Elite PRO Slovakia súťažiaci sa môžu na súťaže hlásiť individuálne

Elite PRO Slovakia súťažiaci sa môžu na súťaže hlásiť individuálne

Adela Ondrejovičová

Výsledok Adely ONDREJOVIČOVEJ, členky dobrovoľného združenia Elite PRO Slovakia, na víkendovej súťaži v Grécku patrí k premiérovým úspechom profesionála zo Slovenska v novokreovanej organizácii Elite PRO, ktorý by v ďalšom období mohli napodobniť napríklad aj Patrik ŠTIGLIC s Michalom KRIŽANEKOM. Obaja sú totiž v prípave na Elite PRO súťaže, ktoré sa budú konať v Európe, prípadne v zámorí.

V súvislosti s úspechom Ondrejovičovej (rovnako ako dvojice Trajteľová - Palovič) sa na stránkach asociácie (nepochybujem) čoskoro objavia samostatné články, aktuálne tam však medzi novinkami "svieti" nasledujúca informácia:

V septembri 2017 vzniklo IFBB Elite Pro, ktoré poskytuje možnosť najlepším športovcom IFBB pokračovať po ukončení účinkovania na amatérskej scéne (majstrovstvá sveta, Európy,..) v profesionálnej dráhe.
  • výlučnými partnermi IFBB Elite Pro sú členské národné športové zväzy, na Slovensku je to Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja.
  • schválenie prestupu do IFBB Elite Pro po splnení všetkých podmienok a prerokovaní na Výkonnom výbore SAFKST závisí výlučne na prezidentovi SAFKST.
  • prezident podpisuje a posiela žiadosť amatérskeho športovca na centrálu IFBB na vstup do IFBB Elite Pro.
  • po zaradení pretekára medzi profesionálov a doručení IFBB Elite Pro Card (karta pretekára) na sekretariát SAFKST, odovzdáva túto kartu novým profesionálom prezident SAFKST, alebo prezidentom poverený člen Výkonného výboru. Tieto predpisy vychádzajú z pravidiel IFBB Elite Pro
  • IFBB Elite Pro doporučuje profesionálom, aby sa prihlasovali na súťaže prostredníctvom národných športových zväzov, čiže SAFKST, ale môžu sa prihlásiť aj sami
  • nominácia rozhodcov a ich prihlásenie cez rozhodcovskú komisiu IFBB na IFBB Elite Pro podujatia je výlučným privilégiom prezidenta SAFKST
  • Záver? Tí športovci z Elite PRO, ktorí plánujú súťažiť na medzinárodnej scéne sa môžu prihlásiť na súťaže samostatne (bez nutnosti kontaktovať kohokoľvek zo SAFKST), rozhodcovia zo Slovenska s ambíciou rozhodovať na Elite PRO súťažiach iba prostredníctvom prezidenta SAFKST, ktorým je Boris MLSNA.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia