Fitness Akadémia Vranov - občianske združenie na podporu bodybuildingu

Fitness Akadémia Vranov - občianske združenie na podporu bodybuildingu


Do 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-u vo Vranove nad Topľou nám ostáva menej ako 50 dní a organizačný team z Fitness Akadémie Vranov O.Z. s podporou partnerov robí maximum pre úspech tejto akcie.
Fitness Akadémia
"S myšlienkou založiť občianske združenie, aktivity ktorého by podporovali bodybuilding/fitness na Slovensku sme sa pohrávali už od roku 2016 tzn. v čase, kedy sme vo Vranove zorganizovali po prvý krát súťaž AMIX Patriot Cup.", povedal pre náš portál Igor KOPČEK, organizačný pracovník súťaže. "O tri roky neskôr je jasné, že aj keď záujem o kondičné fitness aktivity rastie, klesá záujem organizovať pre súťažiacich súťaže. Kde je málo súťaží, stráca sa motivácia k súťaženiu.
Začiatkom tohto roku sme pretransformovali náš oddiel EastLabs Fitness na občianske združenie, ktorému sme dali meno Fitness Akadémia Vranov - združenie úzko spolupracuje s FitnessŠkolou s.r.o. Výhody občianskeho združenia sú jasné - môžeme vstupovať do výziev na podporu športu, sami sa môžeme uchádzať o financie určené pre športové projekty a následne ich využiť na organizáciu súťaží, aj na edukáciu. Samozrejme, v ďalších rokoch podporiť nás budete môcť aj 2% príspevkom z daní.
V budúcom roku by sme chceli zorganizovať v jarnej súťažnej sezóne Otvorené Majstrovstvá západnej oblasti Slovenska, Otvorené Majstrovstvá východnej oblasti Slovenska pre vekové kategórie dorast/junior (predbežný termín je 28. marec Banská Bystrica/Zvolen a 29. marec Vranov nad Topľou), 25. alebo 26. apríla by to mohla byť ďalšia pohárová súťaž vo Vranove určená pre vekovú kategóriu seniorov. Všetko záleží na dohode s vedením SAFKST, v súlade s termínovým kalendárom súťaží, ktorý sa už vďaka viceprezidentovi SAFKST Ľubošovi MATEJÍČKOVI finalizuje."

"Organizovať súťaže a aj edukačné akcie bez partnerov je prakticky nemožné. Aby sme si získali dôveru partnerov, založili sme TRANSPARENTNÝ ÚČET Fitness Akadémie, na ktorý môžu prispievať všetci, ktorí chcú naše úsilie podporiť", doplnil Kopčeka riaditeľ súťaže Jaroslav HORVÁTH. "Kto bol na SAFKST Slovenskom šampionáte mužov v roku 2012 v Košiciach, kto bol na súťažiach AMIX Patriot Cup v rokoch 2016 a 2017 vie, čo dokážeme zvládnuť. Ďakujeme vám za podporu."

Diskusia k článku:

AMIX diskusia