with prostatic carcinoma (Acta endocrinol., 1976, 81, 409-426)

- Bartsch W., Steins P., Becker H. – Hormone blood levels in patients with prostatic carcinoma (Eur. Urol., 1977, 3, 47-52)

- Ross R., Bernstein L. et al. – Serum testosterone levels in healthy young black and white men (J. natl. Cancer Inst, 1986, 76, 45-48)

- Roberts J.T., Essenhigh D.M. – Adenocarcinoma of prostate in 40-year-old bodybuilder (Lancet, 1986, II, 742)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia