Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 7. časť

Archívny článok r. 2006 - vedľajšie účinky anabolicko-androgénnych steroidov, 7. časť

HardBODY Nutrition


Možnosti ovplyvnenia BHP

Objasnenie faktorov, ktoré podmieňujú vznik benígnej hyperplazie prostaty (BHP), umožnilo vedeckým výskumným skupinám hľadať riešenie tohto problému hneď v niekoľkých smeroch. Napriek nepopierateľnej snahe sa zdá, že farmakologické ovplyvňovanie BHP je časovo obmedzené, neexistuje tu ideálny štandardný postup a každý prípad si vyžaduje individuálny prístup. Napriek tomu, najviac sa využívajú tieto možnosti (alebo ich kombinácie):

a) ovplyvnenie vzniku DHT – vznik DHT, prípadne androgénne účinných dihydrometabolitov, sa dá ovplyvniť tzv. inhibítormi steroid 5a-reduktázy, ktorá priamo ovplyvňuje premenu testosterónu na DHT. V súčasnosti sa klinicky využívajú dva druhy inhibítorov - finasteride a dutasteride.

b) aplikácia a1-blokátorov – do skupiny a1-blokátorov (alebo inhibítorov a1 adrenergného receptoru) patrí viacero látok, ktoré výrazne zlepšujú subjektívne ťažkosti zaznamenané v súvislosti s BHP najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom (napr. doxazosine, metazosine – firemný názov lieku KENOSIN, prazosine – ADVERSUTEN, DEPRAZOLIN, terazosin - HYTRIN, ktoré majú výrazné hypotenzné účinky). Hypotenzný účinok je minimalizovaný pri alfuzosine (firemný názov lieku XATRAL) a tamsulosine (OMNIC).Všetky majú približne rovnakú účinnosť a odlišujú sa od seba len mierou zaznamenaných nežiadúcich účinkov (bolesti hlavy, závrate, ospalosť, sexuálne poruchy, nevoľnosť atď.). Podstatne zvyšujú kvalitu života pri BHP tým, že znižujú tonus svalového tkaniva prostaty (takto uľahčujú napríklad močenie), ale výrazne neovplyvňujú veľkosť prostaty.

c) aplikácia antiandrogénov – myšlienka využiť antiandrogény pri liečbe BHP vychádza zo známej skutočnosti, že účinok DHT je sprostredkovaný väzbou na androgénne receptory, ktorých koncentrácia je v prostate (v porovnaní s ostatnými orgánmi) veľmi vysoká. Ak sa podarí tieto receptory zablokovať antiandrogénmi, DHT nemá možnosť pôsobiť následkom čoho dochádza pozitívnemu ovplyvneniu BHP. Použitie antiandrogénov si vyžaduje dlhodobú aplikáciu a pre dopingových hriešnikov je to prakticky nepoužiteľné riešenie. 

d) aplikácia liečiv rastlinného pôvodu – v klinickej praxi sa využíva hneď niekoľko fytopreparátov, ktoré majú nie celkom presne definované zloženie, majú minimálne nežiadúce účinky a v niektorých prípadoch pôsobia i nejasným mechanizmom účinku. Účinnými látkami sú prevažne určité látky zo skupiny fytosterolov a sitosterolov o ktorých sa tvrdí, že po ich aplikácii dochádza k inhibícii väzby androgénu na receptor, alebo k inhibícii steroid 5a-reduktázy. Aj keď sa o ich pozitívnom vplyve na BHP medzi odborníkmi stál evedú diskusie, v praxi sa využívajú tabletizované extrakty rastlínSerenoa repens, Pygeum africanum, Populus tremula, Echinacea purpurea atď., ktoré dokážu v niektorých prípadoch zmierniť obtiaže pri BHP. Niekedy sa používajú aj kombinované prípravky.

e) iná farmakologická liečba – v liečbe BHP sa niekedy využívajú aj lieky, ktoré sú schopné znížiť plazmatické hladiny androgénov a následne redukovať zväčšenie prostaty (napr. liečivo mepartricinum, firemný názov lieku IPERTROFAN), čo je opäť pre dopingových hriešnikov prakticky nepoužiteľné riešenie.

d) chirurgická liečba – pod chirurgickou liečbou BHP mám na mysli zložitý chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni zväčšené tkanivo prostaty alebo aj celej prostaty. Chirurgická liečba sa stále považuje za zlatú strednú cestu pri riešení BHP, aj keď v súčasnosti je snaha využívať niektoré výhody, ktoré so sebou prináša liečba farmakologická - napriek tomu je pre mnoho urológov iba dočasným riešením, pri ktorom dochádza k nadmernému plytvaniu finančných prostriedkov (farmakologická liečba BHP je aj pri použití moderných farmaceutík zdĺhavá a mimoriadne finančne náročná), pretože pacient sa chirurgickému riešeniu BHP nakoniec aj tak nevyhne. V každom prípade, chirurgické odstránenie prostaty je konečným riešením BHP.

Riešenie problému

Finasteride - finasteride je najčastejšie využívaný inhibítor enzýmu steroid 5a-reduktáza typu II, ktorý sa okrem liečby BHP používa aj pri problémoch s androgénne podmienenou alopeciou (v tomto prípade so striedavým úspechom). V liečbe BHP sa aplikujú lieky s dennou dávkou 5mg finasteride v jednej tablete a účinnosť takejto liečby je takmer 60% (tu sa sleduje niekoľko faktorov ako riziko akútneho zadržiavania moču, nutnosť chirurgického riešenia BHP a pod.) . Úspešnosť liečby pomocou finasteride je podmienená niekoľkomesačnou aplikáciou počas ktorej sa môžu prejaviť niektoré z jeho vedľajších účinkov (zníženie záujmu o sex, problémy s erekciou, zníženie objemu ejakulátu, gynekomastia). Na trhu s farmaceutickými prostriedkami existuje v súčasnosti niekoľko liekov, ktoré obsahujú finasteride a sú vyrábané rôznymi spoločnosťami, (napr. ALFASIN, EUTIZ atď.). V Čechách a na Slovensku je dostupný pod obchodným názvom PENESTREM a PROSCAR.

Poznámka: výskum potvrdil, že ak sa finasteride dostane do tela tehotnej ženy ktorej plod má mužské pohlavie, spôsobí ťažké poškodenie jeho pohlavných orgánov. Predpokladá sa, že finasteride do tela žien prenikne okrem priameho podania ústami aj z poškodených tabliet (rozdrvených, alebo rozlomených) cez pokožku rúk, preto sa tehotné ženy nemôžu takýchto tabliet dotýkať. Finasteride sa vylučuje v malom množstve aj do semena, preto pre riziko negatívneho ovplyvnenia plodu sa odporúča počas jeho aplikácie používať pri sexuálnom styku prezervatív.

Dutasteride - dutasteride je výsledkom niekoľkoročného výskumu, ktorý realizovala spoločnosť GlaxoSmithKline s cieľom získať tzv. duálny inhibítor steroid 5a-reduktázy, schopný blokovať nielen II. (takto účinkuje starší inhibítor finasteride), ale aj I. typ tohto enzýmu. Ako uvádzajú štúdie, účinnosť látky dutasteride je tak vysoká, že už denné dávky 0,5mg dokážu znížiť hladinu DHT o 90% pri 85% pacientov. Zaznamenaný bol aj nižší výskyt NVÚ. Dutasteride je dodáva v kapsulách po 0,5mg pod viacerými obchodnými názvami (AVOLVE, DUAGEN, ZYSTAR, ZYGARA) a na Slovensku a v Čechách je dostupný pod názvom AVODART.

Extrakt z rastliny Serenoa repens – lipido-sterolový extrakt obsahuje steroidnú zložku, ktorá je účinná pri inhibícii steroid 5a-reduktázy. Denné dávkovanie dosahuje 2x160mg extraktu v tabletizovanej forme, vyžaduje si dlhodobú aplikáciu a efekt sa dostaví po 4-6 týždňoch aplikácie. Po ukončení aplikácie sa problémy súvisiace s BHP často opäť obnovia. Extrakt je dostupný ako liek pod firemný názvomCAPISTAN.

Extrakt z rastliny Pygeum africanum – extrakt účinne pôsobí pri inhibícii steroid 5a-reduktázy a blokuje väzbu androgénov na receptor. Denné dávkovanie dosahuje 2x50mg extraktu v tabletizovanej forme, vyžaduje si dlhodobú aplikáciu a efekt sa dostaví po 6-8 týždňoch aplikácie. Po ukončení aplikácie sa problémy súvisiace s BHP často opäť obnovia. Extrakt je dostupný ako liek pod firemný názvomTADENAN.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia