Archívny článok r. 2007 - nové testy na methandienone

Archívny článok r. 2007 - nové testy na methandienone

HardBODY Nutrition


BIONABOL, METHANDROSTENOLON, METANABOL, ANABOL, NAPOSIM, STENOLON ... je jedno pod akým obchodným menom ho poznáte, stále sa jedná o starý dobrý methandienone (ak necháme stranou methyltestosterone - napr. AFRO a METHESTO; aj norethandrolone - najznámejší pod obchodným názvom NILEVAR ; tak methandienone alebo methandrostenolone pod obchodným názvom DIANABOL je historicky prvým anabolickým steroidom, ktorý si našiel masové uplatnenie v terapeutickej, ale aj dopingovej praxi). Práve lieky s obsahom liečiva methandienone, metan.jpgale aj stanozolol, oxymetholone a oxandrolone patria aj po desaťročiach k najzneužívanejším orálne aplikovaným anabolicko-androgénnym steroidom a preto v podstate ani neprekvapuje neustála snaha odborníkov, nájsť nové metódy a laboratóne postupy, ktoré by dokázali odhaliť vo vzorkách moču ich tzv. dlhožijúce metabolity.

Od polovice 80. rokov sa pozornosť vedy upriamila na stanozolol (pripomeniem, že na úspešné výsledky výskumu zamerané na detekciu metabolitov tohto anabolického steroidu okrem najznámejšieho dopingového hriešnika Bena Johnsona doplatilo aj viac ako 10 špičkových atlétov z USA, Anglicka, Austrálie aj Ruska) a podľa dostupných a publikovaných informácií ľady sa pohli aj v prípade methandienone.

Ako vyzerá klasická dopingová prax

V dopingovej praxi dopingoví hriešnici postupujú spravidla nasledujúcim spôsobom - aby sa vyhli odhaleniu, určitý čas pred vykonaním dopingovej kontroly jednoducho prestanú daný dopingový prostriedok aplikovať. Dôvod? Snažia sa takýmto spôsobom „očistiť“ organizmus od metabolitov dopingových látok, ktorých prítomnosť sa v odovzdanej vzorke moča môže preukázať iba po obmedzený čas.

V počiatkoch boja proti dopingu (kedy ešte nebola dostupná dostatočne presná laboratórna technika a nebola známa metodika na odhaľovanie metabolitov zneužívaných steroidných látok) stačilo, ak dopingový hriešnik prestal s aplikáciou napríklad spomínaného methandienone iba niekoľko dní pred dňom vykonania dopingového testu a výsledok testu bol – negatívny. S vývojom nových prístrojov a s vypracovaním nových laboratórnych postupov využívaných v antidopingových laboratóriách sa zákonite predlžovali aj tzv. vysadzovacie doby a tie už pri väčšine anabolicko-androgénnych steroidoch sa pohybujú nie v dňoch, ale rádovo v desiatkach dní ... a zjednodušene povedané, čím skôr musí dopingový hriešnik prestať s aplikáciou dopingových látok, tým menej sú ony schopné ovplyvniť jeho športový výkon, tým menšiu má výhodu vyplývajúcu z ich zneužívania.

Výskum pokročil aj v prípade methandienone

Určite nie je pravidlom, že výsledky výskumu zameraného na odhaľovanie zneužívania anabolicko-androgénnych steroidov by boli voľne dostupné, ale na webovej stránke Clinical Chemistri a krátko na to aj v októbrovom čísle časopisu Muscular Development som našiel článok, v ktorom sa spomína nový laboratórny postup, použitý na odhalenie ďalších metabolitov methandienou. V štúdii pod názvom „Mass spectrometric identification and characterization of new long-term metabolite of methandienone in human urine – Schanzer W., Geyer H. et al.; Rapid Commun Mass Spectrom, 2006 Jun 28,20(15),2252-2258“ sa spomína nový metabolit methandienone s veľmi zaujímavým a v podstate prevážnej väčšine dopingových hriešnikov nič nehovoriacim názvom 18-nor-17beta hydroxymethyl, 17alfa-methyl-androst-1,4,13-trien-3-one. metna2.jpgBohužiaľ, pre dopingových hriešnikov mám ale zlé správy – práve tento metabolit totiž zrejme dokáže podstatne predĺžiť dobu „pozitivity“ po aplikácii anabolicko-androgénneho steroidu methandienone a tak doposiaľ používané „vysadzovacie“ doby budú nepostačujúce.

Skončilo zneužívanie anabolického steroidu methandienone?

Určite nie, ale ak v najbližšom období skutočne výrazne vzrastie počet pozitívnych dopingových prípadov, pri ktorých dopingovým hriešnikom preukážu nedovolenú aplikáciu anabolicko-androgénneho steroidu methandienone (mimochodom, predpokladá sa, že špecifický postup použitý v spomínanej štúdii zrejme rozšíri možnosti pri detekcii aj iných dopingových látok), aspoň budeme poznať príčinu. Mimochodom, v štúdii výskumníci preukázali prítomnosť nového metabolitu methandienonu ešte aj 19. deň (pre porovnanie pozri graf - doposiaľ to bolo na hranici desiatich dní) po jednorázovom podaní 5 mg tohto anabolicko-androgénneho steroidu.

Zrejme výsledky spomínanej štúdie vzbudili v športovom (alebo lepšie povedané – dopingovom) svete pozornosť, pretože už po tohtoročných majstrovstvách sveta vo vzpieraní a aj na kulturistických majstrovstvách sveta v Ostrave sa v zákulisí šepkalo o výraznom posunutí vysadzovacej doby práve pre methandienone – z pôvodných 35-60 dní údajne na viac ako 110 dní . Či je táto informácia korektná, alebo sa jedná iba o nepresný odhad ukážu už najbližšie mesiace.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia