Aký bol 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp v Petržalke?

Aký bol 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp v Petržalke?

Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp
22 bikinifitnessiek (alebo budúcich bikinifitnessiek), jeden tréner so špecializáciou na nomináciu bikinifitness, hosť Sabína PLEVÁKOVÁ (aj preto, že je sponzorovaná spoločnosťou EXTRIFIT, práve táto spoločnosť sa ujala pozície hlavného partnera), štyri lektorky (Saskia CAKOCI, Nikol RASZYKOVÁ, Zuzana NIŠČÁKOVÁ a Radka SZOMBÁTHOVÁ), jeden lektor (Tomáš TÓTH), dvaja členovia EastLabs Team-u (Ľubo PIDANÝ a Igor KOPČEK) a mnoho partnerov a podporovateľov projektu BikiniFitness Camp (od ktorých účastníčky získali balíčky skvelých darčekov). Aj takto v stručnosti by sa dalo popísať 8. pokračovanie BikiniFitness Camp-u, ktorý sa uplynulý týždeň, po prvýkrát (ale nie naposledy) uskutočnil v novozriadenom školiacom stredisku spoločnosti FitnessŠkola s.r.o., v Činkárni Čambal Petržalka.
"Vďaka majiteľom Činkárne Čambal Petržalka sme získali po Vranove nad Topľou (kde pôsobíme v Hoteli Patriot) aj v Bratislave možnosť zriadiť pre FitnessŠkolu školiace stredisko", povedala pre náš portál Saskia CAKOSI. "Tu spoločne s Igorom KOPČEKOM plánujme zrealizovať viacero edukačných projektov. Augustový Veľký predsúťažný seminár, seminár s Andreyom SKOROMNÝM, seminár Moderná výživa vo fitness a silových športoch boli len akousi predzvesťou toho hlavného - hovorím o 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp Petržalka, ktorý bol 8. pokračovaní tohto projektu. Záujem nás všetkých, ktorí sú do projektu zainteresovaní, o tento projekt príjemne prekvapil, moje obrovské poďakovanie za podporu adresujem hlavnému partnerovi spoločnosti EXTRIFIT, partnerom Sallut Design, FitnessHouse Store, Fitness Food Menu Trenčín a v neposlednom rade aj Činkárni Čambal Petržalka. Vďaka nim sme mohli zrelizovať to, čo sme si naplánovali, vďaka nim odviedli naši lektori prácu, ktorú účastníci projektu 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp Petržalka oceňujú.
Menovite ďakujem Nikol Raszykovej, Zuzane Niščákovej, Michaela Sallut, Radke Szombáthovej, Tomášovi Tóthovi, aj Ľubovi Pidanému a Igorovi Kopčekovi k tomu, že prispeli svojim dielom k aktuálne vysokej úrovni kempu."
"Úprimne povedané, na sklonku minulého roku, keď sme so Saskiou hovorili o novej koncepcii projektu BikiniFitness Camp, zvažovali sme aj možnosť jeho realizácie niekde na západe Slovenska", doplnil Saskiu CAKOCI Igor KOPČEK. "Ako prví sa nám ponúkli chlapci z 365 Gym-u v Trnave, kde sme náš nový koncept odštartovali a potvrdili si, že aj v tejto lokalite bude o neho záujem. Samozrejme, s Mariánom ČAMBALOM nás spája dlhoročné priateľstvo, podieľal som sa 10 rokov na pozícii trénera/konzultanta na jeho súťažnej príprave a tak po doriešení niektorých organizačných otázok sme sa napokon dohodli na VIP spolupráci práve s nim. Realizácia akéhokoľvek edukačného projektu nie je možná bez podpory - tú sme našli práve v Činkárni Čambal Petržalka aj v partneroch, ktorých spomínala Saskia. BikiniFitness Camp je jej projekt, no mojou úlohou je organizačne ho zabezpečiť čo možno najúčelnešie a tak, aby prinášal účastníčkam maximum v súťažnej praxi použiteľných bikinifitness/wellness fitness informácií."

"Igor to vystihol", pokračovala Cakoci. "Účelnosť, maximum informácií a efektívnosť je cieľom, aj preto už o dva týžden si v XFITNESS Praha (kde sa koná 9. pokračovanie projektu, opäť s podporou spoločnosti EXTRIFIT) vyskúšame model, ktorý by sme chceli použiť už aj v budúcnosti. Praktickú časť kempu navýšime, teoretické časti zhustíme. V hlave mám predbežný program, ktorý bude obsahovať až 5-6 hodín pózovania a nácviku chôdze, samozrejmosťou budú individuálne konzultácie. Som presvedčená, že nový koncept účastníčky ocenia a bude prínosom aj pre tie dievčatá, ktoré sa zúčastnili niektorého z predchádzajúcich kempov.
Navyše, už pred letom sme kontaktovali viacerých výrobcov odevov, tréningového náčinia atď. s jediným cieľom - chceme absolventkám kempu odovzdávať unikátne darčeky, ktoré môžu získať len a len priamou účasťou na našom kempe. Čas ukáže, či sa nám podarí tento nápad uspokojivo zrealizovať.
V každom prípade, cieľ spoločnosti FitnessŠkola s.r.o. je jasný - budeme sa venovať edukačnej činnosti, na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách."

Termín projektov, na ktorých sa podieľa FitnessŠkola s.r.o.

  • 21. až 23. september 2018 ... Praha, XFITNESS Bikini Camp, 9. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp
  • 24. november 2018 ... Košice, Funkčná sila s kettlebell - Rady Active Košice
  • 30. november až 2. december 2018 ... Bratislava, Trénerský kurz "Inštruktor Bodybuildingu a Fitness I."
  • polovica februára 2019 ... Bratislava, 10. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp
  • druhá polovica marca 2019 ... Vranov/Bratislava, 11. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp
  • apríl 2019 ... Bratislava, Trénerský kurz "Inštruktor Bodybuildingu a Fitness I."
Aký bol 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp v Petržalke - 1. časť

Diskusia k článku:

AMIX diskusia