Boj proti distribúcii anabolických steroidov sa sprísňuje PART 2

Boj proti distribúcii anabolických steroidov sa sprísňuje PART 2


Pred viac ako dvoma rokmi bol prijatý Zákon č. 397/2015 (nájdete ho na stránke www.hardbody.sk) Zbierky zákonov z 13. novembra 2015, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelizácia platná od 1.januára 2016 tak dáva policajnému zboru do rúk nástroj, ktorý môže využívať na boj proti distribúcii anabolicko-androgénnych steroidov (a ďalších dopingových látok) na území Slovenska.

Zdá sa, že aktuálna informácia, ktorá bola zverejnená po televízii JOJ aj na televízii STV, iba potvrdzuje skutočnosť, že tento nástroj začal byť účelne využívaný a po východe Slovenska s rovnakými prípadmi sa budeme stretávať aj na Slovensku strednom, alebo západnom. Nepriamo to potvrdil aj riaditeľ KR Policajného zboru Slovenska v príspevku, ktorý zverejnila Slovenská televízia.

Pripomeniem, že rovnako ako minuloročné príspevky TV JOJ, aj aktuálna situácia môže ohroziť reputáciu kulturistiky - pohľad do SADA štatistík dopingových prípadov za rok 2017 totiž hovorí jasnou rečou. Otázkou rovnako ostáva, ktorá z osobností a kto z činovníkov "uviazne" v sieti v tomto prípade (predpokladám, že ako je zvykom, polícia si dopriala dostatok času na mapovanie situácie a niekoľkomesačné zbieranie usvedčujúcich materiálov), ktorý bude určite pokračovať aj v ďalších dňoch a týždňoch. Zastaví sa úsilie policajtov len na východe Slovenska, alebo sa preusnie aj do Bratislavy, do miest na juhu Slovenska, pod Tatrami, na Liptove a ďalších kútov Slovenska? Je však pravdepodobné, že polícia sa bude zaujímať aj o názor na danú problematiku od ľudí, ktorí sú spojení s komunitou kulturistika a fitness tzn. títo môžu očakávať predvolanie (resp. budú predvedené) na vypočutie.

STV o predaji anabolicko-androgénnych steroidov

TV JOJ opäť k téme predaja anabolicko-androgénnych steroidovDiskusia k článku:

AMIX diskusia