Systém dynamickej rozpínavosti - najstaršia kniha o kulturistike v Československu?

Systém dynamickej rozpínavosti - najstaršia kniha o kulturistike v Československu?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Kto ma pozná vie, že okrem kulturistiky a windsurfingu mojou najväčšou záľubou sú knihy. Knihy o kulturistike, výžive, regenerácii, medicíne, dopingu, politike, vojnových konfliktoch, o Nemecku, Rusku, Sovietskom zväze a o 30. rokoch 20. storočia. Ak mám príležitosť, pravidelne vstupujem do knižných antikvariátov a očami prechádzam chrbty kníh, aby som si medzi nimi našiel tie, ktoré ma zaujímajú.

V 80. rokoch som vyhľadával predovšetkým knihy z domácej produkcie o KULTURIZME a KULTURISTIKE, ktoré ešte pred vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vydalo Vydavateľstvo Šport (Kulturizmus resp. Kulturizmom k zdraviu, sile a kráse, 1965 a 1966, autorský kolektív Bača, Bačinský, Bohuš, Jablonský, Višný), Sportovní turistické nakladatelství (Kulturistika, 1965, autorský kolektív Muller, Filip, Fiala), alebo Olympia Praha (Kulturistika, 1968, autorský kolektív Muller, Filip, Fiala).

Po roku 1989 som sa orientoval už iba na zahraničnú literatúru, pravdou ale je, že v druhej polovici 90. rokov som si v jednom z českých antikvariátov kúpil takmer 60 rokov starú knihu z Nakladatelství Fr. Kodyma Praha, ktorej názov bol Systém dynamické rozpínavosti. Čitateľom autori Dr. Herbert Robur KENT a Dr. Antoním AMBROŽ sľubovali, že práve táto kniha im pomôže získať citujem: "Krásne telo, mohutné svaly, vyššiu postavu, mladosť, zdravie, sexuálnu potenciu, predĺženie života!". A ako dôkaz, že sa to dá dosiahnuť, hneď na úvodnej stránke knihy bola fotografia nepochybujem, že na vtedajšiu dobu svalnatého mladíka, s vypracovaný brušným svalstvom.
Systém dynamickej rozpínavosti
Knihu som prelistoval a odložil na dlhé roky na policu ako zaujímavý artefakt, ktorý bol dôkazom toho, že v Československu už v 30. rokoch 20. storočia bola snaha dosiahnuť pomocou cieleného tréningu nárast svalovej hmoty, zmenu postavy tak, aby mala v tom čase očakávané atribúty - široké plecia, úzky pás bez zbytočného tuku, svalnaté, vypracované ruky. A práve takéto ciele mali na prelome 50. a 60. rokov (tzn. o cca 30 rokov neskôr) tí, ktorí sa snažili v Československu presadiť KULTURIZMUS a KULTURISTIKU ako šport.

Kniha Systém dynamické rozpínavosti na na polici bez povšimnutia bola ďalších 15 rokov do momentu, kedy webportál Ronnie.cz zverejnil článok od Josefa PAVLÍKA, v ktorom priestor získala jedna z ústredných postáv v 60. rokov vznikajúceho kulturistického hnutia v Československu, Milan JABLONSKÝ. Práve on o knihe, ktorú som mal pekných pár rokov vo svojom archíve, prehlásil, že to je slávna kniha a chránil si ju doslova ako poklad. Dokonca mala pre neho tak veľkú cenu, že si ju neváhal vziať so sebou na cesty v dobe, kedy emigroval z Československa.

Jablonský a kniha Systém dynamické rozpínavostiV priebehu času som zistil, že Milan JABLONSKÝ nebol sám, kto si túto knihu obľúbil. Aj ďalší centrálne, alebo lokálne pôsobiaci nadšenci z rôznych regiónov Slovenska, ktorí sa podieľali na počiatočnom rozvoji kulturistiky v Československu, knihu Systém dynamické rozpínavosti spomínajú ako návod, podľa ktorého sa začali venovať kulturistike. Spomínajú si na ňu aj tí, ktorí stáli pri zrode kulturistiky v Topoľčanoch.

System dynamické rozpínavosti

Systém dynamické rozpínavosti

Hovorí sa, že rozvoj filmu a úpadok, ktorý priniesla Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov priniesli zmeny, výsledkom ktorých bol väčší záujem mužov o svoje telo. Mladí potrebovali víziu, že vďaka úsiliu (rozumej - športovaniu) dokážu zmeniť svoj nie príliš radostný osud, vekovo starší boli postupom času presvedčovaní, že telo bez vypuklého brucha, bez nadmerného tuku (ktorý sa roky spájal s blahobytom) je nielen zdravšie, ale aj atraktívnejšie.

V Čechách síce už od roku 1907 na Karlovom námestí pôsobila škola telesnej kultúry Fridolína HOYERA (kde sa jeho stúpenci venovali boxu a silovému tréningu - boli to pravidelné, opakované cvičenia prevádzané s ľahkými činkami), ktorý bol veľkým propagátorom svalstva a svalovej hmoty ako ideálom pre muža, ale až séria článkov v dobovom časopise Gentleman - Revue moderního muže (vychádzal v rozmedzí rokov 1924 až 1930) vo väčšom rozsahu propagavovala ako ideál muža "dobre vytrénovaného športovca, s pevným svalstvom, mužným vzhľadom, ktorý dbá aj na svoj výzor, odev a obuv." 

Nielen v časopise Gentleman, ale aj v ďalších dobových periodikách sa od prelomu rokov 1929/1930 objavovali pútavé reklamy, cieľom ktorých bola propagácia pripravovanej knihy určenej výhradne pre mužov. Tie sľubovali mužom z Československa, že bude obsahovať postup, ako získať nielen svaly, ale aj výšku (výška postavy bola rovnako dôležitá ako svalnaté telo) a energiu.

Tvurce svalu, výšky a energie

Skvelým marketingovým ťahom týchto reklám bol prísľub, že každý, kto zašle svoju "predobjednávku" na túto knihu (kde ako autor bol uvádzaný Dr. Kent), získa zdarma od vydavateľa malú reklamnú brožúrku s podrobným popisom obsahu knihy. Úspech reklamnej brožúrky Tvůrce svalů, výšky a energie bol nepochybne veľký (obsahovala totiž popis Systému dynamické rozpínavosti, ktorý okrem oceľových svalov a neskrotnej energie mal zabezpečiť aj mužnú zdatnosť, osobnú príťažlivosť atď.) a o predobjednávky knihy vydavateľ (Nakladetel Fr. Kodym, Praha) určite nemal núdzu.

Tvurce svalu. výšky a energie

Propagačná brožúrka Tvůrce svalů, výšky a energie popisovala pútavou formou nielen samotný Systém dynamické rozpínavosti ako tréningový postup k zmene fyzického vzhľadu (samozrejme, atraktívny, proporčne ideálny svalovec sa mal vďaka tomuto systému stať z podvyživeného mladíka, aj tučného, zanedbaného úradníka), ale pozornosť upriamila aj na výživu, hygienu a následné zlepšenie celkového zdravotného stavu.
Na rozdiel od postupov propagovaných Fridolínom HOYEROM a ďalších, ktorí trénovali v kluboch, systém Dr. Kenta mal byť jednoduchý, zrozumiteľný, nevyžadoval si žiadne dodatočné náradie (činky neboli potrebné, stačila stolička, alebo rám dverí), zvládnuť sa dal aj v domácich podmienkach. A čo bolo podstatné, mal byť časovo nenáročný a výsledky mal priniesť po absolvovaní iba 12. lekcií tzn. po 12. týždňoch, pri každodennom tréningu 2x denne (ideálne ráno a večer). 

System dynamicke rozpinavosti

Kniha Systém dynamickej rozpínavosti bola nepochybne (v rámci Československa) knihou prelomovou a jej pravidelné, opakované vydávanie bolo dôkazom, že obsahovala postupy a rady, o ktoré bol nesutáy záujem (prvé vydanie prišlo na trh už v roku 1934, posledné tesne po 2. svetovej vojne) .

Popis knihy Systém dynamické rozpínavosti

Kniha je vzhľadom na dobu vydania obsahom nesporne unikátne dielo, ktoré na viac ako 400 stranách formátu A4  prináša informácie rozčlenené do štrnástich samostatných častí (pre porovnanie uvediem, že dobre známe knihy Kulturizmus a Kulturistika zo 60. rokov majú polovičný formát, strán majú 300 resp. 170).

 • 1. časť ... Anatómia - nezvyčajne podrobným spôsobom popisuje svalstvo tela, činnosť svalov (napr. pri nepatrných zmenách v postoji, alebo pri vytočení rúk - neutrálna poloha, nadhmat, podhmat), zloženie kostry, činnosť vnútrorných orgánov atď.
 • 2. až 13. časť ... obsahuje 12 lekcií, ktoré obsahujú okrem podrobného popisu cvikov aj desiatky fotografií (12. lekcia ich obsahuje viac ako 20); cviky sa vykonávajú buď s vlastnou váhou, alebo ako "odpor" sa využíva spravidla "protitlak" rúk, nôh, alebo napínanie svalov tak, ako to je v prípade tréningových postupov Atlas Dynamic Tension, propagovaných v USA od roku 1922 Charlesom Atlasom (vlastným menom Angelo Siciliano); je známe, že Angela resp. Charlesa Atlasa označil v roku 1921 vydavateľ časopisu Physical Culture Bernarr MACFADDEN ako "America´s Most Handsome Man" a o rok neskôr Atlas toto tvrdenie potvrdil víťazstvom na súťaži "Americas Most Perfectly Developed Man"
 • System dynamicke rozpinavosti

 • 14. časť ... obsahuje 13. tzv. udržiavaciu lekciu; obsahuje 56 fotografií a popis cvikov, z ktorých mnohé sú využívané aj  v súčasnosti pri domácich formách tréningu (napr. drep na jednej nohe, príťahy na dolnej hrazde, kľuky, výpad do strán atď.)
 • každá lekcia obsahuje nielen rady priamo súvisiace s tréningom, ale aj podrobné informácie zamerané na výživu (vrátane jedálneho lístka na každý deň)
 • System dynamicke rozpinavosti
  System dynamicke rozpinavosti

  Kto je skutočným autorom knihy?

  Čitateľ knihy Systém dynamické rozpínavosti až po jej otvorení zistí, že autorom nie je Dr. Kern, ale dvojica Dr. Antoním AMBROŽ a Antonín Cífka, pre ktorého meno Dr. Herbert Robur KENT bolo iba pseudonymom. Snažil som sa získať nejaké konkrétnejšie informácie o Cífkovi, ale márne. Zaujala ma však informácia zverejnená na stránke Slovník českých nakladatelství 1849-1949, kde sú zverejnené zaujímavé informácie o vydavateľovi knihy, ktorým je František KODYM.

  František KODYM

  Pripúšťam, že je možné, že práve KODYM je autorom knihy, ktorú spracoval na základe informácií získaných pri pobytoch v USA a vo Francúzsku, kde (podľa spomínanej stránky) pôsobil ako zástupca v bodybuilding kruhoch dobre známeho vydavateľstva Macfadden Publications.
  Bernarr Macfadden
  Kto pozná rannú históriu bodybuildingu, určite si spomenie, že Bernarr MACFADDEN od roku 1899 vydával nielen časopis Physical Culture,  ale aj knihy, kde propagoval okrem iného aj silové tréningy, starostlivosť o telo, zdravú výživu (stretol som sa s názorom, že práve on "rozkrútil" kolotoč diét, ktoré sa v USA a vo zvyšku sveta začali kopiť jedna za druhou od počiatku 20. storočia) a športové aktivity ako nástroje na podporu zdravia. Samozrejme, angažoval sa aj v boji proti obezite.
  Bernarr Macfadden
  Známe je tiež to, že MACFADDEN zorganizoval v roku 1903 na území USA prvú bodybuilding súťaž (a na rozdiel od známejšieho Eugena Sandowa, v organizovaní súťaží pokračoval aj v ďalších rokoch), vydával postupom rokov až 15 zväzkovú Macfadden's encyclopedia of physical culture, súčasťou ktorej boli aj tréningové postupy takmer zhodné s tými, ktoré sú v knihe Systém dynamické rozpínavosti.

  Bernarr Macfadden

  Je viac ako reálne, že dvojica Antoním AMBROŽ a Antonín CÍFKA knihu Systém dynamické rozpínavosti spracovali ako zhrnutie rozhodujúcich informácií, ktoré publikoval v priebehu 20. rokov 20. storočia nielen MACFADDEN, ale predovšetkým Charles ATLAS v publikácii (alebo skôr v týždenných tréningových postupoch) Atlas Dynamic Tension. Unikátnosť knihy Systém dynamické rozpínavosti je však v obsahu, ktorý nie je postavený len na informáciách "trénuj tak a tak", ale krok za krok čitateľa "navádza" k celkovej zmene. S prižmúrením oka by sa dalo povedať, že k zmene od hulváta, ku gentlemanovi, ktorý okrem skvelej postavy, bude vedieť ako a čo má jesť (aby si túto postavu udržal a podporil zdravie), dbať na hygienu a aj celkový vzhľad.

  Na záver iba dodám, že zrejme úspech knihy Systém dynamické rozpínavosti (určenej pre mužov) podnietil fiktívnu dvojicu autorov (a vydavateľa KODYMA) k napísaniu a vydaniu rovnakej knihy určenej pre ženy (vydaná bola v roku 1935) - tú však zatiaľ vo svojom archíve nemám. Jej názov? Specielní methoda k vytvoření a udržení tělesné krásy a autorkou je Dr. Doris Kentová, údajne manželka autora knihy Systém dynamické rozpínavosti.

Zdroje Dr. Ambrož, Dr. Kent - Systém dynamické rozpínavosti, 1940
Bc. Michaela Koutná - Diplomová práca "Vnímaní štíhlosti a nadváhy u žen a mužů v první polovině 20. století"
www.ronnie.cz; Josef Paulík - Milan Jablonský – Kanaďan s duší Čechoslováka (II.)
František Vlastimil Kodym - Tvůrce svalů, výšky a energie: úplný popis systému dynamické rozpínavosti, k vytvoření tělesné síly

Diskusia k článku:

AMIX diskusia