Juraj VIŠNÝ - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku

Juraj VIŠNÝ - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Ing. arch. Juraj VIŠNÝ - ikona kulturistiky 60. rokov

60. roky 20. storočia boli rokmi, kedy sa nadšenci v Československu spojili a snažili získať od vtedajšieho vedenia Československého zväzu telesnej výchovy pre kulturistiku uznanie ako oficiálny šport. V dnešnej dobe už iba pamätníci spomínajú na mená tých, ktorí reálne hľadali cestičky, ako kulturistiku zapojiť spočiatku do štruktúr vtedajšieho Zväzu vzpierania, po roku 1968 aj samostatného Zväzu kulturistiky. O kom je reč?
Vojtěch FIALA, Ladislav FILIP, František BULVA, Emil MULLER a spol. z Čiech, ťahúňmi však boli v Košiciach pôsobiaci Alexander BAČINSKÝ s Milanom JABLONSKÝM, z Bratislavy Jozef MAZÁG s Jurajom VIŠNÝM. Aktívni boli aj ďalší nadšenci pre kulturistiku z rôznych kútov Československa, ktorí rozvíjali "kulturistické hnutie" u nás aj na lokálnej úrovni nielen v 60. rokoch, ale ale aj rokoch nasledujúcich.

Z kulturistov vtedajšej "pionierskej" doby výnimočné postavenie mali predovšetkým Juraj Višný, Ladislav Szalay, Juraj Pipasík, Milan OKŠA (všetci štyria emigrovali do zahraničia po príchode armád Varšavskej zmluvy do Československa), ktorých na poste bodybuilding hviezd po roku 1969 nahradil Ladislav KLÉRI. A o emigrantoch sa roky nehovorilo, ich výsledky dosahované na I. a II. Majstrovstvách Československa v kulturistike (konali sa v roku 1968 a 1969) sa vyškrtli z výsledkových tabuliek, zvyčajne sa nespomínali, alebo zámerne prehliadali. 

Postavenie Juraja VIŠNÉHO (narodený 7.6.1937) je však ojedinelé v tom, že podľa dostupných informácií bol prvý z nadšencov pre kulturizmus v Bratislave (ako si tento nový šport sami nazvali podľa francúzskeho "le culturisme"). Sám uvádza, že bodybuilding si ho získal na svoju stranu v marci 1957, kedy sa mu do rúk dostal jeden z časopisov vydávaných Weider skupinou. Ako bolo v tom čase takmer pravidlom, na titulnej strane časopisu bol Steve REEVES, ktorý ho inšpiroval a podnietil k tréningu - najprv v domácich podmienkach, potom v oddieli vzpieračov TJ Dopravný podnik Bratislava a aj pri zápasníkoch TJ Dunajplavba.

Muscle Power and Muscle Builder Steve REEVES

Stačilo niekoľko mesiacov a postava Juraja VIŠNÉHO sa radikálne zmenila, vďaka čomu našiel ďalších nasledovníkov. Väčšina z nich sa neskôr venovala aj veslovaniu na osemveslici, bývali v okolí Belehradskej ulice v Bratislave, kde si pre svoju Činkáreň na Belehradskej zabrali časť sušiarne v jednom z domov. A po rokoch pravidelného tréningu, po ukončení štúdia na vysokej škole a povinnej vojenčine v roku 1963 (tzn. vo veku 26 rokov), bol už iba krôčik k súťaženiu.

Juraj Višný

História hovorí, že Juraj VIŠNÝ neváhal a v rozmedzí rokov 1964 až 1968 nastúpil na súťažné pódiá rozhodujúcich súťaží organizovaných v Českolovensku a v priebehu času sa stal idolom nielen tých, ktorí sa kulturistike pravidelne venovali. Aké výsledky dosiahol?

 • 1964 ... stal sa absolútnym víťazom prvej oficiálnej súťaže v kulturistike na území Československa, Ceny Mladej gardy, ktorá sa uskutočnila na vysokoškolskom internáte rovnakého názvu (v Bratislave)
 • 1965 ... 2. miesto na súťaži o Putovný pohár časopisu Tréner a cvičiteľ (v Bratislave)
 • 1966 ... 2. miesto na súťaži o Putovný pohár časopisu Tréner a cvičiteľ (v Košiciach); Poznámka: obidve 2. miesta získal Juraj VIŠNÝ iba kvôli slabším výkonom vo vtedy povinných silových disciplínach - tie boli súčasťou súťaží v kulturistike kvôli nátlaku zo strany vtedajších funkcionárov vzpieračského zväzu, ktorý prvé roky kulturistiku v Československu zastrešoval
 • 1966 ... 1. miesto na súťaži Cena Mladej gardy (v Bratislave)
 • 1966 ... 1. miesto na II. ročníku neskôr ikonickej súťaže Sandow Mariánske Lázně (v Mariánských Lázních)
 • 1968 ... absolútny víťaz I. Majstrovstiev Československa v kulturistike (v Bratislave)
 • Poznámka: prvé súťaže organizované so súhlasom fuknkcionárov ÚV ČSTV v Československu pozostávali zo silovej časti (tá do roku 1968 rozhodovala o 60% získaných bodov) a estetickej časti (tá do roku 1968 rozhodovala o 40% získaných bodov); v roku 1968, na I. Majstrovstvách Československa, bol prijatý kompromis a o výsledku rozhodovala už iba estetická časť súťaže, súťažiaci však museli v drepe a v tlaku v ľahu na rovnej lavici zvládnuť jedno opakovanie so záťažou, ktorá sa vypočítala na základe ich súťažnej hmotnosti - Juraj VIŠNÝ sa stal historicky prvým absolútnym víťazom Majstrovstiev Československa v kulturistike s výškou 186cm a hmotnosťou 87kg
 • Juraj VIŠNÝ

Ing. arch. Juraj VIŠNÝ - herec a idol mládeže

V historických materiáloch je ľahko dohľadateľná informácia, že Steve REEVES sa pre tisícky chlapcov a mladých mužov po celom svete stal vzorom niele kvôli tomu, že o ňom písali dobové kulturistické časopisy. Hlavným dôvodom bola jeho herecká kariéra, ktorá trvala 15 rokov - od roku 1953 do roku 1968 Reeves natočil takmer 20 filmov. A popritom sa objavil na titulnej strane takmer 60. časopisov o bodybuildingu.

Steve REEVES

Výsledky, ktoré Juraj VIŠNÝ dosahoval na domáciach súťažiach, rovnako ako články, pravidelne zverejňované v časopisoch Tréner a cvičiteľ aj Štart, mu priniesli neuveriteľnú popularitu. Potvrdzujú to aj ankety, kde sa hľadal najlepší kulturista domácej scény. Višného si všimli dokonca aj filmoví producenti, absolvoval kastingy v pražskom štúdiu Barandov a  prišli prvé filmové úlohy, vďaka ktorým sa Juraj VIŠNÝ stal idolom mládeže v Československu.

Juraj VIŠNÝ - Hall of Fame, Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
Juraj VIŠNÝ - Sieň slávy kulturistiky a fitness na SLovensku

Myslím, že aj pre tých neskôr narodených najznámejšia flmová úloha Juraja VIŠNÉHO bola úloha vo filme Kdo chce zabit Jessii (z roku 1966), ale hral aj v ďalších filmoch - Povídky O´Henryho (1967), Objížďka (1968).Okrem štúdia na vysokej škole (Juraj Višný je Ing. architekt), pravidelných tréningov v činkárni, súťaženia a herectva sa Juraj VIŠNÝ venoval aj písomnej tvorbe. Článkami prispieval do už spomínaných časopisov, je tiež spoluautorom známej knihy KULTURIZMUS (slovo kulturizmus sa pre bodybulding udomácnilo na Slovensku, v Česku sa používalo viac označenie kulturistika), na ktorej sa podieľali okrem Juraja VIŠNÉHO aj Jozef BAČA, Alexander BAČINSKÝ, Braňo BOHUŠ, Milan JABLONSKÝ, knihu lektoroval prof. Ladislav FILIP. Kniha KULTURIZMUS (vyšla v troch nákladoch, v roku 1965, 1966 a 1969) sa stala doslova "bibliou" priaznivcov kulturistiky v Československu a aj teraz, s odstupom takmer 60. rokov, obsahuje mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu vo svojom tréningu využiť začiatočníci, ale aj pokročilí bodybuilderi.
Juraj VIŠNÝ - Kulturizmus

Ing. arch. Juraj Višný - interview pre portál EastLabs.SK, 2016Prečo má Jura Višný svoje miesto v Hall of Fame?

 • je prvý z nadšencov pre kulturizmus v Bratislave (ako si tento nový šport sami nazvali podľa francúzskeho "le culturisme")
 • stal sa víťazom prvej kulturistickej súťaži zorganizovanej na území Československa
 • stal sa absolútnym víťazom na I. Majstrovstvách Československa v kulturistike (uskutočnili sa v roku 1968 v Bratislave)
 • ako prvý kulturista v Československu získal podstatnejšiu hereckú úlohu v celovečernom filme
 • bol prvým predsedom komisie kulturistiky pri sekcii vzpierania SV ČSTV ... sám Juraj VIŠNÝ k tomu pre portál EastLabs.sk povedal: "Predsedom som bol vyše polroka, ale musel som to vzdať, lebo už sa natáčal film Kdo chce zabit Jessii. Počas natáčania som bol 31 krát lietadlom v Prahe, k tomu v zamestnaní som bol plne vyťažený hlavne prestavbou a prístavbou budovy Opery SND, písal som články aj moju časť knihy Kulturizmus. A k tomu aj ilustrácie, schôdze komisie aj v Prahe, samozrejme i tréning a príprava na 1. ročník súťaže Pohár časopisu Tréner a cvičiteľ v Košiciach. Už to len napísať je veľa, ale bol som mladý a všetko, čo som robil, ma bavilo."

Záver

21. augusta 1968 vpadli do Československa armády piatich krajín Varšavskej zmluvy, Juraj VIŠNÝ v dôsledku toho spoločne s rodinou 6. septembra 1968 emigroval a usadil sa vo Švajčiarsku - tam žije aj v súčasnosti.

Stále je aktívny, prispieva na svoju Facebook stránku (z ktorej som čerpal aj niektoré fotopríspevky) a vďaka publikačnej činnosti Ľuda MAJORA (šéfredaktora časopisu FitPlus a neskôr československej verzie časopisu Muscle&Fitness) meno Višný neupadlo do zabudnutia tak, ako aj mená ďalších kulturistov z histórie.
Juraj Visny
Jeho zásluhy ocenilo vedenie SAKFST v čase, kedy na jeho čele stál Michal ČAPLA. Jurajovi VIŠNÉMU bola udelená zlatá medaila od aktuálneho prezidenta IFBB International Rafaela SANTONJU, ak sa dobre pamätám v roku 2006, počas IFBB Majstrovstiev Európy v Ostrave - nepochybujem, že na návrh skupiny okolo vtedajšeho prezidenta SAKFST Michala Čaplu.

Pevne verím, že Juraj VIŠNÝ v zdraví a kruhu najbližších oslávi 7. júna 2022 85. narodeniny. Aj keď na Slovensku súťažil iba 4 roky a získal iba jediný titul Majstra Českolovenska v kulturistike, v histórii kulturizmu a kulturistiky v Československu a na Slovensku zanechal nezmazateľnú stopu a právom si zaslúži čestné miesto v Hall of Fame - Sieni slávy kulturistiky a fitness na Slovensku.
Juraj VIŠNÝ a 4 muškatieri - Major, Bačinský, Jablonský
Poznámka: Ľudo MAJOR ich nazval "traja muškatieri". O kom hovoril?
*prvá fotografia zľava ... Jablonský, Major, Bačinský, Višný
*druhá fotografia z ľava ... posledné zdokumentované stretnutie priateľov na Slovensku; Višný, Jablonský, Major, Bačinský

Zdroje J. Šábek - Kulturizmus a revoluce, diplomová práca
Facebook Juraja Višného
Kulturizmus, Vydavateľstvo Šport
Ronnie.cz - Juraj Višný, rozhovor
Foto Facebook Juraja Višného
Muscle memory - http://www.musclememory.com

Diskusia k článku:

AMIX diskusia